FULLMÅNEN 03.08.20
Solen i løven – månen i vannmannen
 
🌝♌️♒️

En fullmåneperiode som kan by på overraskelser, og en tid som kan skape noe uro, men som kan gi noen helt nye innsikter.

🌍

Vi har med noen sterke innflytelser fra himmelveldet å gjøre nå under denne fullmåneperioden, hvor solen står plassert i løvens tegn, og månen i vannmannen. Dette fordi solen og månen står i en anspent relasjon til Uranus, som er hersker i nettopp vannmannen.

Disse energiene kan by på noen overraskelser, da vi får med den litt opprørske rebellen å gjøre. Det betyr at uventede ting kan skje, som i verste fall kan ende ut i voldelige hendelser. Det er vår uavhengighet som blir satt på en prøve. Mangel på frihet kan føre til frustrasjon, og følgelig til overraskende handlinger, i for eksempel opprør. Dette kan påvirke hver enkelt av oss i den forstand, at vi kan komme til å kjenne på noen indre spenninger og uro, men hensikten bakenfor er å bryte ut av noe, eller med noe som ikke lenger er hensiktsmessig. Når Uranus enn videre plasserer seg i en slik anspent forbindelse med denne fullmånen, så kan den vekke en følelse av nervøsitet, som kan resultere i noen følelsesmessige utbrudd, uten at man kanskje forstår hva det hele handler om.

Denne fullmånen er imidlertid viktig, sett i forhold til at vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder. Det betyr at løve- og vannmanntematikken generelt sett er viktig for alle sammen, for husk, vi har alle, hver og en av oss, disse energiene iboende i oss. Vannmannen og løven står mot hverandre i astrologien, og alle tegn som står i en opposisjon til hverandre, skal forenes og bli ett.

Løven er den fødte leder, men den kan være noe egosentrisk og selvopptatt i sin opptreden, med et behov for å bli sett i venneflokken og i gruppen. Den søker anerkjennelse så dens ego kan få seg et aldri så lite kick.

Vannmannen er knyttet til venner og grupper, og hvordan vi forholder oss blant andre. Den har et stort behov for å frigjøre seg og bli uavhengig, og i denne prosessen kan den bli noe opprørsk og rebelsk. Den tar et oppgjør med det eksisterende, som den føler skaper begrensinger, for den har så absolutt ingen intensjoner om å la seg bli fortalt hvordan den skal te seg, eller oppføre seg.

Når dette er sagt, så ligger det noen muligheter for frigjøring knyttet til disse energiene, og det skjer i det vi bryter med noe gammelt. Vannmannen og Uranus er knyttet til det transpersonlige, og under dens innflytelse kan man få en innsikt som kommer til oss som lyn fra klar himmel.

Når det gjelder løven, så er solen hersker i dette tegnet, og den viser til hva vi utstråler. Solen er knyttet til hjertechakraet, og når løven har begynt å åpne sitt hjerte, så vil den begynne å utstråle varme og kjærlighet. Den trer dermed frem i kraft av sine lederegenskaper som en leder og støttespiller for andre mennesker. Når den strekker seg mot vannmannen med et åpent hjerte, vil det være med en helt annen intensjon, for nå vil den åpne sine øyne og se sine medmennesker på en helt annerledes og ny måte.

Løven er enn videre knyttet til begrepet selvrealisering, og hvordan vi kan ta i bruk våre skapende, kreative evner. Når dens selvsentrerte ego viker til fordel for selvet, vil den være med på å skape noe for felleskapet, som er vannmannens tematikk. Når løven våger seg ut på livets scene, klarer å stå oppreist for seg selv med sine iboende evner og kvaliteter, og når den samtidig har åpnet sitt hjerte, så vil den bli en inspirator for andre mennesker. Det krever sitt mot, løvens mot, å vandre ut i verden, uten sitt selvsentrerte ego, men i kraft av sin utstråling og kjærlighet, å være der for de trengende. Være en støttespiller, en inspirator, som taler de svakestes rett. Jo sterkere solen i hjerte stråler, desto sterkere påvirkningskraft.

Dette er et viktig ledd i vår utvikling i vannmannens tidsalder, for vannmannen er opptatt av felleskapet, og hvordan alle mennesker kan fungere sammen på en rettferdig måte i et stort gruppefelleskap som helle menneskeheten representerer. I den nye tiden, skal vi bli oss dette mer og mer bevisst. Det er derfor ikke så rart at vi har fått en sykdom som strekker seg over det vide og det brede, hvor alle blir berørt, om du er fattig eller rik, sånn eller slik. Vi har i år med energier å gjøre, som kollektivt vil endre vår bevissthetsoppfattelse, øke vårt vidsyn, som igjen vil påvirke den internasjonale politikken og vår evne til å samarbeide, også over landegrenser. Dette er et år hvor vi kollektivt står i et enormt stort skifte, som vil påvirke og forandre hele verdenssamfunnet, og som etter all sannsynlighet vil gå inn i historiebøkene.

I et sånt skifte er det klart at det oppstår gnisninger, for det skaper frykt når det etablerte faller i grus. Både Pluto, Jupiter og Saturn, som står sammen i steinbukkens tegn, og som har gjort det gjennom hele dette året, frembringer sammen disse store kollektive og personlige endringene og transformasjonene. Disse planetene står nå sammen i noen anspente forbindelser til Ic og Mc, som har med fortid og fremtid å gjøre. Det nytter ikke å kjempe mot disse kreftene, men heller møte dem i aksept, for uten motstand vil alt bli bedre.

Når jeg nå sitter og skriver om løven og vannmannen, så kommer jeg i tanker om mitt eget liv. I min tenåringsalder bestilte jeg et horoskop fra utlandet, som fortalte meg noe om at jeg ville komme til å skrive offentlig om ting som andre ikke helt ville forstå. De vil ikke forstå det før etter min død. Det sto også noe om at jeg kunne risikere å bli latterliggjort for mine ytringer. Jeg husker at jeg tenkte, at det var da noe ordentlig vås. Lille ubetydelige meg, hva kan vel jeg skrive om. Men jeg ble faktisk også litt redd, for hvem vil vel bli latterliggjort?

Jeg har alltid vært oppslukt av det universelle, men samtidig følt meg totalt uten verdi. Jeg var redd og sky i min ungdom, og det var vel ikke uten grunn at jeg fikk russenavnet Quiet, og hvor det sto i russeavisen at jeg var den mest anonyme eleven i klassen. Jeg glømmer ikke dette, for det gjorde faktisk litt vondt å bli påminnet om min sjenanse. Men noe i meg har drevet meg, og det min tro, om at livet må være noe mer enn bare dette. Noe mer med mening, og det er som om en kraft har innhentet meg, en visshet, noe jeg bare må dele med andre. Det åndelige og det spirituelle. Jeg husker hvor redd jeg var når jeg begynte å skrive for første gang. Jeg var så redd at jeg ikke åpnet min facebook på flere dager.

Grunnen til at jeg forteller dette, er vel fordi jeg føler at dette har noe med den tematikken i denne fullmånen å gjøre. Det er noe med å gi slipp, gi en stor F i hva andre måtte mene og tenke. Våge seg ut på livets scene med det vi har på hjertet. Våge å være annerledes, våge å være den vi dypest sett er. La vår indre spirit få lov til å stråle og skinne, for det er da vi har noe å bidra med til andre mennesker.

Med disse ord ønsker jeg dere alle noen fine dager fremover, og en riktig god fullmåne.

🌝💞🌝

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen