Mål og mening knyttet til videre yrkeskarriere
Ansvarlighet innen økonomi

 Jupiter forlater sin ettårige lange reise gjennom sitt eget tegn skytten, for så å bevege seg inn i steinbukkens område 02. desember, og nå blir det litt mer alvor i sakene. Jupiter i skytten er kjent for sin optimisme. Den er frihetssøkende og knyttet til sin evne til å skape syntese, bringe sammen gjennom reisevirksomhet. På det ytre plan gjennom fysiske reiser, på det indre plan via reiser på det indre plan. Begge deler vil føre til økt bevissthet og et større vidsyn.

Enn videre er skytten knyttet til vår søken etter å forstå meningen med livet, våre retninger og mål, og hvor veien skal føre oss videre. Den bidrar til et filosofisk søkende sinn, og er derfor forbundet med vår intuisjon. Ved å åpne opp våre dører innover via indre reiser, for eksempel via et mediterende arbeid, vil vi få kontakt med en del av vår høyere bevissthet, og etter hvert vår intuisjon. Intuisjonen vil igjen lede oss ad den riktige vei. Men, intuisjonen er som nevnt knyttet til vår høyere bevissthet, og vi må derfor ha opprettet en viss sjelskontakt for i det hele tatt å bli i stand til å leve intuitivt. Sjelen er enn videre ikke opptatt av å tilfredsstille det personlige jaget, men hva som vil gagne felleskapet, ut i fra helhetens beste.  

Jupiter i skytten har som målsetning å øke hvor bevissthet, men uten sjelskontakt, vil vår ekspansjon føre til overdrivelser i den ytre verden. Da vil det fort gjort bli for mye av alt. Vi holder hardnakket fast ved vår gamle tro, og Jupiters egentlige optimisme vendes om til pessimisme. Dette har gjerne sin årsak i at vi ikke lytter innover, og følgelig at vi fortsetter i det samme sporet som før. Det kan føre til at vi i neste runde må gå noen nye strafferunder.

Vel, Jupiter forlater nå skytten, og beveger seg inn i steinbukkens tegn, en reise som vil vedvare i et år. Det skal sies at vi kommer under en sterk steinbukk innflytelse den neste måneden, men mer om dette senere.

Med fokus på Jupiter, og når den plasserer seg i steinbukkens tegn, vil man være opptatt av egen karriere, og det og lykkes i jobbsammenheng. Her vil man bli nødt til å utvise mer ansvarlighet. Det handler om selvutfoldelse, og at man sakte men sikkert jobber mot å nå de mål man har satt seg. Jupiter og Saturn beskriver noen motsetninger, for mens Jupiter står for utvidelse og ekspansjon, står Saturn for motstand, sammentrekning og begrensing. Med Jupiter søker man frihet, mens Saturn ber en om å utvise tålmodighet og ansvarlighet. Det som blir viktig i denne sammenhengen, er det å være realistisk til ens målsetninger, og se opp for ikke å bli for ambisiøs. Kanskje man, når man opplever spenninger knyttet til disse energiene, bør gi litt slipp på dette med hele tiden og skulle prestere, og det og skulle oppnå offentlig anerkjennelse. Særdeles når det er for å tilfredsstille egoet og personlighetens lyster, framfor det å være en bidragsyter til helheten. Da vil man kunne komme til å oppleve noen skuffelser.
Når energiene derimot er mer flytende og man opplever dem som harmoniske, så vil disse energiene virkelig kunne sørge for at man lykkes og oppnår anerkjennelse i egen yrkeskarriere og i det offentlige rom.  

Jupiter er knyttet til våre lover, og i Saturn vil dette med forvaltningen av våre lover bli et sentralt tema, herunder også i forhold til det internasjonale samarbeidet. Her vil vi kunne få se noen nye muligheter og endringer vokse frem, men også noen begrensinger av årsaker. Økonomiloven og forvaltningen av de økonomiske resurser kommer inn herunder som en tematikk, og det kan bli spennende å se hva som skjer innenfor dette område. Det kan nok være lurt å bevare fornuften og utvise en viss forsiktighet ved kostbare investeringer, slik at man ikke går på en smell. Dette gjelder både på det personlige plan, likeså mye som innenfor den offentlige forvaltning av de økonomiske resurser.

Jo mer ansvarlighet man utviser, framfor det å bli for ærgjerrig, og når man tar ansvar i forhold til etikk og moral, vil man kunne styre egen virksomhet og landet som helhet mot de mål som vil gagne felleskapet, for det ligger så absolutt noen muligheter i tilknytning til disse energiene. Da vil man kunne oppnå prestisje og anerkjennelse i det offentlige rom, med store muligheter for og lykkes. Men er det egoet som styrer derimot, så kan man bli noe smålig og hyklersk som følge av manglende ansvarsfølelse, hvilke kan resultere i skuffelser.  

Vi går med andre ord et år i møte med nye muligheter og nye prøvelser, så seg hør og bør, og med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god adventstid.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen