Fullmånen 15.08.19
Solen i løven – månen i vannmannen

 

Vi går inn i en ny fullmåneperiode hvor vi får med en løve- og vannmanntematikk å gjøre. Solen har plassert seg i sitt eget tegn løven, og her trives den følgelig særdeles godt. Det handler om utstråling, vår evne til å utstråle våre iboende evner og kvaliteter på en kreativ og uttrykksfull måte via våre skapende evner. Når månen har plassert seg i vannmannens tegn, handler det om å finne sin uttrykksform i venneflokken og i en eller annen form for gruppeaktivitet, og i samfunnet generelt.Solen er knyttet til hjertechakraet, så spørsmålet blir om det er hjertevarme vi utstråler.

Generelt sett kan man si at under enhver fullmåne, hvor solen står i en opposisjon til månen, så er det noen følelser knyttet til et spesielt tema som blir belyst. Når månen har plassert seg i vannmannens tegn, har det med ens vennskapelige relasjoner og gruppetilhørighet å gjøre. Hvem er jeg i venneflokken, hvordan er det med mine relasjoner, og hvordan har jeg det i min omgangskrets. Her kan ting komme til overflaten, og det er ikke usannsynlig at man kan komme til å få seg noen overraskelser, eller at man tar et oppgjør med det eksisterende, noe i tilknytning til ens venner.

Det handler ikke minst om menneskekjærlighet under denne fullmånen, og vår evne til å skape harmoni og kjærlighet, i oss selv og blant våre medmennesker. Dette er helt essensielt, også fordi Venus plasserer seg i en eksakt forbindelse til solen. Det er vår kjærlighetsevne som blir belyst, men det ligger også i dette å våge å være annerledes, være kreativ, unik og kanskje litt original og nytenkende. Våge å være den vi ER dypest sett.

Det kan bli noen dager hvor man vil få et behov for og næres via det sosiale liv, men det kan også bli noen såre dager hva dette angår dersom man føler at man ikke har noen tilhørighet. Det kan derfor duke opp for noen konfrontasjoner, en slags sosial uro, ubehag i sosiale settinger osv. Man kan komme til å møte et sinne i seg selv i henhold til det nevnte dersom man ikke får utløp for energiene på en konstruktiv og god måte. Dette kan ses i sammenheng med mars som blander seg inn med sin innflytelse under denne fullmånen. Den kan skape frustrasjoner og gi en opplevelse av at det legges hindringer i veien for egen selvutfoldelse. I bunn og grunn handler det gjerne om at man møter seg selv og ens egen indre motstand. Enten i forhold til ens kreative selvutfoldelse, i det sosiale liv, i nære relasjoner eller  i venneflokken, ja endog når det kommer til noe familiært.

Solen danner videre en forbindelse til Pluto under denne fullmånen, og disse energiene kan skape en slags forvirring eller bringe med seg noe som kan oppleves et irritasjonsmoment. Det kan være man kan komme til å kjenne på noen spenninger eller skuffelser. Disse energiene kan endog bringe med seg en slags udefinerbar angst. Det den gjør er regelrett å pirre ved noen ubalanser, nettopp for å skape harmoni og balanse. Det kan derfor være at man i perioden mellom nymånen og fullmånen har fått merke seg noen transformende krefter og energier som kulminerer ved fullmånen, som berører temaer knyttet til det nevnte, dette med relasjoner, vennskap, kreativitet og skaperglede, tilhørighet etc.

Jeg vil også nevne at det er en forbindelse mellom månen og Uranus, og denne blir viktig under disse måneaktivitetene, fordi Uranus er hersker i vannmannen som månen står plassert i. Denne såkalte kvintilen gir tyngde til den gjeldende tematikken som går på det å våge å være unik, annerledes, uttrykke sitt særpreg osv. Kvintilen er knyttet til tallet fem, den fem-takkede stjerne, til løvens tegn og til det å være mennesket. Det interessante her er at Venus som solen står sammen med, sies å være knyttet til denne stjernen.

Esoterisk handler det med solen i løven og månen i vannmannen om å la seg selv få lov til å skinne og stråle utad blant andre mennesker, med ens eget unike uttrykk. Bare det å være et medmenneske, og med solen i hjerte, og utstråle hjertets kvaliteter. Med mars sin innflytelse, med et mot og en vilje til å stå i egen kraft, uten å la egoet bli den drivende kraft, men ut i fra tanken om å bidra med noe til fellesskapet. Med andre ord, det man kaller selvforglemmende tjeneste. Det er ikke dermed sagt at man skal ofre seg selv, eller distansere seg fra gleden. Den indre gleden blir mer og mer fremtredende med større dybde i hjertet, og når man kommer i kontakt med sitt indre potensiale og selvuttrykk, og når man sist men ikke minst føler at man kan bidra med noe til fellesskapet. Som bidragsyter kan det være så enkelt som å utstråle kjærlighet, (hvilket allikevel ikke alltid er like lett).

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne.

Løvens mantra: Jeg er det, det er jeg.
Vannmannens mantra: Jeg er livets vann, som utgytes for tørstende mennesker.

Eteriske oljer:
Også jeg har fått øynene opp for eteriske oljer, og de oljene jeg ser kan være aktuelle nå er følgende:

Wild orange: Bidrar til kreativitet, glede og spontanitet.  Løvens kjennetegn.

Geranium: Gjenoppretter tilitten til andre og virker healende på hjertet og det indre barnet.

Cedarwood: Gir styrke til å knytte bånd i ulike sosiale settinger og i grupper / samfunnet. Vannmannens tematikk.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen