Hva skjedde egentlig under Melodi Grand Prix 2020?

 
🤔👨‍🎤👩‍🎤
 
 
Det kan man virkelig spørre seg om, i år hvor det ble satset stort, ettersom det er et jubileumsår. 60-års jubileum faktisk.
 
 
Jeg er en stor fan av grand prix, og dette er et av mine store høydepunkter gjennom året. Jeg koser meg med å lytte til de talentfulle artistene og formidlingen deres, og at folket samles i glede under denne store folkefesten. Men det tekniske kollapset fullstendig i år , til stor ergrelse for både artister, seere og arrangører.
 
Ved å ta et lite dybdeblikk i astrologien, vil man finne noen iøynefallende ting, som kan være interessante å bite seg merke i. Vi har hele 5 planeter som står i det vi kaller fall, eller som svekkes i de tegn de under tiden står plassert i. Det er særdeles 3 av disse som har fanget min oppmerksomhet i forhold til gårsdagens hendelse, men alle fem er interessante.
 
 
 
MERKUR i fiskene
 
Merkur er formidleren, og når den har plassert seg i fiskenes tegn, så formidler den gjennom sang og musikk blant annet. Alt som har med det visuelle å gjøre. Men Merkur har sitt såkalte fall i fiskene, og når en planet står i fall, betyr det ofte trøbbel og at ting kollapser.
 
Merkur vil stoppe opp i morgen, for så å starte sin retrograde bevegelse på tirsdag, og når en planet går retrograd, bringer den oss inn i tenkeboksen. Det blir derfor interessant å se hvilke etterspill dette eventuelt vil få, for det kan nok tenkes at NRK bli nødt til å gjøre noen grep i forhold til hvordan de driver sine sendinger.
 
 
 
SOLEN i vannmannen
 
Da er vi over på solen, som svekkes i vannmannens tegn, som den under tiden står plassert i. Solen handler bl.a. om det individuelle særpreget og hvordan vi fremstår på livets scene. Den er hersker i løven, og løven handler ikke minst om hva som foregår på scenen, og bakenfor. Den beskriver enn videre nasjonen, kongen, den utøvende makt osv., hvordan disse uttrykker seg, og hvilke hensyn som ivaretas overfor gruppen. NRK er jo også en statseid institusjon, og representerer også den solen, sammen med de enkelte artistene.
 
Når solen plasserer seg i vannmannen, rettes fokuset mot gruppen, med mål for øyet å ivareta gruppens interesser i ydmykhet fremfor ego og stolthet. Når solen svekkes, så er den ved å miste sin utstråling, autoritet m.m.
 
 
 
MÅNEN i skorpionen
 
Så var det månen, som har sitt fall i skorpionen, og månen er knyttet til våre følelser og emosjoner. Med andre ord, under disse innflytelsene vil det kunne vekkes sterke følelser, hvilke denne hendelsen har gjort. Enn videre er skorpionen knyttet til makt og kontroll, og når månen plasserer seg i dette tegnet, mister man gjerne både kontroll og anseelse, i mangel på ydmykhet. Skorpionen er tross alt forbundet med død og transformasjon, og det tegnet som legger ting i grus. Dette fordi det eksisterende ikke fungerer.
 
I denne saken sitter makten alene på et fåtall av mennesker, og man kan jo spørre seg om hvor riktig det har vært.
 
 
 
JUPITER i steinbukken
 
Så har vi Jupiter, som har sitt fall i steinbukken, og Jupiter er blant annet knyttet til utlandet og ting som skjer over landegrenser. Steinbukken igjen er forbundet med ansvarlighet, samvittighet, det offentlige osv. Ai, ai, den 15. mai starter Jupiter sin retrograde bevegelse, en dag før Eurovisjon Song Contest 2020 går av stabelen. Vi er slik jeg ser det, så absolutt ikke ferdig med denne saken.
Kanskje NRK bør gjøre noen grep.
 
 
 
VENUS i væren
 
Så har vi ikke minst Venus, som svekkes i væren. Denne tematikken tar for seg vår evne til å samarbeide. Venus er knyttet til harmoni og kjærlighet, mens mars er forbundet med vårt mot og vår vilje. Når Venus svekkes i dette tegnet, vil man fort gjort kunne oppleve disharmoni, særdeles dersom man blir overkjørt av en egenrådig sterk vilje. Målet er å skape en balanse mellom det maskuline og det feminine prinsippet, hvor rettferdigheten råder ut i fra viljen til det gode, og evnen til å samarbeide. En svekket Venus kan gi en følelse av manglende verdighet og at man ikke blir verdsatt, mens en dominant vær kan ha tendenser til å overkjøre andre. Med Venus i væren forsøker man å hente tilbake motet og viljen, slik at man blir i stand til å handle på en rettferdig, diplomatisk og harmonisk måte.
 
 
Vel, dette var noe om mine tanker, sett med astrologiske øyne på det som skjedde 🤔
 
Må dere ha en fortsatt god søndag alle sammen 💞
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen