JULI MÅNED kan by på en del uforutsigbare og plutselige hendelser🙏


MARS I ET ANSPENT MØTE MED PLUTO – aggresjon og vold
✨
Juli måned starter intensivt med at den ildfulle og ofte noe krigerske Mars i væren, plasserer seg i eksakt kvadratur med Pluto i steinbukken. Her får vi et anspent møte hvor behovet for å utøve makt og kontroll via Pluto møter den aggressive Mars, og dette kan i verste fall føre til konflikter og noen voldelige tendenser. Disse energiene avtar sakte, men sikkert frem til 8 juli.

MERKUR I ET ANSPENT MØTE MED NEPTUN – misforståelser ✨

Merkur i tvillingen står i et anspent møte med Neptun, som bygger seg opp hen imot 3 juli, før Merkur et par dager senere beveger seg inn i krepsens tegn. Når disse energiene bygger seg opp, kan misforståelser og forvirring oppstå. Merkur kan med dens plassering i tegn føre til at man kan bli noe overfladisk og ustadig, og i spenning til Neptun kan man miste grepet og evne til å se eller oppfatte ting med klarhet.

MERKUR I KREPSEN – MARS I TYREN ✨

Den 5 juli beveger Merkur seg inn i krepsens tegn og Mars i tyren, og disse danner en fin forbindelse med hverandre, hvilket betyr at dagene fra 3 – 6. juli kan være gunstige med tanke på å komme til enighet. Man går liksom ikke rundt grøten, men er mer direkte i sin tale, og fokuset er å komme frem til felles gode løsninger.

MERKUR I SPENNING TIL JUPITER – overdrivelser og manglende vurderingsevne ✨

Den 6 juli bygger det seg opp til noen spenninger mellom den følsomme Merkur i krepsen, og den ildfulle Jupiter i væren. Under innflytelse fra disse energiene kan vurderingsevnen bli satt på en aldri så liten prøve, og misforståelser kan oppstå som følge av at ting blir litt tatt ut av proporsjoner. Man kan komme til å overdrive egne følelser, og det kan oppstå misforståelser fordi man ikke klarer å forholde seg til fakta, eller at man vurderer en situasjon helt feil. Språkbarrierer kan også oppstå, hvor man kan få problemer med å kommunisere eller komme til enighet over landegrenser. Denne spenningen bygger seg opp frem til 9 juli.

VENUS OG SAURN – kjærligheten satt på prøve
✨

Den 9 juli går Venus og Saturn inn i et harmonisk møte med hverandre, som bygger seg opp til et eksakt møte ved fullmånen i steinbukken den 13 juli. Dette kan være en gunstig periode med tanke på å få i stand et langsiktig bærekraftig samarbeid. Det kan derfor være en periode hvor stabile forhold og gode samarbeidsavtaler kan bli etablert. Men Venus står også i en anspent forbindelse med Neptun i disse dagene, noe som betyr at man bør se opp for ikke å være for naiv, for da kan man komme i en situasjon hvor man lett kan bli bedratt. Det gjelder her å bevare fornuften via Saturn, og ikke gå ut i illusoriske drømmer og fantasier via Neptun, for det vil være avgjørende for hvordan man vil oppleve kjærlighetslivet. Det er som om kjærligheten til det medmenneskelige og kjærlighetslivet generelt kan bli satt på en aldri så liten prøve med disse energiene.

FULLMÅNE / SUPERMÅNE I STEINBUKKEN 🌝♑️

13 juli er det fullmåne i steinbukken, en såkalt supermåne. Månen plasserer seg i en konjunksjon med Pluto, som er tiltagende frem til 14 juli, samme dag som Neptun og Venus møtes i et eksakt kvadratur med hverandre. Samtidig plasserer solen seg i en tett forbindelse med Merkur. Det betyr at man under denne fullmånen kan komme til å møte noen sterke dype følelser, hvor ting kan komme opp til overflaten. Spørsmålet blir om vi vil bli i stand til å se realistisk på oss selv, og om vi vil evne å se virkeligheten som den er, og ikke minst om vi vil våge å møte oss selv og våre dypere følelseslag.

Fullmånen kan med andre ord komme til å aktivere noe som kan føre til sterke følelsesutbrudd. Det kan være at disse følelsene kan komme til å bli rettet mot noe i forhold til det samfunnet man lever i. Man kan oppleve det som om ting brister både i eget liv og i det kollektive, men hensikten med disse energiene er at vi skal klare å frigjøre oss fra noen indre spenninger, sånn at vi kan avslutte noe gammelt. Det skal i denne sammenhengen sies at steinbukken som tegn fører oss ut av livet, for at noe nytt skal få innpass i krepsen som er det tegnet som fører oss inn i et nytt liv. For at vi skal kunne gi liv til noe nytt, må vi frigjøre oss fra noe gammelt som hører fortiden til, og det kan synes som om den kommende fullmånen forsøker å skape noen følelsesmessige transformasjoner som et ledd i at noe nytt kan få innpass.

SATURN I ET ANSEPNT MØTE MED URANUS – ansvar – frihet

12 juli går Saturn og Uranus inn i et anspent møte med hverandre. De kommer imidlertid ikke til og møtes eksakt denne gang, men de kommer til å nærme seg et møte med hverandre henimot oktober. De hadde noen eksakte møter med hverandre i 2021, som gav oss en begrenset frihet med nedstengelser av verdenssamfunnet. De to gangene de møttes eksakt i fjor stengte samfunnet ned, og når gikk fra hverandre åpnet samfunnet opp igjen. Når Saturn og Uranus i år nærmer seg et eksakt møte med hverandre kan det bety at vi stadig blir testet i dette med frihet under ansvar, eller at det nå vil vise seg om vi har klart å frigjøre oss fra noen begrensninger i oss selv, sånn at vi kan bli i stand til å møte den nye tiden vi går i møte med. Har vi klart å frigjøre oss fra gamle vaner og rigide holdninger, og har vi klart å bryte med frykten for hva andre måtte mene og tenke om oss, og ikke minst har vi blitt mer selvstendig og uavhengig

URANUS I ET NÆRT MØTE MED NORDLIGE NODEN – sterke spenninger og uro – uforutsigbart ✨

Den 26 juli møtes den nordlige noden og Uranus eksakt i tyrens tegn, men flere dager i forkant mens disse energiene intensiveres kan så absolutt bli merkbare. Denne dagen går også Merkur og Mars inn i et anspent møte med hverandre, noe som kan føre til noen verbale konfrontasjoner, diskusjoner og uenigheter. I tillegg går den krigerske Mars inn i et møte med den nordlige noden og den uregjerlige Uranus den 1 august. Dette er en periode som kan bygge oppunder sterke spenninger og uro, og hvor det kan forventes uventede overraskelser og hendelser som kan komme til å påvirke oss kollektivt over lang tid. Dette er energier som kan komme til å skape forstyrrelser og store omveltninger. Vi må forvente at uforutsette ting kan skje.

Det ligger noe karmisk over det hele, ettersom nodene er involvert. Med den sydlige noden i skorpionen ligger det en læring i å forstå at ting er forgjengelig, og at det er på tide å gi slipp på det som har utspilt sin rolle. Med den nordlige noden i tyren vil nye verdier vokse frem, samt at vi skal lære å forstå at vi må forvalte både våre egne ressurser og verdier, samt jordens ressurser på en helt ny måte. Med denne nodeaksen vil vårt verdisyn gjennomgå noen grunnleggende og dyptgripende endringer, slik at vi kan få kontakt med noen nye verdiholdninger.

NYMÅNEN I LØVEN – det nye vi går i møte med vil kanskje ikke bli som forventet ✨

Under nymånen i løven den 28 juli vil Merkur, Uranus og den nordlige noden danne en konfliktaspekt. Disse aspektene kan skape konflikter mennesker imellom i form av provokasjoner, og hvor man kan komme til å bli overrasket over enkeltes uttalelser. Man kan komme til å bli noe opprørsk i formuleringene, og man kan komme til å oppleve et mentalt stress. Dette stresset kan henge sammen med at man ikke helt øyner de fremtidsutsiktene man kanskje hadde forventet seg, og at man må se at man går noen tider i møte med for eksempel noe begrenset frihet. Løven er opptatt av dette med selvrealisering, og den ønsker å være fri, spontan og leken. Den er sårbar for kritikk, og når den føler seg utsatt kan den fort kunne gå til motangrep.

Vel, dette var noen ord og tanker om noe av det som skjer på himmelveldet i juli måned, og hvordan det kan påvirke oss. Vi kan forvente at det skjer noen overraskelser og plutselige hendelser, eller motsatt, hvor vi blir skuffet fordi det vi forventet ikke skjer.

La oss ta vare på hverandre, og fortsatt god sommer 💞🌏

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen