FULLMÅNEN 25.01.24 🌝

Solen i vannmannen – månen i løven

✨✨✨

 

Vi er inne i årets første fullmåneperiode, og denne gangen står solen i vannmannen mens månen plasserer seg i løvens tegn. Det er samspillet mellom disse to motsatte tegnene som aktiveres under denne fullmånen, og det som kan være viktig å ta i betraktning er at solen er både personlig og sjelelig hersker i løven, mens den er det vi kaller svekket i vannmannen.

✨✨✨

MÅNEN I LØVEN ✨


Månen er knyttet til vårt følelsesliv, og når månen plasserer seg i løvens tegn, vil den vekke løvens følelser og temperament på godt og på vondt. Løven er kjent for å være dominerende, stolt, ærgjerrig og noe forfengelig. Den liker å bli sett opp til og trives derfor i rampelyset, men den kan være veldig nærtagen og sårbar for kritikk. Den har behov for anerkjennelse for sine prestasjoner, og mangel på sådan kan svekke dens selvtillit.

Grunnen til at løven kan være selvsentrert og noe egoistisk, er at det er i dette tegnet vi utvikler vår individualitet. Det er i løven vi utvikler våre unike egenskaper gjennom vår kreativitet og skaperkraft, og det er i løvens tegn vi utvikler forståelsen om hvem vi egentlig ER. Men det krever faktisk løvens mot å våge å se storheten i seg selv, uten å bli arrogant og overlegen.

Løven er kjent for å rope høyt for å få gjennomslag for sin sterke vilje, men det handler egentlig om at den skal lære seg hvordan den kan håndtere oppmerksomhet, for på et eller annet tidspunkt skal den lære å stå trygt i seg selv blant andre mennesker. Løven skal med sitt mot tørre å skille seg ut i mengden når den beveger seg ut i verden og på livets scene.

Hvordan løven trer frem i grupper og blant andre mennesker avhenger av hvordan den responderer på solens innflytelse, for solen påvirker oss innenfor ulike dimensjoner. Dersom det er den fysiske solen som personlig hersker løven responderer på, vil det være via solar plexus og konkurranseinstinktet. Da vil den vise seg frem via sin stolthet og med en meg først mentalitet, fordi den stadig trenes i å utvikle en trygg og sikker personlighet. Dersom det er den åndelige solen løven responderer på derimot, vil det være via hjertechakraet, og da vil løven tre frem i grupper og blant andre mennesker med ydmykhet og uten behovet for bekreftelser. Da har den utviklet den indre tryggheten og selvtilliten hvor den med løvens mot våger å være seg selv som det den ER, uten behovet for å skulle overgå eller overkjøre alle andre.


✨
✨✨


SOLEN I VANNMANNEN ✨

Det er av denne grunn at solen er svekket i vannmannen, og da er det viktig å minne om at to tegn som står overfor hverandre i zodiaken skal integrere hverandres energier. Det er som nevnt i løven vi utvikler vår individualitet og bevisstheten om hvem vi ER. Når løven strekker seg mot vannmannen, så strekker den seg mot andre mennesker og felleskapet, hvor den skal øve seg på å finne sin plass. Vannmannen er opptatt av det kollektive og humanitære, og hvordan vi sammen kan leve som likeverdige i det store søster- broder felleskapet som hele menneskeheten representerer. Det er derfor i vannmannen vi lærer hva vennskap egentlig handler om, for det er i våre vennskapelige relasjoner vi i første omgang lærer og utvikle gjensidig respekt og forståelse bygget på kjærlighet og tillitt til andre mennesker.

Hvordan man reagerer på solens svekkelse i vannmannen vil avhenge av hvordan man responderer på solens innflytelse i løven. Når løven responderer på den åndelige solen, vil den med sin selvbevissthet tre frem blant andre mennesker uten sitt selvsentrerte ego. Da vil personlighetens lys svekkes til fordel for sjelens tiltagende lys, noe som vil resultere i at mennesket vil vise seg som en ekte vannbærer. Vannmannen vil dermed tre frem som en verdenstjener, som med sin krukke med vann øser av sin innsikt og visdom til tørstende mennesker, som selv søker å finne veien. Vannmannen er et lufttegn som ønsker å løfte mennesker som er fanget av sine følelser som vannet representerer, til å få kontakt med sin sjel på det mentale plan. En ekte vannmann er derfor en som setter sitt store ego til side for å tjene noe som er større en seg selv, for den ser seg selv som en det av den store kollektive familien som hele menneskeheten representer, hvor alle er likeverdige.

Vel, dette var noen ord om den esoteriske tolkningen av forholdet mellom løven og vannmannen. Denne fullmånen kan komme til å belyse noen følelser i henhold til hvordan det står til med løven i oss, og om vi har motet og selvtilliten til å tre frem blant andre mennesker som det unike mennesket vi ER.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne. 💞

Kh

Siv Nancy