FULLMÅNE 31.08.23 🌝

Solen i jomfruen – månen i fiskene

Jomfrufødsel og sjelens bevissthet

Ensomhet 🙏 💞

Denne måneden avsluttes med en fullmåne, en såkalt blåmåne. En blåmåne er en betegnelse som brukes når det oppstår to fullmåner innenfor en kalendermåned. Det er i tillegg mange planeter som beveger seg i retrograd bane akkurat nå, det vil si tilsynelatende baklengs, deriblant Merkur som både er hersker og står i en opphøyet posisjon når den står plassert i jomfruens tegn. Retrograde bevegelser krever ekstra oppmerksomhet og bringer oss inn i dypere refleksjoner. Når Merkur beveger seg retrograd i jomfruen, så kan det være at vårt indre kaller på oss. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, men den er også brobyggeren og sendebudet mellom det høyere og det lavere i mennesket.

Jomfruen som tegn er knyttet til renselse, hvor hun renser ut i gamle lag av tanker og følelser. Månen er derfor særdeles viktig når vi har med jomfruen å gjøre, for månen er det vi kaller sjelelig hersker i jomfruen. Den er som en beholder hvor alt hva vår fortid ligger lagret, og hvis vi blir hengende fast i det gamle så stagnerer vi, og dermed hindres vi i vår egen utvikling og vekst. Jomfruen har derfor som oppgave å rense ut i gamle fastlåste tankemønstre og følelser sånn at månen kan frigjøres for plass, og følgelig klargjøres for at en ny bevissthet kan få ta bolig i den. Det er her Merkurs oppgave blir så viktig, for når vi har ryddet opp i gamle ting gjennom jomfruens renselsesprosesser er det som om noen skyer viker til side, med det som resultat at våre tanker blir klarere. Vi begynner dermed å respondere på Merkur på en ny måte, som har som oppgave å etablere kontakten mellom menneskets lavere og høyere bevissthet, mellom sjel og personlighet.

✨✨✨

MÅNEN OG SATURN I FISKENE ✨

Under denne fullmånen står månen i fiskenes tegn, og dette er energier som vekker vår følsomhet. Vi kan bli noe overfølsomme og sentimentale hvor vi distanserer oss fra våre egne følelser, eller hvor vi vikler oss dypere inn i følelsenes verden, noe som kan føre til nedstemthet og depresjon. Ikke mindre kan dette skje ettersom månen danner et møte med Saturn under denne fullmånen. Saturn kan sette en demper på følelseslivet, og når den står plassert i fiskenes tegn, kan den frembringe tunge følelser og depressive og destruktive tanker.

Når det er sagt ligger det også noen muligheter tilgjengelig med disse energiene, hvor det nå er ønskelig at vi skal begynne å ta vårt indre liv på alvor. Dette skjer gjennom renselse i jomfruen og via Merkur retrograd, som har til hensikt å vekke en ny bevissthet i oss. Månen i fiskene frembringer vår sensitivitet, men ikke bare følsomheten overfor det som foregår i det ytre. Den vekker også vår sensitivitet overfor det som foregår på det indre plan, slik at vi kan bli mer mottagelig for sjelens impulser. Saturn på sin side er den som åpner porten til nye nivåer av vår bevissthet når vi er klar for dette, men det innebærer at vi må ta vårt indre liv på alvor. Den ønsker at vi skal bli ¨voksen¨ ved å utvikle forståelsen om at alt vi har opplevd gjennom våre mange liv, har vært med på å forme oss til den vi er akkurat nå. Alt vi har opplevd har med andre ord hatt en dypere hensikt, for det er gjennom våre gode så vel som smertelige erfaringer vi utvikler våre ulike kvaliteter.

✨✨✨


KRISTUSBEVISSTHETEN – SJELENS BEVISSTHET ✨

Det er i jomfruens tegn at sjelen holdes skjult for det alminnelige menneske, som er ubevisst om at det har en sjel. Mennesket befinner seg i sin utvikling på den involusjonære reisen, representert via den nedadgående fisken. Dette er en viktig fase av vår utvikling, hvor vi lærer livet å kjenne gjennom alle våre livserfaringer på godt og på vondt. På dette stadiet vikler vi oss dypere og dypere ned i materien, hvor vi blir drevet fremover av våre drifter og begjær. Men på et eller annet tidspunkt i involusjonen blir vi mettet av disse impulsene. Vi begynner å spørre oss selv, hva er egentlig meningen med livet? Vi starter vår søken hvor vi begynner å vikle oss ut igjen – utvikling, hvilket blir representert via den oppadgående fisken. Vi starter i denne fasen på vår evolusjonære reise, en fase som i sin begynnelse kan oppleves som trist og ensom. Det som har betydd noe for oss tidligere mister sin verdi, og virker totalt meningsløst. Vi får behov for å trekke oss tilbake fra det ytre verdslige. De menneskene vi tidligere har omgåtts, deler vi ikke samme interesse med, og vi ledes inn på en ensomhetens sti.

Når vi har kommet dithen i vår utvikling, er det viktig å huske på at vi ikke er alene. Det er mange mennesker som opplever det samme nå, og som holder på å bestige et nytt bevissthetsnivå. Det kan blant annet merkes på den økende etterspørselen etter diverse kurs.

Husk, når sjelen kaller på trenger vi ro og stillhet, men det er viktig at vi ikke isolerer oss. Vi skal når alt kommer til alt lære oss å leve i to virkeligheter på en gang.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne, fra en jomfru som er født under en slik fullmåne.

Kh

Siv Nancy