SOLEN I KREPSEN – 21.06.24
TO FULLMÅNER MED SOLEN I KREPSEN OG MÅNEN I STEINBUKKEN
SATURN RETROGRAD – 28.06.24 – 15.11.24

NEPTUN RETROGRAD – 02.07.24 – 07.12.24

✨✨✨

Solen beveget seg den 21 juni inn i krepsens tegn, og vi har nå lagt bak oss den første av to etterfølgende fullmåner med solen i krepsen og månen i steinbukken. Den 22 juni kulminerte den første av disse fullmånene på sitt sterkeste, en fullmåne som kan ha ført med seg en del forvirring og sårede følelser knyttet til hjem og familieliv, og i forhold til veien videre innen det yrkesaktive livet. Det er viktig å huske på at to tegn som står overfor hverandre skal forenes og bli til ett, for det er når samspillet mellom disse fungerer godt, at man vil oppleve indre ro, harmoni og balanse.

Krepsen og steinbukken er to tegn som har et veldig stort trygghetsbehov, for det er via disse to tegnene vi får dekket de helt elementære behovene. Krepsen er forbundet med det familiære, og hvordan vi har opplevd barndommen og oppveksten vil være avgjørende i forhold til hvor trygge vi blir på oss selv i voksen alder. Dersom man har opplevd en utrygg barndom kan krepsen i oss få problemer med å klare å uttrykke sine egne behov, og i verste fall vil den ikke engang forstå hva disse behovene går ut på. Da kan den bli noe menneskesky hvor den er redd for å bevege seg ut av krepseskallet sitt, og ut i samfunnet og det offentlige rom som steinbukken representerer.

Krepsen skal derfor strekke seg mot steinbukken, som beskriver noe om våre ambisjoner og livsmål. Det er via steinbukkens tålmodighet, ansvarsbevissthet og selvdisiplin vi jobber hardt og trutt for å nå våre ambisiøse mål, med mål for øyet og kunne forsørge oss selv og familien, for det er i steinbukkens tegn vi utvikler vår selvstendighet. Steinbukken kan imidlertid bli altfor opptatt av å oppnå anerkjennelse gjennom sin yrkeskarriere, og som en streber kan den miste kontakten med sine følelsesmessige behov. Dette kan skyldes et forventningspress, eller at den eksempelvis kan ha opplevd fattigdom eller trange og vanskelige livsvilkår i oppveksten, noe den kan være livende redd for å oppleve igjen.

Krepsen beskriver med andre ord det private, og vår evne til å ivareta oss selv og andre gjennom vår omsorgsevne, mens steinbukken representerer det offentlige og hvordan vi klarer å hevde oss selv i offentlighetens lys. Krepsen beskriver barnet i oss, mens steinbukken den voksne delen i oss som tar ansvar. Det sies at vi ikke er voksne før vi våger å hente frem barnet i oss, for det er via barnet i oss at vi våger å uttrykke oss gjennom vår skaperkraft som et selvstendig individ.

Når krepsen og steinbukken i oss forener sine energier, vil vi begynne å bruke vår indre autoritet på en selvstendig men samtidig omsorgsfull måte, og da vil vi også bli i stand til å skape trygghet både for oss selv, familien og i våre omgivelser. Når denne tryggheten er godt etablert, vil krepsens omsorgsevne utvikle seg til barmhjertighet, og da vil krepsen med sin sterke innlevelsesevne utvise stor medfølelse for andre mennesker. Krepsen utvikler i første omgang sin omsorgsevne gjennom det familiære, deretter gjennom vennskap, for så å utvikle sin omsorg i stadig større omfang. I krepsen handler det til syvende og sist om å komme hjem i seg selv, men den skal også utvikle bevisstheten om at vi alle hører sammen som en stor kollektiv familie med ansvar for hverandre.

✨✨✨

SATURN RETROGRAD I FISKENE – 28.06.24 – 15.11.24 ✨

Vi får som nevnt to etterfølgende fullmåner med solen i krepsen og månen i stenbukken denne sommeren, og mellom disse starter Saturn sin retrograde bevegelse i fiskenes tegn. Saturn er alltid viktig når vi har med steinbukken å gjøre, ettersom den er hersker i dette tegnet både på det personlige og sjelelige plan. Det er virkelig vår innlevelsesevne, omsorgsevne og ansvarsbevissthet som er i fokus nå, og det er særdeles to ting den forsøker å få oss til å rette oppmerksomheten mot.

Når Saturn beveger seg retrograd forsøker den å bringe litt struktur og orden der det er kaos, og der ting ikke fungerer særlig godt. Den ber oss om å ta ting på alvor innenfor gjeldende tematikk, og når Saturn beveger seg gjennom fiskenes tegn, (noe den har gjort siden 7. mars 2023), så ber den oss om å rette oppmerksomheten mot de som lider og er i nød. Det gjelder ikke minst de psykiske lidende, rusmisbrukere, og de som bor på institusjon, og dette har virkelig blitt et tema som har blitt mye belyst og viet en god del oppmerksomhet etter at Saturn gikk inn i fiskenes tegn.

Saturn i fiskene kan føre til mye isolasjon, depresjon og ensomhet, og er derfor energier som dessverre kan føre med seg en økende selvmorstrend. Dette er et tabulagt tema og noe som forsøkes og holdes skjult, men det kan være at vi trenger å ta dette med psykiske helse enda mer på alvor nå fremover når Saturn starter sin retrograde bevegelse. Spesielt i denne tiden hvor vi får med to fullmåner i krepsen og steinbukkens tegn å gjøre, for dette er en tid som kan øke ensomhetsfølelsen for mange mennesker som ikke har et hjem å gå til, eller som ikke har en familie å søke trygghet og tilhørighet hos. Det er i alle fall en tid hvor vår ansvarsbevissthet og medfølelse overfor de svakerestilte kan bli testet.

Saturn i fiskene har også en annen sterk innflytelse på oss, hvor den gjennom sin påvirkningskraft forsøker å få oss til å ta vårt indre liv på alvor. Det er derfor en tid hvor mange vil føle på et økende behov for å trekke seg tilbake for å drive med indre arbeid i form av meditasjon eller annet. Saturns retrograde bevegelse kan derfor føre til at vi blir enda mer introverte og søkende.

✨✨✨

NEPTUN RETROGRAD – 02.07. 24 – 07.12.24 ✨

Den 1 juli stopper Neptun opp for å starte sin retrograde bevegelse 3 juli. Når en planet stopper opp kan man oppleve det som om tiden står stille, eller at ting stopper opp. Neptun er hersker i fiskene som Saturn står plassert i, og når Neptun stopper opp bare noen dager etter Saturn i samme tegn, så forsterkes mye av den samme tematikken. Det er en tid for å søke innover gjennom meditasjon, mindfullness eller lignende.

Neptun og fiskene beskriver noe om våre drømmer, men når Neptun beveger seg retrograd kan man føle mye usikkerhet og forvirring i forhold til om de er realistiske eller ikke. Man kan slite litt med å forstå forskjellen mellom fantasi og virkelighet, noe som kan føre til at man kan oppleve tilværelsen som noe kaotisk. Skal man gå for egne drømmer og våge å realisere dem, eller skal de forbli med fantasier og drømmerier?

Det som derfor kan være viktig når Neptun beveger seg retrograd, er å ta seg tid til å være stille og til å lytte litt innover, for Neptun er knyttet til det subtile indre spirituelle livet. Ved å lytte innover kan vi bli inspirert gjennom åpenhet og mottagelighet, og da kan vi faktisk få hjelp av Saturn til å forstå hvordan vi kan omskape våre drømmer til virkelighet. Men det krever handling, struktur og innsatsvilje.

Man kan bli veldig grenseløs med Neptun i fiskene, og da disse energiene har med våre illusjoner å gjøre, kan man negativt føre både seg selv eller andre bak lyset gjennom selvbedrag eller annet, eller man kan faktisk risikere å bli bedratt. Det kan være at Neptun retrograd kan ha som hensikt å forsøke å avdekke noe i forhold til slike tendenser. Dens energier forsøker å få oss til å innse virkeligheten som den er, slik at vi ikke skal fortsette å gå oss vill i fantasiens verden.

Med disse ord ønsker jeg dere noen fine sommerdager. Mitt råd er å tillate deg og kjenne på dine behov, sånn at du kan ta vare på deg selv gjennom egenomsorg. Men ikke gløm at det finnes andre der ute som kanskje trenger litt ekstra oppmerksomhet og omtanke. 💞

Kh

Siv Nancy