Jupiter i fiskene for tredje gang på grunn av dens retrograde bevegelser

Jupiter oppholdt seg i fiskenes tegn i perioden 13 mai til 28 juli 2021, før den beveget seg inn i vannmannens tegn.

Ved årsskifte 2021 /22 beveget Jupiter seg inn i fiskenes tegn for andre gang, hvor den oppholdt seg frem til 10 mai 2022, før den gikk inn i værens tegn.

Den 28.10.22 beveger Jupiter seg inn i fiskene for tredje gang på grunn av dens retrograde bevegelser, før den vender tilbake til væren igjen den 20.12.22

Hva har vi lært av dette?

Ideelt sett vil en helt ny himmel åpne seg, hvorpå mennesket vil øke sin bevissthet, og få mer kontakt med sitt indre liv.

Jupiter er forbundet med økt bevissthet og åndelig utvikling, mens fiskene er knyttet til vår sensitivitet, medfølelse og kjærlighet til det medmenneskelige.

Jupiter i fiskene har hatt som hensikt å få oss til å søke etter svar knyttet til en dypere mening med livet.

Den har fått oss til å trenge gjennom noen illusoriske slør, sånn at vi kan bli mer mottagelig for våre indre impulser.

Med denne nye bevisstheten vil vi møte våre medmennesker på en helt ny måte, når vi nå beveger oss inn i vannmannens tidsalder.

Det store søster- broderfelleskapet er i fremvekst.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen