FULLMÅNE OG TOTAL MÅNEFORMØRKELSE 🌑
En usedvanlig sterk fullmåne og total måneformørkelse
Er det nå vi ikke slipper unna?Det
holder nå på å bygge seg opp til en usedvanlig sterk fullmåne og måneformørkelse. Solen, Merkur og MC står i en tett forbindelse med hverandre i skorpionens tegn. MC beskriver kort sagt våre fremtidige mål. I tillegg står Venus og den sydlige noden i skorpionen, hvorav den sydlige noden beskriver en karmisk avvikling, mens Venus står i en svekket posisjon når den plasserer seg i dette tegnet.

På motsatt side står Månen, Uranus, Ic samt JORDEN i en nøyaktig opposisjon til solen, Merkur og Mc. Dette er heftige saker av flere årsaker, for her står Månen i en opphøyet posisjon, mens Uranus står i sitt fall. Det skal sies at man må forbi månen for å få tilgang til Uranus, som er hersker i vannmannens tegn. Det vi står overfor nå kan gi sterke rystelser, men vi kan også få tilgang på en helt ny BEVISSTHET. Det er som om vi nå står på terskelen som en forberedelse til at vi er på full fart inn i vannmannens tidsalder.

Men hva betyr så alt dette? Jeg skal forsøke å utdype hvordan jeg betrakter dette sett med mine astrologiske øyne.

🍃 🍃 🍃

TYREN OG SKOPRIONENS TEMATIKK 🦂🦬

 

Alle tegn som står på motsatt side av hverandre skal integrere hverandres energier, for at en balanse kan opprettes. Tyren som tegn er knyttet til våre drifter og begjær, og det er disse impulsene i oss som får oss til å søke mot stadig nye erfaringer. Gjennom våre mange inkarnasjoner lærer vi livet å kjenne, for på den måten å utvikle oss som menneske. Men vi kan bli slave av våre drifter og begjær, hvor vi vikler oss mer og mer inn i slaveriet etter å eie, hvor mye vil ha mere og fanden vil ha flere. Da mister vi fokus og den virkelige retningssansen av syne, og da ser vi oss også blind på hvordan vi forvalter våre og jordens ressurser.

Når tyren strekker seg mot skorpionen som står for transformasjon og forvandling, blir vi nødt til å møte våre skyggesider og det vi ikke ønsker å se. Skorpionen med sine dødbringende klør kan være nådeløs i sine handlinger, og dersom vi lukker våre øyne med manglende evne til å ville se, setter skorpionen like godt inn støtet hvor den legger ting i grus. Av jord har vi kommet, og av jord skal vi bli er det noe som heter, men det er når vi møter døden og når ting blir lagt i grus, at noe nytt vil få se dagens lys.

Skorpionen har med andre som hensikt å skape transformasjoner gjennom ødeleggelse og tilintetgjørelse, og på den måten baner den vei for at vi skal få kontakt med noen helt nye verdier. Det er i skorpionen som tegn at vi får kontakt med våre indre og skjulte verdier, og det er i dette tegnet at okkultisten i oss vokser frem. Okkultisme handler om det som befinner seg på andre bevissthetsnivåer, som vi ikke kan se med det blotte øyet.

Når vi har vært gjennom disse sterke transformerende kreftene i skorpionen og vender tilbake til tyren, vil vi se med klarere øyne hvor veien vil ta oss videre. Tyren er knyttet til det tredje øyet, og det er i dette tegnet vi får kontakt med vårt indre lys, og blir opplyst. Når det tredje øyet åpnes, blir vi i stand til å se veien videre. Det kan i denne sammenhengen nevnes at alle tegn strekker seg mot et annet, og tyrens strekkes seg mot skytten. Når øyet åpnes og alt blir lys – som er tyrens mantra, vil vi oppdage hvor veien skal ta oss videre i henhold til en dypere mening – hvilket er skyttens tematikk. Det skal nevnes at det finnes grader av opplysning, og med opplysning forstår man også at sjelens bevissthet blir sterkere i mennesket. Sjelen har en helt annen hensikt med våre liv enn hva vår personlighet har, for sjelen ser oss som en medskaper i det store kollektive bevisstheten kalt menneskeheten.

🍃 🍃 🍃

 

URANUS MED SITT FALL OG TYREN OPPHØYET 🌟

Uranus står i sitt såkalte fall når den står plassert i tyrens tegn. Dette kan gi en følelse av at ting i livet rakner, men den har som hensikt å frigjøre oss fra våre drifter og begjær, samt øke vår bevissthet om at det finnes noen andre verdier enn de ytre overfladiske. Den forsøker å vekke oss i forhold til hvordan vi forholder oss til økonomi og penger, og hvordan vi forvalter jordens ressurser. At vår planet JORDEN står på rett linje og sammen med månen og Uranus, forteller også sitt i denne sammenhengen. Det sies at Jorden skal bli en hellig planet, men det innebærer også at menneskene må lære seg å forvalte jordens ressurser på en helt ny måte. Menneskeheten er på vei inn i en ny tid, vannmannens tidsalder, og det innebærer at vi må løftes i bevissthet.

Det skal også sies at månen skjuler Uranus, og det er først når vi får tilgang på vår sjelsbevissthet at vi også får tilgang til Uranus og vår høyere bevissthet, men det innebærer at vi må fri oss fra våre astrale bindinger. Med det menes det blant annet vår eiesyke og primitive drifter og begjær, for i vannmannens tid skal vi begynne å tenke på det store kollektive samfunn som vi alle er en del av som søstre og brødre som sammen vandrer veien.

Midt imellom månen og Uranus står Ic som er knyttet til fortiden, som beskriver noe om hva vi trenger å frigjøre oss fra for å få tilgang til Uranus sin innflytelse. Enn videre står den nordlige noden også plassert i tyrens tegn, som forteller noe om hva vi skal strekke oss mot knyttet til både vår individuelle og kollektive dharma og videre livsoppgave.

🍃 🍃 🍃

 

VENUS I SKORPIONEN 🌟

Det kan også være greit å se litt på Venus og dens betydning når den står plassert i skorpionens tegn, for der står den i det vi kaller en svekket posisjon. Venus vil dessuten alltid være viktig når vi har med tyren å gjøre, ettersom den er personlig hersker i dette tegnet.

Venus er forbundet med våre verdier, alt hva vi liker / ikke liker. Den er glad i å nyte livet, og den liker å hvile på laurbærene. Men her får vi med den samme tematikken å gjøre, hvor vårt verdisyn er i endring. Når vi har med skorpionen å gjøre, som ønsker å endre vårt verdisyn sånn at vi kan få mer kontakt med våre indre verdier, kan man komme til å oppleve det som om man går gjennom noen misteprosesser. Det vi tidligere har tatt som et selvfølge kan vi kanskje ikke forvente å få så lett tilgang på fremover, men vi kan få tilgang på noe helt nytt. En annen ting, er det nå vi ikke slipper unna?

🍃 🍃

SATURN I VANNMANNEN – vokteren av porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet

Alt det som skjer mellom skorpionen og tyren er utrolig spesielt nå, og når alt dette står i en avsluttende spenning med Saturn, blir det ikke mindre interessant. Saturn er vår vokter, og har som oppgave å vokte porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Den er som en sensor som vurderer om vi har bestått vår eksamen. Har vi bestått, gir den oss belønning i form av tilgang til en ny bevissthet, men i motsatt fall må vi ta noen nye runder med nye prøvelser. Hvor tøffe disse prøvelsene blir avhenger av hva som må til for å få oss til å våkne.

Det blir spennende å se hva som skjer under disse sterke innflytelsene, men slik jeg ser det, gir de oss virkelig tilgang på en ny bevissthet. Om vi er klar er en annen sak. Da åndelig utvikling også skjer subtilt, er det ikke sikkert vi merker oss skifte, i alle fall ikke før det har godt noe tid. Må det tøffere skyts til, vel da vil det merkes.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fantastisk fullmåne og måneformørkelse. Og husk, vi er alle søstre og brødre som sammen går veien, og sammen er vi KJÆRLIGHET. ❣️

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen