Velkommen til Hjertets Tempel
Utdanning innen healing og energiarbeid
Oppstart helgen 26 – 27 januar

Dette er en ett-årig healingskole hvor vi over 8 helger går i dybden av oss selv gjennom et dyptgående energiarbeid. Vi vil fokusere på hjertet som er inngangsportalen til vår kjærlighetsevne. Det blir for øvrig lagt opp til en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

Utdanningen tar sikte på at du skal utvikle og forstå din sensitivitet bedre, samt at du skal få hjelp til å komme i gang med å ta i bruk dine healende evner.

Det kreves ingen forkunnskaper, men du må være villig til å gå i dybden av deg selv, for det ligger mye selvutvikling i denne utdanningen. Enn videre vil det legges vekt på gode intensjoner og et engasjement til å fremme det gode i verdensaltet som vi alle er en del av.

Jeg vil også ta utgangspunkt i den enkelte elevs horoskop ved noen øvelser. Det er derfor fint om du ved påmelding forsøker å få tak i ditt fødselstidspunkt så fremt det lar seg gjøre.

Mitt navn er Siv Nancy Ingvaldsen og jeg driver Hjertets Visdom.
Jeg holder ulike kurs og diverse aktiviteter, samt at jeg praktiserer som astrolog, massør og livsveileder.
Jeg gleder meg nå til å gå i gang med skolen innen healing og energiarbeid.

Følgende temaer vil vektlegges

 

 • Healing – Herunder ulike healingsmetoder.
 • Meditasjon og mindfulness.
 • Aura, energi og bevissthet.
 • Sensing av energi.
 • Aktivering av det 3 øyet.
 • Sensitivitet og nærværelse.
 • Vekkelse av hjerte – øvelser knyttet til dette.
 • Selvutvikling / personlig utvikling og åndelig utvikling.
 • Den åndelige vekkelsesfase.
 • Åndelig psykologi.
 • Husrens.
 • Menneskets evolusjonære bevissthetsutvikling.
 • Karma og møte med terskelens vokter
 • Etiske retningslinjer.

Ulike healingsmetoder

 

Hjertehealing
Esoterisk healing
Reiki 1, 2 og 3
Fjernhealing
Terapeutisk healing
Intuitiv healing
Energihealing
Chakrahealing.

Vi vil jobbe med ulike gruppeaktiviteter

Snakke og lytte fra hjerte
Rebirthing
Collageterapi
Tegneterapi
Grensesetting
Guidede reiser og gongbad
Astrologiske øvelser
Regresjon

Hva du kan forvente

Komme i en dypere samklang og forståelse knyttet til din sanne identitet.
Åpne opp for ditt åndelige potensiale.
Forståelse av din livsoppgave og karma.
Komme i kontakt med og bli en utøvende healer.
Integrere en forståelse av enhetsbevisstheten.
Åpne opp for kontakten med den indre verden.
Bli en kanal for kjærlighet og visdom.
Lære å guide grupper i meditasjoner og healingsirkler.

Praktisk informasjon

 

Skolen har en varighet på 1 år og går over 8 helger. Det blir lagt opp til en del egentrening, og hver enkelt må innlevere et egenmeldingsskjema på dokumentert utført behandling. Ved fullført skole vil du motta diplom på at du er godkjent reikihealer samt kursbevis på fullført skole.

 

Datoer for samlinger:

Vårsemesteret 2019
26. – 27. januar
23. – 24. februar
30. – 31. mars
04. – 05. mai
22. – 23. juni

Høstsemesteret 2019
17. – 18. august
28. – 29. september
09. – 10. november

Skolen koster kr 18 800,-, og det gis muligheter for ulike betalingsalternativer. Dette avklares på forhånd.
Samlingene varer fra kl. 10:00 – 17:00 lørdag og søndag. Vi blir å holde til på min hjemmeadresse i Tors vei 21 – Åsgårdstrand i Vestfold.

 
Velkommen skal du være!

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen