HVA SKJER I AUGUST ✨🙏

En lengre blogg om hva vi hva vi kan forvente i august.

✨

I månedsskifte juli og august møtes Mars, Uranus og den nordlige noden på 18 grader i tyrens tegn. Jeg har skrevet en del om dette i tidligere innlegg, og skal derfor ikke gå så mye i dybden denne gangen, men det som bør nevnes er at dette møtet kan gi støtet til store varige endringer. Mars pusher på nå, og ønsker så visst ikke å holde igjen, mens Uranus ønsker å skape nye revolusjoner gjennom nytenkning.

Det er en sterk mental tankekraft vi får med å gjøre, som kan være veldig uforutsigbare, men som også kan være med på å skape store gjennombrudd. Det er liksom ingen vei tilbake nå, for nå er skal det endelig skje, sånn kan dette komme til og oppleves. Den utålmodige Krigsguden Mars, som er handlingens planet, kan bli den som utløser det hele.

På det ytre plan kan vi få oss noen overraskelser, men for det enkelte menneske kan dette også bety at man kan komme til å oppleve et radikalt skifte på det indre plan.

Det vi skal huske på, er at dette er energier som har bygget seg opp under tid. Vi har i noen år blitt prøvd og testet, hvor gamle rigide systemer som har utspilt sin rolle har brutt sammen, og som stadig vil kunne kollapse fordi noe nytt er i vente. En overgang fra en tidsepoke til en ny må foregå over tid, slik at vi som menneskehet skal klare å takle overgangen på best mulig måte både fysisk, psykisk og mentalt.


Det beste vi kan gjøre er å gå med endringene, og ikke gjøre for mye mostand, for da gjør vi det bare vanskeligere for oss selv. Det som skjer nå, det skifte vi står i, har som hensikt å føre oss alle samme inn på et bedre spor.

✨✨✨

MERKUR I JOMFRUEN – 04.08.22 – gir evne til å finne gode løsninger på gamle problemer ✨

Den 4 august går Merkur inn i jomfruens tegn, hvor den har en helt spesiell betydning. Det fordi den er en såkalt personlig hersker i jomfruen, samtidig som den står i det vi kaller en opphøyet posisjon når den står plassert i dette tegnet. Her kommer Merkur som er knyttet til kommunikasjon og formidling, derfor virkelig til sin rett.

For det første bidrar dette til et sterkt analytisk sinnelag, med evne til å analysere ting ned til minste detalj, hvilket betyr at den der vil være god på å finne løsninger på ting som tidligere har blitt oversett. Jomfruens praktiske evner, logiske tenkning og organisasjonstalent blir følgelig forsterket, noe som resulterer at hun vil være god på å løse vanskelige problemstillinger og kommunikasjonsproblemer. Men den kan også forsterke jomfruens negative kvaliteter, som for eksempel at hun kan bli overkritisk, pedantisk og for opptatt av de små detaljene i hverdagen, og da kan hun bli noe i overkant pirkete.

Merkur når den står i en opphøyd posisjon i jomfruen har som oppgave å løfte den lavere tenkningen til en mer abstrakt intuitiv tenkning, og det er da vi virkelig vil finne de gode langsiktige løsningene på våre problemer.

✨✨✨

VENUS I LØVEN – 12.08.22 – verdsettelse og ektefølt kjærlighet ✨

Den 11 august, dagen før fullmånen, beveger kjærlighetsplaneten Venus seg inn i løvens tegn. Venus er forbundet med alt vi liker / ikke liker, hva vi skal verdsette / ikke verdsette osv. Løven er knyttet til dette med selvrealisering, og den har ofte et behov for å hevde seg selv. Den er glad i luksus og komfort, og når Venus beveger seg inn i dette tegnet, kan den få et behov for å vise seg frem, med et ønske om å bli likt. Men det handler i bunn og grunn om verdsettelse og å anerkjenne seg selv, for Venus i løven stimulerer også våre kreative skapende evner.


Løven er forbundet med romantikk, kjærlighet og forelskelse, men kjærligheten har mange lag. Det er i løvens tegn at vi åpner våre hjerter, og med et åpent hjerte vil vi få mer kontakt med den ektefølte kjærligheten, hvilket Venus i løven gir muligheter for.

✨✨✨

FULLMÅNEN 12 AUGUST – bli voksne og ansvarlige og ta på oss vårt kollektive ansvar ✨

Dagene før fullmånen danner Solen sterke spenninger til Uranus, den nordlige noden, samt Saturn, og denne spenningen intensiveres mot fullmånen. Dette er energier som kan skape tyngde, og som kan komme til å oppleves som utfordrende, men her blir vi bedt om å ta ansvar for vår videre skjebne som også innebærer et kollektivt ansvar.

Disse energiene viser til at tålmodighet og hardt arbeid på sikt vil lønne seg, og være med på å skape langsiktig stabilitet. Dette gjelder både for det enkelte menneske så vel som for hele verdenssamfunnet.

Saturn er personlig hersker i vannmannen, og månen det åndelige herskeren. Dette betyr at vi må overvinne noen begrensinger hva vår personlighet angår, bli voksne og ansvarlige sånn at vi kan ta på oss vårt kollektive ansvar overfor våre medmennesker og den familien vi alle tilhører, nemlig menneskeheten.

Denne fullmånen kan også være med på å befri oss fra noen følelsesmessige begrensninger, slik at vi vil se hvilke muligheter vi har til å unne uttrykke oss kreativt og skapende.

✨✨✨

MARS I TVILLINGEN – 20.08.22 – lære å kommunisere fra hjertet og ikke solar plexus ✨

Den 20.08.22 beveger mars seg inn i tvillingens tegn, hvor den vil befinne seg i en lengre periode, fordi den der vil starte sin retrograde bevegelse den 30.10.22. Det betyr at Mars vil oppholde seg i tvillingen helt frem til 25.03.23, i hele 7 måneder.

Mars er forbundet med våre instinktive reaksjoner, og når den beveger seg retrograd kan den komme til å vekke et undertrykt sinne og aggresjon, eller motsatt hvor man kan komme til å føle seg handlingslammet på grunn av mangel på selvtillit. Når den beveger seg retrograd i tvillingens tegn, vil den påvirke vår måte å tenke på, samt hvordan vi kommuniserer og formidler.

Hvis Mars fremkaller et sinne i oss, kan det ha sammenheng med noen indre kamper som foregår på det mentale plan. Dette kan føre til verbale konfrontasjoner og konflikter dersom krigeren Mars ikke temmes. Når den beveger seg retrograd i tvillingens tegn skal vi derfor øve oss på å uttrykke oss tydelig og bestemt, uten at vi går til motangrep og i selvforsvar. Vi skal lære å snakke fra hjertet, sånn at vi ikke buser ut i sinne og aggresjon.

Vi skal med andre ord fremover trene oss i å bruke Mars på en god og disiplinert måte, for da vil vårt uttrykk bære preg av gjennomslagskraft og styrke, og det er da vi vil nå frem med vårt budskap og det vi har på hjertet på en trygg, god og tillitsvekkende måte. Vi skal lære oss å kommunisere direkte og i klartekst og ikke unnvikende og med usikkerhet, for det fører ofte til misforståelser. Vi skal lære oss å stå opp for oss selv og til å si ifra, men ikke i raseri, sinne eller affekt. Det er da mars kan bli vår styrke, for brukt riktig kan den vise seg i form sterke talegaver, når vi lærer å snakke fra hjertet og ikke fra solar plexus.


✨✨✨

SOLEN I JOMFRUEN – 23.08.22 – tilbake til hverdagen✨

Den 23 august forlater solen den lekne og eventyrlystne løven, for å tre inn i jomfruens tegn. Nå er det tilbake til hverdagen og de daglige rutinene igjen, som jomfruen er opptatt av å etablere. Vi har oppgaver som må utføres, enten det gjelder på arbeidsplassen, skolebenken eller annet. Verden må gå videre, og det krever orden, disiplin og at man innretter seg de hverdagslige syslene. Jomfruen er grundig, systematisk og praktisk anlagt, og hennes evne til å tenke analytisk og detaljert kommer nå til stor nytte.

✨✨✨

URANUS RETROGRAD – 24.08.22 – nytenkning ✨

Uranus starter sin retrograde bevegelse den 24 august, og generelt sett kan man si at den har som hensikt å blåse nytt liv i vår måte å tenke på. Den ønsker å skape nye reformer gjennom nytenkning, og den er så absolutt knyttet til teknologi og vitenskap.

Når Uranus beveger seg retrograd i tyrens tegn kan vi komme til å gjøre oss noen nye tanker om hvilke indre verdier vi skal verdsette, og hvordan vi kan bruke våre ressurser på en nyskapende, bærekraftig og fremtidsorientert måte, som hele samfunnet som helhet kan dra nytte av.

✨✨✨

MERKUR I VEKTEN – 26.08.22 – ønsker å skape gode samarbeidsbetingelser ✨

Merkur trer inn i vektens tegn den 26 august, og disse energiene vil påvirke vår måte å samarbeide på. Vekten er opptatt av fred, diplomati, rettferdighet, harmoni og balanse, og ønsker å skape noe som alle parter kan nyte godt av. Det er derfor en gunstig tid til å inngå avtaler eller til å forhandle seg frem til gode løsninger som partene kan nyte godt av.

Negativt kan Merkur i vekten føre til at man ikke klarer å bestemme seg, og at man ikke klarer å ta viktige avgjørelser, fordi vekten kan være noe ambivalent og konfliktsky.

Merkur skal i september starte sin retrograde bevegelse hvor den vil vende tilbake til jomfruen, men mer om dette i senere innlegg.

✨✨✨

NYMÅNE I JOMFRUEN – 27.08.22 – på tide å fire litt på kravene ✨

27 august er det nymåne i jomfruen, som nok en gang kan synes å by på noen spenninger. Nymånen plasserer seg i en anspent forbindelse med Mars, og her kan man bli testet blant annet i forhold til dette med ærlighet. Man kan bli noe påståelig med manglende evne til å se at man faktisk ikke alltid kan har rett.

Det kan være at man vil bli konfrontert med noe som kan vekke sterke følelser, og som man har forsøkt å unngå, men at det ikke lenger en noen unnskyldninger for ikke å ta tak i det som ligger der som usnakket.

Under nymånen plasserer Venus seg i en spenning til Uranus og Saturn. Dens anspente forbindelse med Uranus kan indikere at samarbeidsavtaler brytes, og at vennskap og forhold ender med plutselige brudd, særdeles dersom man løper fra sitt ansvar for hverandre.

Venus og dens forbindelse med Saturn kan handle om at man må fire litt på kravene, vår eiertrang og materialistiske behov.

Med disse ord ønsker jeg august måned velkommen, og at dere alle må få oppleve en god tid fremover ✨🙏

Kjærlig hilsen

Siv Nancy 💞