Fullmåne 18.05.19 
Solen i tyren – månen i skorpionen

 

Vi feirer Wesak

Jeg sitter i skrivende stund og kjenner på en utrolig god fredsommelig energi, og jeg må virkelig jobbe med å holde fokus for å klare å skrive, for disse energiene trekker meg innover. Det er en tid til å gjøre seg stille og introvert kjenner jeg. Kanskje det er den kommende fullmånen som begynner å gjøre sin virkning, for dette er en av de tre sterkeste fullmåner vi har gjennom året. Selv er jeg veldig sensibel ved hver fullmåne, kanskje fordi jeg er født under en fullmåne, samt at månen er den sjelelige hersker av mitt soltegn.

Fullmånen i tyrens tegn er knyttet til feiringen av Wesak, og under denne høytiden vil det store hvite broderskap tre frem fra den indre verden, med Kristus i sentrum. Dette er kjærligheten og visdommens mestre, som har som hensikt å bistå menneskeheten i deres utvikling og fremvekst.

Når selve fullmånen når sitt høyeste punkt, vil et sterkt lys vises på himmelveldet, og i dette lyset gjøre Buddha seg synbar for de seende. Via Kristus sender den opplyste Buddha energi til menneskeheten, fylt av ubetinget kjærlighet. Dette er en begivenhet som feires over det vide og det brede, over land og strand, og som bringer lysarbeidere rundt om på jorden sammen i et nettverk av lys gjennom meditasjon. Under denne feiringen mottas det et kollektivt budskap og en innsikt fra den indre verden knyttet til en større plan, som har som hensikt å bidra til å løfte menneskeheten som en samlet bevissthet inn i den ¨nyere tid¨.   

Tyren er knyttet til det tredje øyet og det indre seende, samt at den er knyttet til manifestasjon, og det sies at Buddha selv ble opplyst under en fullmåne i tyrens tegn, og at det er derfor vi feirer Wesak. Jo sterkere vi blir til å bære vårt indre lys, desto mer mottagelig vil vi bli for de kommende lysgjennomstrømningene og innsikt fra den indre verden.

Tyren er enn videre knyttet til våre verdier og sanser, og sansene stimulerer behovet for nytelse, og i nytelsens trang oppstår vårt begjær og vår eiertrang etter gods og gull og alskens rikdom. Dersom begjæret blir den drivende impuls, vil det sterkt egoistiske menneske ty til makt i sin anskaffelse av rikdom og velstand, og det er også da konflikter oppstår. Både tyren og skorpionen er under innflytelse fra den 4 strålen, som er strålen for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt.

Konflikt oppstår som følge av friksjon mellom dualitet. Det er en kamp som oppstår som følge av vårt begjær, men i kampens hete begynner vi å se at det vi begjærer gir liten glede, og følgelig mister sin verdi. Vi begynner å søke innover i oss selv, etter de indre verdier, og det er da vi begynner å få kontakt med vårt indre lys. Jo mer styrke det blir på dette lyset, vårt sjelslys, jo mer blir vi i stand til å se skjønnheten bakenfor alt, bak hele skaperverket. Det er da vi går mot opplysning, og åpner opp for vårt indre seende og vårt tredje øye.

Tyrens oppositte tegn er skorpionen, som bl.a. handler om å vikle seg ut av begjærets og materiens trelldom og slaveri. Det betyr at for at vi skal få muligheten til å bli satt fri, må vi gi slipp på den makten begjæret har på oss. Vi må våge å se oss selv, vårt eget mørke i forhold til dette, og det er i denne sammenhenger skorpionens hersker Pluto trer frem i kraft av sine transformerende krefter. Gjennom transformasjon og forvandling av våre lavere drifter og begjær, frigjør den oss slik at vi kan bli i stand til å sikte mot nye mål knyttet til en større plan, hvilke er temaet til det etterfølgende tegnet til skorpionen, samt til det tegnet som tyren strekker seg mot. (Alle tegn strekker seg mot et annet tegn i astrologien). Skytten er også den under innflytelse av den 4 strålen, så her kan det synes som om vi står overfor noen prøvelser, både som enkeltindivid, samfunn og menneskehet.

Det skal sies at konflikter oppstår i det indre så vel som i det ytre, mellom det indre og det ytre, fordi vi skal finne tilbake til våre indre verdier, hvilke vil gi mening knyttet til mål som vil gagne det helhetlige. Akk, for en tid vi lever i, og for noen sterke energier vi har med å gjøre. Det er så utrolig mye mer som kunne vært sagt i forhold til det nevnte, men det får bli ved en annen anledning.

Det er noen spennende energier vi er under innflytelse av, det er i alle fall ganske sikkert, også med henblikk på at Uranus som er hersker i vannmannen under tiden har plassert seg i tyrens tegn. Uranus og vannmannen beskriver nettopp den ¨nyere tid¨ menneskeheten går i møte med. De beskriver videre det som brytes opp gjennom revolusjon og opprør, nettopp for at vi skal bli i stand til å se nye alternative og mer hensiktsmessige og fremtidsorienterte løsninger for menneskeheten som en helhet.

Hvordan man responderer på energiene avhenger av åpenhet, for energiene vi går i møte med, og er under innflytelse av, kan vekke frykt. Men det er gjerne frykten for det nye og ukjente som holder oss igjen, og som får oss til å gjøre motstand mot endringene. Jeg skal i alle fall bruke dagene før kommende fullmåne godt, til meditasjon og indre arbeid.

Når fullmånen er på sitt sterkeste, vil tusenvis av mennesker samle seg rundt TV-skjermen for å se på Grand Prix, og må det bli en gledens dag, hvor musikken kan bygge bro og skape tilhørighet og glede blant mennesker.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen