JUPITER I VANNMANNEN OG FISKENE ✨
SATURN i vannmannen
 
VÅRT HUMANITÆRE ANSVAR OG FRIHET UNDER ANSVAR BLIR HELT SENTRALE BEGREPER 🙏
 
Jupiter beveger seg inn i fiskenes tegn den 13 mai, og her vil den befinne seg frem til 28 juli. Denne sommerdagen (28 juli), vil Jupiter som følge av sin retrograde bevegelse vende tilbake til vannmannens tegn igjen, hvor den vil oppholde seg henimot 29 desember i år. Deretter vil Jupiter forlate vannmannen for godt og bevege seg inn i fiskenes tegn igjen.
 
Jupiter er håpets og optimismens planet, men den har også et stort behov for frihet, noe som i aller høyeste grad blir trigget når den befinner seg inn i vannmannens tegn. Dette fordi vannmannen er den som fremprovoserer rebellen i oss, den som gjør opprør mot gjeldende normer, lover og regler. Noen ganger trenger vi dette, fordi vi ved å bryte med det gamle lettere vil kunne strekke oss mot nye mål. Men negativt vil Jupiter i vannmannen frembringe opportunisten i oss, den som brenner for en sak mer av personlige hensyn og som en trend, enn ut ifra felleskapets beste som vannmannen er opptatt av. Oppvigleren søker dermed gruppeaktiviteter hvor den kan få utvekslet tanker, ideer og meninger med likesinnede. Vannmannen er knyttet til alt som har med grupper og gruppeaktiviteter å gjøre, og når den frihetskjempende Jupiter plasserer seg i dette tegnet, ja så oppstår det ofte opprørske tendenser i kampen om frihet.
 
✨💜✨
 
FRIHET UNDER ANSVAR – Saturn i vannmannen ✨
 
Det er da endelige godt at den fornuftige Saturn også befinner seg i vannmannens tegn, for her forsøker den virkelige å hanke oss litt inn. Hvis Jupiter skulle fått fritt spillerom i vannmannen, kunne det lett ha tatt helt av med mangel på bakkekontakt, men da kommer heldigvis Saturn oss til unnsetning. Saturn i vannmannen vil at vi skal bli mer selvstendig og uavhengig sånn at vi kan skape noe nytt og fremtidsorientert som er levedyktig og bærekraftig, ikke minst innen teknologi og forskning, men samtidig ber den oss om å utvise tålmodighet og ansvarlighet. Vi får med energier å gjøre hvor prinsippet om FRIHET UNDER ANSVAR blir et særdeles viktig begrep. Dette fordi Jupiter står for ekspansjon og økt bevissthet, men uten Saturn som skaper stabilitet, vil den lett føre til overdrivelser og intoleranse.
 
✨💜✨
 
HUMANITÆRE FORPLIKTELSER – Jupiter i vannmannen ✨
 
Det blir derfor i denne sammenhengen viktig å se på hva Jupiter i vannmannen egentlig handler om, for Jupiter er det vi kaller den sjelelige herskeren i vannmannen, og hva er det sjelen er opptatt av, jo det er hva vi kan bidra med til felleskapets beste uten hensyn til hva egoet og vår personlighet ønsker og har som målsetning. Personlighetens ønsker spriker ofte med sjelens hensikt når vi ikke har etablert en sterk nok sjelskontakt.
 
Jupiter er under innflytelse fra den andre strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Jupiter transmitterer og utvikler åndelig bevissthet, og når den står plassert i vannmannen bidrar den til evnen til å utstråle kjærlighet og visdom til menneskeheten på Jorden. Når Jupiter plasserer seg i vannmannens tegn, har den som oppgave å favne helheten med sin evne til å se det store bildet, og herunder blir vi påminnet våre humanitære forpliktelser. Vi står kollektivt virkelig overfor noen store prøvelser nå hva dette angår.
 
✨💜✨
 
HJELP TIL DE LIDENDE – VÅRT SOSIALE ANSVAR – Jupiter i fiskene ✨
 
Mens Jupiter i vannmannen vekker vårt humanitære ansvar, vekker dens plassering i fiskene våre medfølende evner med ønske om å hjelpe de lidende, med andre ord vårt kollektive sosiale ansvar. Det er vår evne til å vise barmhjertighet, medfølelse og til å ha medlidenhet med våre medmennesker den forsøker å få oss til åpne opp for. Medisinske spørsmål blir så absolutt et tema vi vil møte på med disse energiene.
 
Jupiter er knyttet til økt bevissthet, og når den beveger seg inn i fiskenes tegn som er knyttet til vårt indre liv, det åndelige og spirituelle, så vil dette kunne bli en vekkelsens tid, om jeg kan få bruke de ordene.
 
Negativt og uten sjelskontakt vil Jupiter i fiskene kunne bringe frem vår sykelige egoisme.
 
✨💜✨
 
KOLLEKTIVE PRØVELSER – Vannmannens tidsalder ✨
 
Prøvelsene vi under tiden står overfor handler mye om å få oss ned fra vår høye hest, bli mindre selvsentrerte og kjepphøye, og se at vi alle har et kollektivt ansvar i forhold til dette med å ta vare på hverandre. Det er av stor viktighet at vi blir oss dette bevisste når vi nå står i dette enorme bevissthetskifte og overgangen til den ¨nye tiden¨ – vannmannens tidsalder. Jupiter er opptatt av å skape rettferdighet og bryr seg lite om vår sosiale status, men den er mer opptatt av etiske og moralske spørsmål. I vannmannens tidsalder er målet å bevege oss fra det selvsentrerte egobevisste til å orientere oss mot gruppebevissthet og enhetstenkning og hvordan skape et verdenssamfunn basert på likeverd.
 
✨✨✨
 
Vannmannens mantra som vil følge oss gjennom den nye tidsalder er som følger:
 
Jeg er livets vann, som utgytes for tørstende mennesker.
 
Med det menes det at når man finner inn til kilden i seg selv, det ekte i oss selv, vårt sjels- og åndsliv, vil vi få et behov for å gi til de lidende og trengende i verden for slik at vi kan lede dem inn til lyset og kjærligheten. 💞
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen