NYMÅNE I FISKENE 02.03.22 ✨💞

Det kan bli en meget intens nymåneperiode,

hvor samarbeid blir et veldig sentralt tema for å kunne bevare freden. 🙏💞
 

Fiskene beskriver veien ned i mørket og opp i lyset ✨
 

 

NYMÅNE I FISKENE 02.03.22 – kl. 18:34 ✨♓️

Vi går en intens nymåne i fiskenes tegn i møte, og det skal sies at det vil bli mer og mer intenst jo mer vi nærmer oss denne dagen. Det fordi det dannes flere grupper med planeter som møter hverandre i ulike tegn under denne begivenheten, og dette er oppbyggende energier som intensiveres mot nymånen. Dette er energier som forsøker å få til et samarbeid, sånn at de kan sikte mot et felles mål. Om de klarer det kan de bli en enorm sterk kraftressurs, men i motsatt fall kan de by på noen komplikasjoner og utfordringer.

Under en nymåne står solen og månen i det vi kaller en konjunksjon, det vil si i en tett forbindelse med hverandre, og da vil alle sidene ved fiskene bli belyst. Når solen og månen møtes på denne måten får vi med det bevisste og det ubevisste å gjøre. Månen representerer følelsene og solen vår identitet, og dersom vi er i harmoni med våre følelser, vil vi stå mer stabilt og trygt i oss selv, hvilket vil være med på å styrke vår personlighet. Er man i følelsesmessig ubalanse kan vi lett ta feile vurderinger og vippes av pinnen. En nymåne vil derfor ikke alltid oppleves som en positiv begivenhet, men mulighetene er så absolutt til stede, når man er i balanse i seg selv. Da vil det være en gunstig tid til å gå i gang med noe nytt.

Jupiter plasserer seg sammen med Solen og månen under denne nymånen, og det er ikke uten betydning, da den er det vi kaller personlig hersker i fiskenes tegn. Jupiter står for ekspansjon og økt bevissthet, og fiskene er forbundet med det åndelige og det spirituelle. Jupiter i fiskene har også som hensikt å forbinde hodet med hjertet, vår høyere bevissthet med hjertet, og da vil vi faktisk bli mer fredselskende. Dette er energier som kan bidra med en sterk utvikling og vekst.

Når det er sagt står Jupiter også for overdrivelser og grenseløshet, og når disse energiene er uforenelige kan man bli hyklersk, bedragersk og veldig egoistisk.

 

✨✨✨
 

MERKUR OG SATURN – konjunksjon i vannmannen ✨

Under den kommende nymånen plasserer Merkur og Saturn seg i en konjunksjon med hverandre i vannmannens tegn, noe som kan resultere i en sterk mental tankekraft. Man kan under påvirkning fra disse energiene få noen glimrende ideer som kan være bærekraftige og meget oppfinnsomme. Det handler her om å tenke nytt, men Saturn vil også at vi skal bevare fornuften, og sørge for at våre handlinger er godt nok gjennomtenkte, sånn at vi ikke handler overilt og på impuls. Det kan i verste fall få noen fatale konsekvenser.

Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, mens vannmannen er opptatt av frihet og uavhengighet, hvilket betyr at det er mange som kommer til å bruke stemmen sin nå, til å snakke om og kjempe for friheten.

Dersom Merkur og Saturn i vannmannen fungerer optimalt sammen, vil man tenke i retning av noe som kan være fremtidsorientert og til det beste for det store felleskapet. Negativt kan disse føre til pessimisme, depresjon og tungsinn.

✨✨✨

VENUS, MARS OG PLUTO – konjunksjon i steinbukken ✨

 

Jeg har i tidligere innlegg skrevet om Venus og Mars sin spesielle betydning når de plasserer seg i steinbukken, og skal derfor ikke gå i dybden av dette her, annet enn at jeg vil nevne at de i dette tegnet tar opp kampen mot materialismen. Det er alt jeg kommer til å si om dette i denne bloggen. Her vil jeg heller forsøke å belyse ulike varianter av møter mellom disse tre – Venus, Mars og Pluto.

MARS, VENUS OG PLUTO går inn i et tett møte med hverandre i steinbukken under den kommende nymånen, hvor de forsøker å få til et samarbeid.

VENUS I STEINBUKKEN ber oss om å ta kjærligheten på alvor, samt at den ber oss om å utvise mer måtehold knyttet til dette med økonomi og penger. Samfunnsøkonomi blir et sentralt tema med denne plasseringen av Venus i tegn.

Med MARS I STEINBUKKEN kan man bli veldig ansvarsfull, ambisiøs og målrettet, men man kan også bli noe dominerende og maktsyk.

Når MARS OG VENUS går inn i et møte med hverandre, får vi et møte mellom det maskuline og det feminine, noe som kan vekke en veldig sterk lidenskap. Men her får vi også et møte mellom krigeren og diplomaten. Hvis krigeren Mars er den sterkestes part vil den tre frem som en som kuer og dominerer den andre part. Hvis det er diplomaten Venus som trekker det lengste strået, vil det opprettes fred, ro, harmoni og balanse.

VENUS OG PLUTO sammen forteller noe om vår evne til å samarbeide, enten det gjelder med vår partner, ektefelle, samarbeidspartner osv. Da både mars, Venus og Pluto står i en noe anspent forbindelse med Jupiter og solen under nymånen, og da Jupiter også representerer det som foregår over landegrenser, ja, da kan disse energiene så absolutt komme til å berøre noe i henhold til samarbeid ulike land imellom.

Venus og Pluto sammen viser til en sterk lidenskap, og lidenskap kan være så mangt, for Venus er knyttet til alt hva vi liker / ikke liker. Venus er som tidligere nevnt forbundet med våre verdier, mens Pluto er ødeleggeren og den som skaper transformasjoner. Den kan derfor komme til å endre noe hva vårt verdisyn og våre materialistiske begjær og behov angår.

Venus og Pluto sammen kan i beste fall føre til at man går styrket ut av et forhold eller samarbeid dersom vi endrer på noe knyttet til våre verdiholdninger, og dersom man klarer å verdsette hverandre. I motsatt fall kan Plutos ødeleggende krefter føre til tilintetgjørelse av samarbeid, avtaler, forhold etc., fordi man ikke kommer til enighet.

Når MARS OG PLUTO møtes, får vi med noen særdeles sterke krefter å gjøre, hvor den ene representerer krigeren, og den andre den som destruerer, bryter ned og legger ting i grus. Disse to energiene gir seg ofte utslag i et stort maktbehov, hvor man liker å vise sin autoritet ved å dominere og å utøve makt overfor andre. Disse to sammen er rett og slett bomber, granater og naturkatastrofer. Når de står i steinbukkens tegn som er knyttet til samfunnet, ja så kan de komme til å utkjempe noen kamper for å bryte ned gamle samfunnsstrukturer. Dette er noe vi virkelig ser skje på mange plan nå, hvor det skjer en endring i verdensøkonomien som følge av pandemien, hvor der er mye uro og konflikter, hvor naturen herjer. Det røskes i oss, men kanskje fordi det er på tide å våkne litt opp, sånn at vi kan tre inn i den nye tiden. Og det er kanskje dette den kommende nymåneperioden representerer, hvor vi står ved noen avslutninger nå, og nye begynnelser. En ny begynnelse som vil gi oss en tilgang på en helt ny bevissthet, når vi er klar for dette. Får bare håpe at vi kan avslutte ting på fredelig vis.

 

✨✨✨

FISKENE SOM TEGN REPRESENTERER VEIEN NED I MØRKET OG OPP I LYSET

Fiskene er det siste tegnet i det astrologiske kalenderår, og beskriver derfor en avslutning av en 12 måneders reise gjennom de 12 arketyper, hvor vi har utviklet nye dybder av de kvaliteter hvert stjernetegn representerer. Men nå står vi overfor en veldig intens nymåne, og enhver nymåne representerer i seg selv også en ny begynnelse. For å forstå dette må vi se litt på hva fiskenes tegn egentlig handler om.

Dette tegnet består av to fisker, hvorav den ene fisken representerer veien ned i livet og materien, hvor vi skal lære livet å kjenne på godt og vondt. Vi drives på dette stadiet av våre drifter og begjær, som er drivkraften bakenfor alle våre erfaringer, og som er viktige krefter for at vi skal kunne utvikle oss som menneske. I denne fasen av vår inkarnasjonsyklus er vi veldig materialistiske fokusert, hvor vi handler ut ifra våre følelser og det instinktive, med mål for øyet og få tilfredsstilt våre egne selvsentrerte behov. Vi er i denne fasen av vår utvikling polariserte i våre tanker, hvilket resulterer i at vi blir veldig sort hvitt tenkende. Dette beskriver det dualistiske mennesket som skal lære livet å kjenne gjennom motsetningenes par, gjennom lys og mørke, natt og dag, hat og kjærlighet, ying og yang osv. Vi kan til eksempel ikke forstå hva lys er, før vi har befunnet oss i mørke.

Når vi via den nedadgående fisken forlater vår opprinnelse har vi ingen bevissthet om vår sjel, hvilket resulterer i at vi handler ut ifra egoets premisser. Vi lever i det som kalles illusjonenes verden, hvor vi ikke evner å se klart hvem vi egentlig er, veien videre, hvordan vi manipulerer og blir manipulert med av våre omgivelser, og ikke minst at vi alle faktisk er forbundet med hverandre, og med en større universell kjærlighet. Alt dette holdes skjult for oss mennesker, for at det gjennom polariteter som fører til konflikter og ulike smertelige livserfaringer, til slutt skal tennes en gnist i oss. Det skjer når vi på sett og vis har nådd bunnen, og det er da vi virkelig begynner å spørre oss selv, hva er egentlig meningen med livet?

En gnist blir på dette stadiet tent, hvor en ny impuls i oss vekkes, og hvor vår sjelsbevissthet som har ligget i en slags dvale er ved og vekkes til live i oss. Det er når vi begynner å bli oss bevisste om at vi har en sjel, at det skjer en stor endring i oss, som resulterer i en nyorientering. Det er da vi får kontakt med den oppadgående fisken, som viser oss veien tilbake til vår opprinnelse. Slørene begynner sakte men sikkert å falle, så vi kan bli i stand til å se klart hvem vi egentlig er, samt hva som skjuler seg bakenfor de kollektive tilsløringene.

Når vi vender på det vi kaller livshjulet, vil sjelens stemme bli stadig sterkere, og jo sterkere denne røsten blir, desto mer vil vi også bli i stand til å se oss selv som en del av et større hele. Vi vil dermed bli mindre selvfokuserte og mer helhetsorienterte, samtidig som vår bevissthet vil endre seg fra det selvbevisste til det gruppebevisste. Denne bevissthetsendringen vil være med på å endre våre verdiholdninger, hvor vi vil begynne å verdsette de indre verdier framfor de ytre. Vi vil begynne å verdsette hverandres verdier, med evne til å se at vi alle er unike i den store skapelsesprosessen, og ikke minst vil vi begynne å verdsette naturens ressurser på en helt ny måte.

Mens vi står i denne overgangen mellom lyset og mørket i oss selv, vil det oppstå friksjon mellom det gamle og det nye. Det gamle må brytes ned, for å gi plass til det nye som er i vekst. Vårt sterke ego må følgelig vike til fordel for sjelen. Hvordan vi opplever denne overgangen når vi kommer dithen i vår utvikling vil oppleves forskjellig fra person til person, alt etter hvor stor motstand vi gir til endringene, i den indre kampens hete.

Det er ikke bare i det enkelte menneske det skjer store endringer når det vender på livshjulet og skifter retning. Dette har vi jo beviselig vært vitne til gjennom de to siste årene i hele verdenssamfunnet, og det er jo ikke så rart, ettersom vi nå er på full fart inn i en ny tidsalder. Det kan virkelig synes som om vi står ved et stort kollektivt vendepunkt akkurat nå, i en slags avsluttende fase før vi trer inn i det nye.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fredfull god søndag 🙏💞

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen