Fullmåne og måneformørkelse
21.01.19 – kl. 06:16
Solen i Vannmannen – månen i løven

Vi går i disse dager en sterk fullmåne og total måneformørkelse i møte, en såkalt blodmåne eller supermåne. Månen får et rødlig skjær, fordi jorden plasserer seg mellom solen og månen på en rett linje, og følgelig skygger den for solstrålene, slik at den ikke får lyst opp månen slik den normalt sett gjør.

Enhver fullmåne kan vekke sterke følelser i menneske. En måneformørkelse forsterker det hele, og har en langtidsvirkende effekt. Dens varighet vil vare frem til sol- og måneformørkelsene i juli 2019.

Det er noen intense energier som bygger seg opp, og hvor månen og solen danner en litt anspent forbindelse til Uranus, som er den herskende planet i Vannmannen. Dette skjer samtidig som solen beveger seg inn i Vannmannens tegn, og vi får derfor med en særdeles sterk vannmanntematikk å gjøre.

Solen og månen står enn videre i en forbindelse med nodeaksen, noe som kan fremkalle dypere lag av følelser. Dette fordi den sydlige noden representerer fortiden, og sammen med solen vil det som ligger uforløst i menneske og kollektivt bli belyst. Den nordlige noden derimot representerer det fremtidige, og alle de muligheter og nye erfaringer vi vil møte når vi frigjør oss fra det som hører fortiden til. Med andre ord beskriver den nordlige noden det ukjente, noe som kan vekke frykt i et menneske. Det handler om karma, og muligens at vi står overfor et karmisk oppgjør.

Dette kan høres skremmende ut, men det ligger absolutt noen store muligheter knyttet til disse energiene vi går i møte med. Ved å få belyst vår karmiske lekse, gis det oss muligheten til å få frigjort noe som hører fortiden til, for så at vi kan bli i stand til å strekke oss mot det nye. Hvordan dette vil utspille seg, avhenger av hva vi i oss som enkeltmenneske eller kollektivt allerede har forløst. Hvis det ligger mye fortrengt og uforløst i menneske, eller samfunnet forøvrig, kan disse energiene fremkalle følelser som i verste fall kan resultere i opprør, kriminalitet, vold eller annet. Månen og solen står tross alt i et spenningsfelt til Uranus i væren, en intens energi som kan by på uventende overraskelser. Her får vi med krigeren, rebellen og opprøreren etc. å gjøre.

Det som imidlertid blir spennende å ta i betraktning, er at Uranus er den åndelige hersker i væren, så her får vi med energier å gjøre, som fremprovoserer noe gammelt. Dette for at vi skal frigjøres fra det gamle og det som har utspilt sin rolle, for så å bli i stand til å tenke helt nytt. Dette er så essensielt med disse energiene vi går i møte med, for det ligger en utrolig sterk mental tankekraft knyttet til Uranus i væren. Her snakker vi om pioneren, den revolusjonære og nyskapende, som sprenger grenser og gjør opprør mot det eksisterende og uhensiktsmessige.

Enn videre, det er som om vi står ved noe nytt. Dette fordi månen og solen står på 00 grader under denne begivenheten. Det kan da være på sin plass å si noe om hva vannmannen egentlig står for, og hvilke energier den representerer.

Vannmannen er som nevnt opprøreren, og den som utfordres med tanke på det å innrette seg gjeldende normer og regler, men det er også den som sprenger grenser med evne til å tenke utenfor boksen. Tenke helt nytt. Den er knyttet til det vi kaller det transpersonlige, det som eksisterer utenfor tid og rom. Den kan derfor få noen glimrende tanker og ideer som kan komme som lyn fra klar himmel. Vannmannen er den som skuer utover, fra høyden og over alle fjelltopper. Fra dette perspektivet danner den seg et overblikk, med evne til å se det helhetlige. Det er derfor vannmannen er opptatt av grupper, felleskapet og det å tjene menneskeheten.

Løven som er det motstående tegnet til vannmannen, beskriver evnen til å realisere seg selv, bli selvbevisste, (selvet bevisst). Når den frigjør seg fra sitt ego og dens selvopptatthet, vil løven strekke seg mot vannmannen, og i kraft av seg selv, bli en bidragsyter i samfunnet med de iboende kvaliteter og skapende evner hver den besitter. Solen er hersker i løven, og knyttet til hjertechakraet. Med solen i hjerte vil den bli i stand til å utstråle kjærlighet til sine medmennesker.

Avslutningsvis vil jeg si at mantraet til vannmannen er som følger:
Jeg er livets vann, som utgytes til tørstende mennesker.
Det betyr at den ønsker å gi av seg selv, dele sin kunnskap og visdom med andre mennesker.

Med dette ønsker jeg dere alle en fantastisk god helg og fullmåne, med alt den måtte innebære. <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen