VENUS I VANNMANNEN – 03.01.23 – kjærligheten til det medmenneskelige ✨

Kjærlightsplaneten Venus beveger seg inn i vannmannens tegn den 03 januar. Vannmannen beskriver den fordomsfrie rebellen som med sitt store uavhengighetsbehov kjemper for friheten, da den har et stort behov for å kunne gå sine egne veier. Den er solidarisk og hjelpsom, og opptatt av det humanitære og medmenneskelige. Vannmannen er også knyttet til dette med nytenkning, og den er god på å se hva som er til det beste for det helhetlige.

Når Venus beveger seg inn i dette tegnet, kan den komme til å påvirke vårt menneskesyn og åpne opp våre hjerter for en større kjærlighet til våre medmennesker. Det kan bli en gunstig periode hvor vi blir mer sosiale og inkluderende. Det positive er at Venus danner en sekstil til Jupiter i væren, og en sekstil anses å være en positiv aspekt. Mens Venus representerer den lille lykkeplaneten, så blir Jupiter betraktet som den store lykkeplaneten, og sammen blir de beskrevet som ¨den gyldne hestesko¨. Uansett, dette viser til noen gode harmoniske energier som kan bringe meg seg en slags lykkefølelse, og dette gjelder i særdeleshet 3 og 4 januar.

Venus står plassert i vannmannen som er et lufttegn, mens Jupiter står plassert i væren som er et ildtegn. Nye ideer kombinert med handlekraft kan bli resultatet av disse energiene når de fungerer optimalt.

✨✨✨

URANUS I GUNSTIGE FORBINDELSER MED SOLEN OG MERKUR – overraskende nyheter ✨

Uranus står i noen fine forbindelser med solen og Merkur i uke 1. Uranus er hersker i vannmannen, og som planet kan den bringe med seg overraskelser og plutselige hendelser på godt og på vondt. Man kan blant annet komme til å få seg noen overraskelser hva nyheter angår, enten det gjelder privat eller på annen måte.

Uranus og Merkurs gunstige forbindelse med hverandre kan føre til at man blir mottagelige for noen helt nye impulser, innsikter og forståelser, som vil være med på å åpne opp for evnen til å se nye muligheter. Man kan komme til å få noen helt nye glimrende ideer under innflytelse fra disse energiene. Uranus sin gunstige forbindelse med solen styrker disse mulighetene.

✨✨✨

FULLMÅNE / MIKROMÅNE 07.01.23 – KL. 00:07 ✨

Årets første fullmåne kulminerer på sitt sterkeste like over midnatt 07. januar norsk tid, og under denne fullmånen plasserer solen seg i steinbukken og månen i krepsen. Krepsen er knyttet til vannets element, og den beskrives derfor som følsom, sensitiv og beskyttende. Men den er også det vi kaller et kardinalt tegn, og alle kardinale tegn representerer vilje, mot og handlekraft.

Det handler mye om å bruke viljen og kraften til å tre ut av det selvbeskyttende krepseskallet, for så å strekke seg mot sitt motsatte tegn steinbukken, som er knyttet til våre ambisjoner og yrkeskarriere og det vi foretar oss i det offentlige rom. Det er i steinbukken vi får kontakt med vår indre autoritet, som er viktig for at vi skal klare å stå trygt i oss selv når vi beveger oss der ute i samfunnet.

Både steinbukken og krepsen er opptatt av å skape trygghet. Steinbukken ved å skape seg en trygg og sikker jobb, slik at den kan ivareta familien som krepsen representer på best mulig måte. Ved å bruke sin autoritet på en omsorgsfull måte, vil Steinbukken bli en meget god støttespiller og autoritetskikkelse som evner å skape trygghet gjennom grensesetting. Krepsen på sin side har et stort behov for å beskytte og å verne om sin familie, og bidrar med trygghet gjennom sin sterke omsorgsevne.

Månen er alltid viktig når vi har med krepsen å gjøre, for månen er personlige hersker i dette tegnet. Denne fullmånen kan derfor vekke noen sterke og dype følelser, og det er forholdet mellom arbeid og det som foregår på hjemmefronten som gjerne blir berørt.

Steinbukken er for øvrig knyttet til det offentlige, og krepsen til den store kollektive familien som hele samfunnet representerer. I det store bildet kan denne fullmånen også vekke noen følelser i forhold til hvordan de som styrer landet viser omsorg og tar vare på befolkningen sin.

Under fullmånen plasserer solen seg i en tett forbindelse med Merkur som beveger seg retrograd. Det ligger derfor noe i disse energiene som blir viet ekstra oppmerksomhet. Når solen, månen og Merkur i tillegg plasserer seg i en gunstig forbindelse med Uranus, kan det vise til at vi står ved en slags fullendelse, og at det åpner seg opp for noen helt nye muligheter. Det å lytte til intuisjonen og gjøre seg åpen og mottagelig for det indre liv kan anbefales. Ikke minst fordi månen i tillegg plasserer seg i en harmonisk forbindelse med Neptun, som er sjelelig hersker i krepsen. Neptun er knyttet til det indre liv, og dens gunstige forbindelse med månen kan gi en opplevelse av å komme mer hjem i seg selv.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god uke, i den første uken av 2023. ❣️

Kh
Siv Nancy