Fullmånen 28.01.01 – kl. 20:16

Solen i vannmannen – månen i løven

♌🌝♒

 
Vi er under innflytelse fra en sterk fullmåne som kulminerer og blir på sitt sterkeste i kveld kl. 20:16. Solen står plassert i vannmannens tegn og månen i det motsatte tegnet løven. Alle tegn som står ovenfor hverandre, skal forenes og å bli til ett.
 
Vannmannen er opptatt av felleskapet, og for at gruppen skal kunne ivaretas på best mulig måte, oppstår dette med søster- og broderskap, og følgelig begrepet likeverd. Solen er enn videre både personlig og sjelelig hersker i løven, og ved å integrere solen i våre hjerter, vil vi begynne å utstråle mer varme og kjærlighet til våre omgivelser og våre medmennesker. Det er den åndelige sol vi kommer under innflytelse fra, fremfor den fysiske, når vi åpner opp i våre hjerter. Våre handlinger vil dermed bli styrt av kjærlighet og viljen til det gode, framfor egodyrkelsen.
 
Under denne fullmånen plasserer solen seg mellom Saturn og Jupiter, og dette er interessant fordi Saturn er personlig hersker i vannmannen sammen med Uranus, og Jupiter den sjelelige herskeren. Solen og Jupiter går inn i et eksakt (nært) møte med hverandre under fullmånen.
 
Saturn er den som ber oss om å være tålmodige og å utvise ansvarlighet. Når den plasserer seg i vannmannens tegn, pirker den bl. annet ved vår samvittighet. Men vannmannen er også den som står for det revolusjonerende og for nyskapelsen, og beskriver derfor den som sprenger grenser ved å bryte gjeldende lover og regler, noe som er bra dersom vi skal komme oss et steg videre gjennom teknologi, forskning og annet. Men den trenger gjerne noen kjøreregler, slik at rebellen i den ikke glømmer sitt ansvar. Vannmannen har behov for frihet til å utforske nye horisonter, men den trenger Saturns stabilitet, så den ikke kjører seg vill og havner i trøbbel som følge av rotløshet. Vi snakker her om frihet under ansvar.
 
Solen sammen med Jupiter bidrar til entusiasme og optimisme, ekspansjon og økt bevissthet, men energiene kan også vise til overdrivelser og følgelig skuffelser. Temaer rundt politikk, tro, juridiske forhold, reisevirksomhet, medisin m.m., er forhold som blir belyst i møte mellom disse.
 
Jupiter er også håpets og gledens planet, og den har et særdeles stort frihetsbehov, ikke minst når den står plassert i vannmannens tegn. Den skaper syntese og bidrar til vidsyn, med evne til å se det store mangfoldet. Vannmannen er den som kan få noen helt nye glimrende og innsiktsfulle revolusjonerende ideer, og Jupiter hjelper oss til å vikle oss ut og fri oss fra det gamle. Det gamle kan høre Saturn til, det litt rigide som har utspilt sin rolle, og som hindrer oss i å sikte mot nye mål.
 
De energiene vi møter under denne fullmånen kan vekke noe i oss knyttet til vår frihetsfølelse, ikke minst fordi solen og Jupiter står i en disharmonisk forbindelse med Uranus og Mars, og disse energiene bygger opp under dette med utilfredshet. Dette fordi energiene gir en følelse av manglende stabilitet og følgelig mer uro. De bidrar til en sterk rastløshet og usikkerhet knyttet til veien videre, og de kan føre til uklare vurderingsevner. Med andre ord kan man med disse energiene kjenne på en frustrasjon.
 
Når dette er sagt, vil Jupiter i vannmannen hjelpe oss til å sikte mot nye mål. Nye fremtidsrettede ideer vil vokse frem, og vi vil sikte mot nye mål. Men fokuset vil endres mot et mer internasjonalt samarbeid, for vannmannen er opptatt av å hjelpe der nøden hersker som verst. Utfordringen vår nå er tålmodighet. Dette er vel ingen nyhet, for det er hva vi alle opplever nå, men det vil kanskje være lettere å akseptere når man ser i stjernene at alt er som det skal være.
 
Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne. ✨🥰✨
 
Kh
Siv Nancy