Fullmåne 16.02.21 – kl. 17:56
Solen i vannmannen – månen i løven

Mars og Venus møtes eksakt
Et møte mellom krigeren og diplomaten

Putins horoskop
En liten tolkning

🌍

 

Det nærmer seg fullmåne hvor solen plasserer seg i vannmannen og månen i løvens tegn. På samme dag går krigeren mars og diplomaten og den fredselskende Venus inn i et eksakt møte med hverandre. I tillegg går solen og månen inn i noen anspente forbindelser med nodeaksen, som står plassert på Ic og Mc. Dette kan bli en meget interessant, men også intens fullmåneperiode.

 

MARS OG VENUS – Et møte mellom krigeren og diplomaten

Når to planeter går inn i et slikt møte vises det til energier som forsøker å få til et samarbeid, sånn at de kan bli i stand til å sikte mot et felles mål. Men hvis de er uforenelige, kan den ambisiøse krigeren Mars i steinbukken bli maktsyk og egenrådig, med manglende evne til å inngå kompromiss og samarbeid. Den kan negativt vekke et enormt sinne, hvor den ikke skyr noen midler for å nå sine ambisiøse mål. Den er målrettet og slagkraftig som gjerne liker å ta sjanser.

Forhåpentligvis vil den fredselskelende Venus sin stemme klare å skape harmoni og balanse gjennom sine diplomatiske evner. Men negativt kan Venus i steinbukkens tegn ytre seg i form av kulde og faktisk ufølsomhet, særdeles dersom man ikke er i kontakt med den kjærligheten Venus egentlig symboliserer, men i stedet er opptatt av det den begjærer så sterkt. Krigeren mars tar sammen med Venus opp kampen om verdier, herunder samfunnets verdier.

 

FULLMÅNE 16.02.22 – Enhver fullmåne kan vekke sterke følelser

Under denne fullmånen plasserer solen seg i vannmannen, og månen i løven. Enhver fullmåne kan vekke sterke følelser, for månen er knyttet til vårt følelsesliv, og alt som hører fortiden til.

Løven kan som alle andre tegn vise seg med to ansikter, alt etter hvordan den står i seg selv. Løven er knyttet til vårt sterke ego, hvor den har et stort behov for å bli sett og hørt. Den kan brøle svært høyt for å få det som den vil, noe som kan oppleves som fryktinngytende og skremmende. Dette når den er under innflytelse av solen på det personlige plan. Da kan den bli styrt av en sterk egoisme og egenrådighet, men manglende evne til å lytte til andre mennesker og deres behov.

Men solen er også hersker i løven på det sjelelige plan, hvilket betyr at den da vil tre frem som en god leder for folket, fordi den da vil bli styrt av solen i hjertet og med kjærlighet for sine medmennesker. Løvens handlinger vil på dette stadiet bli styrt ut ifra felleskapets beste, og ikke ut ifra egoets tilfredstillelse.

Vannmannen beskriver negativt den som skaper revolusjoner gjennom opprør, hvor den slettes ikke ønsker å forholde seg til gjeldende normer og regler. Den kan derfor bli noe uregjerlig og uforutsigbar i sine handlinger, og kan følgelig by på en del overraskende hendelser.

Vannmannen er for øvrig opptatt av det medmenneskelige og humanitære, dersom den bli kanalisert utad på en god måte.

Dette er løve- vannmanntematikk, hvor målet er at vi skal utvikle oss gjennom selvrealisering, lære å stå trygt og godt i oss selv som den vi ER, med våre iboende evner og kvaliteter. Dette krever løvens mot, å våge seg ut blant andre mennesker med solen i hjertet, for da har vi kommet dithen i vår utvikling hvor vi i kraft av oss selv vil evne å se oss selv i det store bildet, og at vi alle lever i et søster- broderfelleskap hvor vi alle er likeverdige. Men før vi kommer dithen i vår utvikling, vil den stolte løven i oss kjempe om å bli anerkjent, beundret og sett opp til, hvor den vil være veldig sårbar for kritikk og motstand. Det er da den gjerne brøler høylytt hvor den på en måte tvinger andre i kne.

 

FULLMÅNEN i EN anspent forbindelse til nodeaksen

Under denne fullmånen plasserer solen og månen seg i en anspent forbindelse med nodeaksen. Nodeaksen består av en sydlig node som beskriver noe vi trenger å frigjøre oss fra, og en nordlig node som beskriver noe vi skal strekke oss mot som et ledd i vår videre utvikling og vekst. Den er forbundet med karma, og i møte med disse energiene kan det også være vi møter noe knyttet til en kollektiv karma.

Når det gjelder nodeaksen, så står den sydlige noden nå i skorpionens tegn, mens den nordlige noden står plassert i tyren. Det er forresten ikke så lenge side disse skiftet tegn, hvilket de gjorde den 18 januar i år.

Skorpionen handler om å gi slipp, og den kan være ganske nådeløs i sine handlinger, hvor den regelrett kan legge ting som har utspilt sin rolle i grus. Dette fordi det ligger noe der vi trenger å gi slipp på i vår videre utvikling og vekst. Skorpionen er derfor den som destruerer og tilintetgjør, sånn at vi kan begynne å strekke oss mot noen helt nye verdier.

Skorpionen er også den som er knyttet til dette med makt- og kontrollbehov, og hvis man blir hengende fast i denne noden, kan man bli veldig sentrert rundt akkurat dette behovet.

Når vi strekker oss mot den nordlige noden, er det med ønske om å skape mer stabilitet. Tyren er et jordtegn, og den er glad i naturen og alt som vokser og gror på vår Moder Jord. Men negativt kan tyren bli noe nytelsessyk, hvor den drives av sine instinktive drifter, begjær og behovet for å eie. Den kan bli noe i overkant eiesyk når den blir for materialistisk fokusert, og da kan den i verste fall gå over lik for å få det som den vil. Tyren krever ikke bare eierskap på materialistiske ting, men også på landområder og andre mennesker.

Når vi nå strekker oss mot den nordlige noden handler det om å frigjøre oss fra våre instinktive drifter og begjær, sånn av vi kan få mer kontakt med våre åndelige verdier. Men da må vi våge å slippet taket i vårt makt- og kontrollbehov, samt vår eiersyke.

Skorpionen er knyttet til elementet vann, hvilket betyr at den lar seg styres og kontrolleres av sine følelser. Den er veldig mistenksom, og den er ikke alltid like god til å se konsekvensene av sine handlinger. Den trenger derfor tyren som er knyttet til elementet jord, og som har en stabiliserende effekt når den ikke henger for fast i sine begjær.

 

PUTINS HOROSKOP

Det er uhyre spennende det vi opplever av energier akkurat nå, også tatt i betraktning hva som skjer i den ytre verden. I den forbindelsen kan det være interessant å se litt på Putins horoskop.

Putin er vekt, med skorpionascendant. I bunn og grunn vil man tenke, at han er en person som er sterkt opptatt av å bevare fred og harmoni. Men solen hans står i en ugunstig posisjon i forhold til Uranus, som står plassert i hans 9 hus. Dette kan vise til at han er en person som faktisk kan være noe uberegnelig og sta, og som holder fast ved sin tro. Ja, han kan endog bli noe trangsynt, og med sine sterke meninger også ufravikelig i sine synspunkter, når han har dannet seg opp en mening.

Merkur og Uranus står i en spenning til hverandre i hans fødselshoroskop, noe som kan resultere i manglende evne til å lytte til andre mennesker. Han kan også komme til å overraske andre med sine uttalelser og handlinger, som ikke alltid er like gjennomtenkte. Her forsøker Saturn å skape stabilitet, men da også Uranus og Saturn står i noen spenninger med hverandre, møter han en slags ansvars- frihetsproblematikk, som kan føre til at han gjør opprør mot andre autoriteter. I alle fall dersom han føler sin egen autoritet truet. Han kan være ganske hårsår, og en som gjerne følger sine egne lover.

Putin har enn videre Pluto i 10 hus, samt at han har en skorpionascendant. Hans Pluto står på hans Mc, som står i en konjunksjon med hans sydlige node. Vel, dette viser til at han er den fødte autoritære lederen som gjennom livet får stor makt, men spørsmålet blir hvordan han håndterer dette på sikt. Utad kan han virke veldig karismatisk, men da hans Pluto står i en vanskelig posisjon til Jupiter, viser disse energiene til at han kan ha sterke ufravikelige meninger, og det betyr også at han faktisk kan komme i konflikter med andre maktfulle personer, særdeles dersom har føler seg truet.

Når Putin har Pluto i løvens tegn, kan han beskrives som en maktfull, fryktløs person, som i verste fall kan bli noe stormannsgal dersom energiene blir negativt kanalisert. Det er vel noe i forhold til dette maktbehovet han skal gi slipp på som et ledd i hans egen utvikling, når man ser på den sydlige nodens plassering sammen med Pluto, og ettersom hans nordlige node står plassert i vannmannens tegn. Det som tidligere har vært nevnt om løve- vannmanntematikken er så absolutt gjeldende for han. Det er også meget interessant at det som skjer i Ukraina oppstår nå, hvor vi har en sterk fullmåne hvor solen står i vannmannen og månen i løven. Klarer han å strekke seg bort fra den sydlige noden og egoet, og med solen i hjertet, klarer han da å tenke på det medmenneskelige og humanitære?

Putin har også en spenning i horoskopet sitt mellom hans Venus og Mars, og under denne fullmånen er disse to veldig aktuelle. Vil han klare å samarbeide gjennom hans diplomatiske evner, eller vil krigeren mars ta overhånd? Han er jo vekt, og som vekt skal han lære hva diplomati og rettferdighet er, men vil han det, det gjenstår å se.

Putin har en skorpionascendant, og da har man ofte et stort makt og kontrollbehov. Dette er kvaliteter som ideelt sett skal transformeres til ydmykhet, takknemlighet og kjærlighet, i beste fall. Negativt kan den ytre seg i form av aggressivitet, ondskapsfullhet, arroganse og uberegnelighet. Man har som regel en sterk vilje, er besluttsom og modig, men man kan også skjule hvem man egentlig er, hva som er ens egentlige hensikter, motiver og intensjoner.  

Putin har Venus i skorpionen i sitt 1 hus. Dette viser til en dyp lidenskap, og at han har en magnetisk tiltrekning på andre. Samtidig er han litt sånn hemmelighetsfull. Han kan svinge mellom dype følelser til å bli mer overfladisk, mellom lys og mørke, mellom hat og kjærlighet. Han liker nok og ha kontroll, og det er heller ikke usannsynlig at han kan manipulere andre gjennom smiger og sin karisma.

Den 8. februar gikk Uranus transitt i et møte Venus i Putins fødselshoroskop, og dette er energier som forsøker å få til et samarbeid gjennom diplomati. Denne dagen hadde Putin og Macron et langt møte med hverandre, hvor de forsøkte å komme frem til diplomatiske handlinger.

  1. og 18 februar kan kanskje bli spennende dager, men også dagene rundt 2. – 3 mars, ved neste nymåne.

Vel, det var noen tanker jeg har gjort meg om det forestående, så får vi håper at det tas til fornuft.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen