FULLMÅNE I LØVENS TEGN – 05.02.23
Selvfølelse og følelse av gruppetilhørighet

✨✨✨

SELVBEVISSTHET OG GRUPPEBEVISSTHET 

Vi er inne i en fullmåneperiode hvor solen står i vannmannen og månen i løvens tegn. Vi får med en vannmann- løvetematikk å gjøre, som handler mye om hvordan hente frem løven i oss, for så å finne vår plass blant andre mennesker. Det kan her nevnes at alle tegn skal forene sitt motsatte tegn, for det er da vi oppretter en indre balanse i oss selv.

Løven er knyttet til vår selvbevissthet, mens vannmannen er forbundet med det kollektive gruppebevisste. Løven handler derfor mye om å finne ut av hvem vi egentlig er gjennom vår selvrealiseringprosess, og hvordan vi kan bruke oss selv som et kreativt og skapende menneske. Løven beskriver følgelig det helt unike ved et hvert menneske.

Solen er særdeles viktig når vi har med vannmannen og løven å gjøre, for mens solen er hersker i løven både på det personlige og sjelelige plan, så står den i en svekket posisjon når den plasserer seg i vannmannen.

Solen handler om utstråling, og når det er den fysiske solen vi responderer på vil vår personlighet vise seg som selvopptatt, dominerende og egosentrisk, fordi energiene blir sendt ut via solar plexus. Når vi begynner å respondere på den åndelige solen derimot, vil vi få en helt annen utstråling. Denne utstrålingen skjer via våre hjerter, og da er det hjertets kvaliteter vi sender ut til våre omgivelser. Vi blir dermed mer sensitive overfor Neptuns energier, som også den anses å være sjelelig hersker i solen. Neptun er med på å aktivere vårt medfølende hjerte.

At solen står i en svekket posisjon når den plasserer seg i vannmannens tegn, beskriver noe om hvordan personlighetens lys dempes og slukkes av den åndelige solen, sånn at sjelens lys kan tilta. Men hvordan man responderer på energiene, handler om hvor man befinner seg på utviklingens vei.

✨✨✨

SOLEN OG MÅNEN I ET T-KORS TIL URANUS
sterke spenninger

Under denne fullmånen plasserer solen og månen seg i en anspent forbindelse med Uranus, og Uranus blir særdeles viktig i denne sammenhengen fordi den er personlig hersker i vannmannen. Uranus kan bringe med seg overraskelser og plutselige hendelser.

Månen står i løvens tegn under denne fullmånen. Løven er et ildtegn, og når månen er knyttet til vårt følelsesliv, kan en ustabil løvemåne med sin stolthet vise seg som svært dramatisk. Den kan ha et stort behov for oppmerksomhet, og den kan gå drastiske til verks i et forsøk på å tiltrekke seg dette. Månens disharmoniske forbindelse med Uranus kan derfor vekke opprøreren som sliter med å finne sin plass. Dette er energier som kan aktivere sterke nervøse spenninger.

Når solen står i vannmannen, og når den danner denne anspente forbindelsen med Uranus som står i tyrens tegn, kan dette vise til noe som er under sterk press. Spørsmålet nå kan kanskje bli om man klarer å stå imot disse intense energiene, eller om trykket blir for stort. Tyren er knyttet til våre drifter og begjær, og den er kjent for å være noe sta og urokkelig, men klarer den å stå imot nå eller brister det, vel det gjenstår å se.

Hvis man ser med esoteriske øyne på dette, handler dette kanskje om en frigjørelse sånn at vi kan få mer kontakt med våre indre dypeste verdier. Da vil løven i oss tre frem på en helt ny måte, og med en ny bevissthet om hvordan den kan bruke seg selv kreativt og skapende. Vi er alle tross alt hver og en av oss medskapere i det store felleskapet som vi alle er en del av.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg. 💞

Kh
Astrolog Siv Nancy