Denne fullmåneperioden bringer med seg noen sterke energier, og her er det våre skyggesider og vårt mørke som blir belyst, men ikke bare det, for her handler det også om verdier. Mine verdier kontra andres verdier.

Vi har med to tegn å gjøre som vi kaller for faste tegn, det vil si det stabile, tradisjonsbundne målbevisste, ubøyelige, byråkratiske og formelle etc. Tyren er god på å manifestere, sette i jorden det den ønsker å skape for å få ting til å vokse og gro. Skorpionen derimot er god på å bryte ned og legge i grus det som ikke lenger er levedyktig, og den er derfor gjennom dens personlige hersker Pluto, knyttet til døden. Til jord har du kommet, til jord skal du bli, for så å gjenoppstå, vokse frem i en helt ny form og utgave av deg selv. Det er litt dette vi har med å gjøre under denne fullmånen, både som enkeltindivid og samfunn.

Når vi er under innflytelse av faste tegn, vil vi kunne møte på en slags motstand, og det er da vår motstand mot forandringer knyttet til begjær det her i denne sammenhengen refereres til. Det kan være begjær etter penger og verdier, begjær etter å eie, og herunder vår eiertrang både overfor mennesker så vel som fysiske ting og gjenstander, begjær etter makt, seksualitet m.m. Videre vil vi kunne møte på en motstand mot å gå i oss selv og våre dypere følelseslag, dette fordi det kan oppleves som tøft og smertefullt å ta et dybdeblikk i egen psyke. Det er tross alt en årsak til at vi har fortrengt mye av det som ligger lagret dypt i vårt ubevisste hva tidligere erfaringer og opplevelser angår, særdeles dersom det er knyttet til noe traumatisk. Det er heller ikke alltid like lett å måtte ta et oppgjør med vårt grums og mørke hva egne skyggesider angår, nei da er det lettere å la det forbli i det skjulte både for oss selv og overfor andre.

Det kan være at man kan komme til å skjenne på en slags angst i disse dager, en angst som også kan oppleves som noe udefinerbar, men det kan i så tilfelle henge sammen med at det nå er ved å komme opp ting til overflaten.

Det som gjør det hele så sterkt under denne fullmånen er at månen står i en tett forbindelse med Uranus i tyrens tegn, og solen i en tett forbindelse med Venus i skorpionens tegn. Både Uranus og Venus går begge retrograde, tilsynelatende baklengs, så her er det energier som blir viet ekstra oppmerksomhet, og som trekker oss innover for at vi som menneske og samfunn skal reflektere over særskilte forhold. Enn videre blir Venus veldig viktig under denne begivenheten fordi den er hersker av Tyren. Her blir vi virkelig testet hva våre verdier og vår kjærlighetsevne angår. Ikke nok med det, men man sier at Venus svekkes når den står plassert i skorpionens tegn. Når en planet svekkes viser den i ennå større grad til at det er noe vi nå skal gi slipp på, noe som ikke lenger har den betydning og mening den tidligere har hatt. Dette til fordel for det nye som er i fremvekst. Akk ja, som om ikke dette er nok, har Uranus sitt såkalte fall i tyrens tegn, og det er her vi kan komme til å kjenne på en slags håpløshet og motløshet. Dette fordi, når en planet er i fall kan det oppleves som om ting rakner og faller sammen.

Når alt dette er sagt, vil jeg nevne at de faste tegn er knyttet til det faste kors i astrologien, som igjen er forbundet med kjærlighet og sjelens fremvekst, dette gjennom kriser og transformasjoner, hvilke er en utrolig sterk tematikk hva denne fullmånen angår. Jo mer sjelskontakt et menneske integrerer, desto mer kjærlighet vil det bli i stand til å utstråle til sine medmennesker. Venus står for kjærlighet, og Uranus for grupper og menneskeheten, og begge disse planetene er som nevnt sterkt representerte gjennom deres plasseringer sammen med solen og månen under kommende begivenhet.

Solen og månen, og følgelig Venus og Uranus står alle enn videre i noen tøffe forbindelser til nodene. Den sydlige noden står i vannmannens tegn som Uranus er hersker over, og den nordlige noden står i løvens tegn hvor solen er hersker. Uranus står på 00 grader, Nodene, solen og månen står på 01 grad, og månen på 04 grader, hvilke igjen viser til en fullbyrdelse og avslutning for å klargjøre for noen nye begynnelser i forhold til de energier vi nå blir påvirket av. Dette blir i mine øyne spesielt og veldig sterkt, og helt klart noe vi vil kunne merke oss personlig i kropp, sinn og sjel, samt mer kollektivt og i samfunnet som helhet. Muligens står vi når vet et slags skifte.

Når det gjelder nodene, så beskriver den sydlige noden det fortidige og vår utviklingsvei, og utvikling går i retning av den nordlige noden, som beskriver det nye. Også nodene står i faste tegn som tidligere beskrevet, så her har vi altså med et kvadratur å gjøre, et storkors eller kosmisk kors i faste tegn, hvilke igjen indikerer et møte med sterke energier. Det som da er verd å ha seg på minne, er at det er slike sterke spenninger og utfordringer som tvinger frem vekst og utvikling, ikke minst når Uranus / vannmann og skorpionen er involvert. Ikke fordi man nødvendigvis vil, men rett og slett fordi det ikke er noen bønn lenger. Tiden er inne, litt satt på spissen.

Så hva handler dette egentlig om med nodene involvert. Vel, kort fortalt handler det om kjærlighet, verdier, likeverd, økonomi og penger. Det handler om enkeltmenneskets plass i samfunnet, våge å gå egne veier i kraft av seg selv. Den nordlige noden står i løvens tegn, og solen er hersker i løven. Solen er forbundet med hjertechakraet, og med solen i hjerte handler det om å la sitt ego tre til side og å handle i kraft av seg selv og egne iboende kvaliteter ut i fra samfunnet og felleskapets beste. Her er det som om vi nå virkelig testes, for jo flere av menneskene som integrerer det faste kors, desto flere vil der bli som går kjærlighetens vei, hvilke er målet for vår planet.

Med disse skrevne ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne.

 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen