Fullmånen 27.11.23
Solen i skytten – månen i tvillingen

✨


Disse fullmåneenergiene vekker menneskets nysgjerrighet og dets vitebegjær, samt at de stimulerer oss i vår søken etter svar og det å finne sannheten. Når solen under denne fullmånen kaster sitt lys over månen, så forsøker den å belyse noe i forhold til tvillingens tematikk som er knyttet til kommunikasjon og formidling, og som forteller noe om vår evne til å lytte både til oss selv og andre. Skytten på sin side er knyttet det mer abstrakte og filosofiske sinnelaget, som den gjennom tvillingens formidlingsevne forsøker å sette ord på.

Både skytten og tvillingen er det vi kaller bevegelige tegn, som sammen ønsker å utforske nye muligheter. De bringer frem eventyreren i mennesket som jakter på nye oppdagelser, og som får oss til å sikte mot nye horisonter. Når den viljesterke Mars i tillegg har stått plassert sammen med solen under denne fullmåneperioden, har det straks blitt mer fart på sakene, men det kan som med alt annet være på godt og på vondt. Det ligger en sterk vilje og gjennomslagskraft bakenfor disse energiene, men de kan også bringe frem et overmot og selvskryt hvor man overdriver sine egne meninger og sin egen betydning.

Under denne fullmåneperioden som kulminerte på sitt sterkeste i dag formiddag står solen og månen i en anspent forbindelse med Saturn, og her forsøker Saturn å skape bakkekontakt slik at vi via skytten og tvillingen ikke skal bygge sandslott eller fyke helt ut i det blå. Den forsøker å skape en god jordforbindelse, og det er viktig at man lytter til disse impulsene dersom man skal klare og lykkes med å oppnå egne drømmer, mål og ambisjoner, for i motsatt fall kan det hele ende med et mageplask. Lytter man derimot innover, kan resultatet bli meget bra.

Det handler som sagt om å lytte nå, ikke mindre fordi Saturn står i det huset tvillingen hører hjemme i, hvor den ber oss om å ta til fornuft og være tålmodig. Når vi er klar og godt forberedt, kan vi skyte skyttens piler i retning av delmålet eller målet. Men det er viktig at vi fokuserer slik at vi ikke mister retningssansen av syne, og slik at vi ikke sprer energiene i alle retninger ved å sikte i hytt og i pine.

Merkur er alltid viktig når vi har med tvillingen å gjøre, fordi den er hersker i dette tegnet. Merkur står under tiden i skyttens tegn, og der står den i en anspent forbindelse med Neptun. Dette kan skape noen illusjoner og en del forvirringer i forhold til retning og mål. Hva er sannheten / ikke sannheten, hva skal jeg tro / ikke tro på, hva er løgner / ikke løgner osv. Når Merkur i tillegg står i det vi kaller en svekket posisjon når den står i skyttens tegn, så forsøker den å trenge gjennom noen gamle tankeforestillinger slik at man kan få mer kontakt med egen intuisjon. Den har med andre ord som oppgave å styrke det mentale slik at vi kan bli mer lydhør overfor impulser fra vårt indre og vår høyere bevissthet. Det er når vi begynner å respondere på disse energiene på en positiv måte, at vi bli i stand til å se hvor veien skal føre oss videre uten at det ender med et mageplask. Det kan derfor være lurt å la Saturn få lov til å ankre oss litt i disse prosessene, og dette gjelder både på det kollektive så vel som på det private plan.

Med disse ord ønsker jeg dere alle alt godt mens fullmånens energier synker innover dere. 💞

Kh
Siv Nancy