Fullmåne 27.07.18
Måneformørkelse/ blodmåne med sterke energier involvert.
Solen i løven – månen i vannmannen.

Det bygger seg opp til en sterk fullmåne som vil inntreffe den 27.07.18 kl. kl. 22:19 norsk tid. Sterke energier vil være involvert i denne begivenheten samtidig som vi får en total måneformørkelse. Solen, Jorden og månen plasserer seg på en rett linje, hvorav jorden i midten, og følgelig skyggelegger den månen som vil oppleves som rød. Dette blir en langvarig formørkelse som sies å vare 1 time og 44 minutter, men dessverre får vi ikke muligheten til her hos oss å beskue det hele, men bare deler av begivenheten. Uansett, energiene er der, og de vil vi kunne merke oss.

En måneformørkelse kan skape en viss uro i menneske, og det er fordi månen ofte vekker noen følelser i oss, men det gis oss også en tilgang på energier. Det som gjør denne fullmånen så sterk er at den er under innflytelse fra nodene, mars og Uranus, og sammen danner de et sterkt T-kors. Her er det energier som blir stående i et spenningsforhold til hverandre, og det kan oppleves som om man blir trukket i ulike retninger.

Når solen nå står plassert i løven sammen med den nordlige noden, og månen plasserer seg i vannmannen sammen med den sydlige noden og mars som i tillegg går retrograd, så har vi her å gjøre med en sterk vannmann- og løvetematikk. Det er som om det hele nå kulminerer og når nye høyder, og dette er noe som etter all sannsynlighet vil sette sine spor, bevisst eller ubevisst. På toppen av det hele har vi en rekke planeter og himmellegemer som under tiden går retrograde – Saturn, Pluto, Neptun, Merkur og Chiron. Dette er energier som i stor grad vil kunne påvirke oss både på et kollektivt plan og rent personlig. I det personlige liv blir vi trukket innover og blir mer introverte, og følgelig påvirker retrograde planeter oss mer subjektivt og på det indre plan.

Vel, en slik eklipse som vi nå går i møte kan som sagt påvirke oss som enkelt individ, nasjon og menneskehet, og det er ofte starten på en ny fase. Når løven i tillegg beskriver vår personlighet, kreativitet og skaperevne, og vannmannen står for grupper og menneskeheten, ja så handler det mye om hvordan vi som enkeltindivid og person forholder oss til andre mennesker og ulike gruppesamfunn. Solen en enn videre hersker i løven og knyttet til hjertechakraet og hjertets kvaliteter, og med et åpent hjerte har vi alle noe å bidra med til andre mennesker. Det kan være alt fra godhet, varme og kjærlighet til noe mer konkret og håndfast i form av noe vi ønsker å skape rent fysisk. Under denne fullmånen og med den nordlige noden plassert i løvens tegn sammen med solen, så er dette noe som etter all sannsynlighet vil vekkes i oss på en eller annen måte.

Vannmannen beskriver ofte rebellen og den som ikke vil følge gitte normer og regler, og løven beskrives ofte som selvopptatt og egosentrisk. Med mars inn i bilde får vi krigeren som ikke skyr noen midler for å få den som den vil. Dette på det mest primitive og med et lukket hjerte, men hvis vi snur det hele og klarer å forene disse energiene vi nå har med å gjøre på en harmonisk måte, akk ja, hvilke muligheter det gir.

Det handler om å ta i bruk mars sin sterke vilje og lederegenskaper og bli selvstendig i eget liv, hvorpå man gjennom løvens egenskaper og kvaliteter evner å la solen i hjerte få stråle utover til menneskeheten sin kreativitet og skaperglede fylt med kjærlighet, glede og ikke minst mot. Det handler enn videre om å bryte med det gamle, våge å tenke nytt, for vannmannen ønsker virkelig å bidra til verden gjennom sin genialitet og nytenkning, gjøre en forskjell av det gode, med mål for øyet at det langsiktig skal kunne gagne ulike grupper, samfunnet og etter hvert hele menneskeheten som en enhetlig bevissthet.

Livet er vel herlig, ikke minst når vi tar i mot det mangfoldet som tilbys oss.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen