FULLMÅNE I FISKENE
 
21.09.21


SOLEN I VEKTEN
 22.09.21

SENSITIVITET – SPIRITUALITET – ÅNDELIGHET

✨🌟✨

Vi er nå inne i en ny fullmåneperiode, og under denne fullmånen står solen i jomfruens tegn, mens månen plasserer seg i fiskene. Det er noen sterke sensitive energier vi får med å gjøre under denne fullmånen fordi månen plasserer ved siden Neptun som er hersker i fiskene, og hele denne fisketematikken blir derfor ytterligere forsterket. Vi får derfor med mye følelser å gjøre under denne begivenheten, men det kan også være at vi kan komme til å føle oss litt introvert, distansert, fjern med behov for å trekke oss litt tilbake og inn i oss selv, men det er rett og slett det indre livet som kaller på oss, vår sjel som banker på.

Alle tegn som står på motsatt side av hverandre skal forenes og integreres for så å bli å bli til ett, hvilket vil bidra til at vi blir helere som menneske. Ved enhver fullmåne står solen på motsatt side av månen, og belyser det som hører det motsatte tegnet til, så under denne fullmånen er det noe knyttet til fisketematikken som blir belyst.

En annen ting er at månen alltid vil være viktig for jomfruen som tegn, og det fordi den er det vi kaller hersker på det sjelelige plan i dette tegnet. Månen kan beskrives som en beholder hvor alt hva vår forhistorie ligger lagret på godt og på vondt. Den er derfor sterkt knyttet til våre følelser og våre tillærte tankemønstre, og det er også derfor jomfruen er så opptatt av dette med renselse og helse. Hun renser ut i gamle lag av tanker og følelser som står i veien for oss i vår videre utvikling og vekst, for det er gjennom en slik renselsesprosess at jomfruen faktisk frigjør plass sånn at en ny bevissthet kan få ta bolig i månen.

Jomfruen er med andre ord den som går svanger med en ny bevissthet, og det er sjelsbevisstheten hun bærer på, og som venter på å få se dagens lys gjennom en jomfrufødsel, og det er våre ulike sjelskvaliteter hun bærer frem. Det er de 12 arketyper / stjernetegn som representerer disse ulike sjelelelige kvalitetene som hver og en av oss skal utvikle. 

Når det kommer til fiskene som tegn, så er den forbundet med vår sensitivitet, vårt indre iboende liv, det spirituelle og det åndelige etc. Det er faderprinsippet via fiskene som møtes via moderen jomfruen, hvor barnet blir unnfanget, og dette barnet er da sjelen. Men for at det skal kunne skje må jomfruen gjennom den nevnte renseselsprosessen sørge for at det nye livet skal få de beste vilkår under hennes svangre periode.

Fiskene er sterkt forbundet med vår indre spirit, våre sanne drømmer, men den er også forbundet med våre illusjoner, det vil si våre vrangforestillinger. Disse vrangforestillingene hindrer oss i å få kontakt med vårt indre iboende liv, og kan ses på som blokkeringer som hindrer sjelens fremvekst. Når vi trenger gjennom våre illusjoner blir vi i stand til å se bakenfor, og det er også da vi får mer og mer kontakt med den vi egentlig er dypes sett.

Fiskene er som vi ser knyttet til vårt indre liv, det spirituelle, åndelige og guddommelige. Via den nedadgående fisk møtes ånd og materie, for jomfruen er knyttet til moder jord og materien. Gjennom våre mange, mange inkarnasjoner lærer vi livet og kjenne med alt hva det innebærer av gleder, sorger, smerter, frykter etc. Men når vi har lært livet tilstrekkelig å kjenne og blitt mettet at det materialistiske og livets formside, så starter en ny prosess i oss, en søken etter å forstå meningen på et dypere plan. Vi begynner å vende blikket tilbake til dit vi kom fra, og via den oppadgående fisk starter vår tilbakevende reise. Men dette er ikke lett, for det er da kampen mellom sjelen og personligheten oppstår, og med den valg ut ifra hvilken stemme vi skal lytte til. Skal vi lytte til sjelens røst, eller skal vi fortsette å lytte til personligheten og dens behov, drifter og begjær.

✨🌟✨

MARS I VEKTEN HVOR DEN STÅR I SITT FALL
Det som er interessant med dette, er at Mars under denne fullmånen står sammen med solen, men i vektens tegn. Når mars står i vekten så står den i det vi kaller sitt fall, og det betyr at det er dens sterke vilje og dens overmot som faller til fordel for det mer harmoniske, fredsommelige, diplomatiske, rettferdige etc. Målet er å opprette en balanse og evnen til å bruke mars sin vilje og dens mot til å ta de rette valg ut ifra sjelens hensikt, og dette som en forberedelse til at solen dagen etter at denne fullmånen er eksakt, vil bevege seg inn i vektens tegn.

✨🌟✨

SOLEN I VEKTEN – VALG OG RETNING
Når det kommer til dette med den nevnte jomfrufødselen så finner den sted ved overgangen til vektens tegn, som er knyttet til dette med valg. Hvilke vei skal vi velge, skal vi velge å lytte innover og til sjelens røst, eller skal vi fortsette å lytte til personligheten, for dette er ganske avgjørende for hva som videre vil skje. Hvis vi velger å lytte til sjelen så velger vi en retning hvor vi beveger oss mot lyset og herligheten / kjærligheten og det som befinner seg i fiskenes tegn, men hvis vi velger å lytte til personlighetens stemme vil vi fortsette i den retning vi tidligere har godt, hvor vi vil fortsette å bevege oss i mørkets dybdedaler som den materien består av. Det er her vår frie vilje kommer inn i bildet som et valg.

Dette er en særdeles gunstig fullmåne hvor man kan få en dypere kontakt med seg selv. Meditasjon og indre arbeid kan så absolutt anbefales.

Med disse ord ønsker jeg dere alle alt godt på deres reise, uansett hvilket valg dere tar. Vi har alle tråkket våre stier, og vi fortsetter å bevandre veien, og vi er der vi er for at vi skal kunne utvikle det i oss som vi trenger å utvikle akkurat nå. 💞

Kjærlig hilsen en jomfru som er født under en fullmåne i fiskenes tegn, og med en vektascendant.

Siv Nancy Ingvaldsen