JUPITER OG NETPTUN I FISKENE

Åndelig oppvåkningstid og starten på en ny syklus ✨💞🌎

 

I dag møtes Jupiter og Neptun eksakt, og dette er starten på en ny syklus og en åndelig vekkelsestid. Det er hele 166 år siden disse møttes sist i fiskenes tegn, og begge disse planetene er viktige når vi har med dette tegnet å gjøre. Det fordi de begge anses å være såkalte herskere i fiskene.

Jupiter som er knyttet til retning, mål, mening og økt bevisst, er den vi først får tilgang på. Den er en slags veiviser, som åpner porten inn til nye dimensjoner av vår bevissthet. Den er knyttet til den 2. strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom, og den har som oppgave å koble det mentale med hjertet. Dette vil være med på å åpne vårt medfølende hjerte for de lidende og svakerestilte, og med en dypere kjærlighet vil vi begynne å orientere oss mot noen helt nye mål.

Når Neptun gjør sin innflytelse, vil den åpne døren for noen helt nye spirituelle og åndelige dimensjoner. Den bidrar til økt sensitivitet og en sterkere innlevelsesevne, og den bringer oss i en mer inderlig kontakt med vårt indre liv, mellom vår personlighet og sjel.

Når Jupiter og Neptun plasserer seg sammen slik de nå gjør, gir de oss muligheten til å åpne opp for våre psykiske evner. Alt etter hvor vi befinner oss på utviklingens vei, kan disse evnene være av det vil kaller lavpsykisk art, eller av de mer høypsykiske sensitive evnene. Forskjellen på dette er om man tiltrekker seg ting fra den astrale verden, eller om man vil få mer kontakt med den høyere mentale bevisstheten, det vil si sjelen og intuisjonen.

Venus har også nylig beveget seg inn i fiskenes tegn, og Venus er opphøyet i dette tegnet, og trives derfor veldig godt når den plasserer der. Venus er den planeten som står for kjærlighet, og den er knyttet til ekteskap og relasjoner. Når den plasserer seg i fiskenes tegn, ønsker den å etablere en fullbyrdet kjærlighet mellom personlighet og sjel, slik at personligheten kan blir et redskap og en tjener for sjelen og ikke omvendt. Da vil kjærligheten tre frem i en renere essens, og mennesket vil begynne å handle ut i fra noen helt andre prinsipper.

Det er en tid til å la seg bli inspirert, for det blir oss nå gitt tilgang til noen mer høyfrekvente energier. Det er en fin tid når vi går påsken i møte, og gjøre seg stille for det indre liv. Påsken som er symbolet på livet, døden og oppstandelse, symboliserer også hvordan menneske våkner opp til et nytt liv.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig GOD PÅSKE! 🐣🐇💛

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen