Kvadraturet mellom Pluto og nodeaksen intensiveres.
Transformasjon og gjenfødelse.

Siste krampetrekning? 🔥

VELKOMMEN JUNI MÅNED 🌞


Vi er under innflytelse fra noen sterke spenninger akkurat nå, og det via Pluto og nodeaksen som står i et kvadratur med hverandre. Dette er en konfliktfylt forbindelse som intensiveres gjennom sommeren, inntil de møtes eksakt 28. juli 2023. Da står Pluto plassert på 28 grader i steinbukken, mens nodene plasserer seg på 28 grader i Væren / Vekten. Det betyr at nodene skal skifte tegn i løpet av sommeren, nærmere bestemt 17 juli (under nymånen i krepsens tegn), hvorav den nordlige noden plasserer seg i Værens tegn, og den sydlige noden i Vekten. (Mer om dette senere)

Før dette eksakte møtet er det noe som intensiveres og bygger seg opp mens nodeaksen avslutter sin reise gjennom Tyren og Skorpionen, og mens Pluto befinner seg helt på tampen i Steinbukkens tegn. Det skal sies at Pluto blir særdeles sterk i denne sammenhengen som hersker i skorpionen, og dette er energier som i aller høyeste grad kan vitne om avslutninger og at vi står ved et energetisk stort skifte.

På grunn av Plutos retrograde bevegelse hvor den beveger seg tilsynelatende baklengs, vender den tilbake til steinbukken den 12 juni, etter et kortere opphold i vannmannen. En retrograd bevegelse har som hensikt å få oss til å gå litt i dybden, i tenkeboksen, for å reflektere over ting vi kanskje ikke helt at forstått, og den bringer derfor med seg noen repetisjoner. Den nådeløse Pluto som er knyttet til transformasjon og forvandling, og alt som befinner seg i underverden og det ubevisste, tvinger oss nå til å ta et oppgjør med våre skyggesider. Det er som om den nå setter inn det siste nådestøtet og røsker opp ved roten det vi trenger å gi slipp på, før den for alvor beveger seg inn i vannmannens tegn til neste år.

Pluto kan virke nådeløs, hensynsløs og brutal i sin adferd, for den viser liksom ingen nåde når den rydder vei, men dens egentlige oppgave er å avdekke det skjulte i sin søken etter sannheten. Den ønsker å skape varige endringer som er viktig for vår videre utvikling og vekst. Pluto bryter ned, ødelegger og bringer med seg død og fordervelse, men den står også for gjenfødsel. Fra asken og ilden vokser det seg frem et helt nytt liv, som Fugl Fønix.

Pluto kan skape angst, frykt og uro, men det er gjerne frykten for det ukjente vi møter, og det å måtte gi avkall på en gammel livsstil. Når det gjelder nodeaksen så er den knyttet til noe som er forutbestemt, og til vår kollektive så vel som individuelle karma, arv og skjebne. Den sydlige noden representerer det som hører fortiden til, mens den nordlige noden leder oss fremover mot det nye, og beskriver følgelig noe om vår utviklingsvei. Nodeaksen leder oss fra mørke og nærmere lyset.

Når Pluto og den nordlige noden står i en slik spenning med hverandre, bringer de ofte med seg store kollektive endringer. Dersom disse danner tøffe forbindelser til våre personlige horoskoper kan de bringe med seg personlige tøffe prøvelser og omveltninger, men da er det om å gå inn i hjertet å ha tillit til at det som skjer er av en dypere mening. Pluto skaper uunngåelige transformasjon og endringer når vi står ved veis ende av noe, men det er vår motstand mot endringene som skaper frykt.

På det kollektive plan kan disse energiene vi står overfor skape endringer innen politikk, samarbeid, sosiale rettigheter, internasjonale avtaler osv.

✨✨✨


JUNI MÅNED – Blir det enighet og samarbeid, eller vil følelsene ta overhånd ✨


Inngangen til juni måned starter med et møte hvor Jupiter plasserer seg sammen med den nordlige noden i tyrens tegn, mens månen plasserer seg sammen med den sydlige noden i skorpionen på motsatt side. Dette er energier som står overfor hverandre, og som derfor kan være noe polariserte. De står og titter på hverandre og lurer på hvordan de kan komme til enighet og få til et samarbeid. Hvis det er mye konflikter og mange krøller på tråden kan det bli vanskelig, men forhåpentligvis har man klart å nøste litt opp i de motsetningene som utspiller seg, sånn at kan man komme til enighet.

Med disse energiene skal man kanskje lære seg noe om selvkontroll, sånn at man ikke lar følelsene og begjærene ta helt overhånd. Månen er som en beholder hvor alt hva vår fortid ligger lagret. Det kan derfor være at det er på tide å legge fortiden bak seg, for så å strekke seg mot Jupiter som står for ekspansjon og økt bevissthet.


Månen står i det vi kaller sitt fall når den står i skorpionens tegn, og det er heller ikke uten betydning. Med månen i skorpionen holder man gjerne ting skjult for andre, ting som ikke tåler å se dagens lys uten at det kan få alvorlige konsekvenser. Men det handler egentlig om at månen mister sin kraft, og det er når ting kommer til overflaten og blir belyst at vi kan strekke oss mot Jupiter med en helt ny bevissthet. Det ligger derfor noen muligheter tilgjengelig med disse energiene, som kan føre til åndelig vekst og utvikling. Det positive kan kanskje også være at Saturn forsøker å bidra med litt sunn fornuft, sånn at man ikke tar helt av. Den kan derfor være med på å skape en slags holdepunkt, hvor den toner ned de motsetningene og konfliktene dette møtet kan aktivere.

✨
✨✨

MARS OG BLACK MOON LILITH – Krigeren og sabotøren 🔥

Mars og Black Moon Lilith møtes og plasserer seg i en anspent forbindelse med månen, Jupiter og nodeaksen 1 juni, og dette forsterker det hele ytterligere. Dette fordi mens Pluto anses å være underverdens herre, ses Lilith på som underverdens gudinne. Her møter krigeren ødeleggeren og sabotøren som kan være knyttet til vår streke egovilje, ettersom Mars og Lilith står plassert i løvens tegn.


Både Mars og Lilith er knyttet til ild, og ildenergien har som hensikt å brenne ut å destruere det som er nødvendig for videre utvikling, slik at en gjenfødelse kan finne sted. Lilith får oss til å da et oppgjør med våre indre demoner, men da må vi våge å se disse i øynene. Hun trigger frykten vår, og kan bringe frem et raseri og sinne, men dette for å bane vei for en transformasjon og forvandling. Da vil den ydmyke løven tre i lyset. Den ydmyke løven er den som våger å stå i sin egen kraft, men da vil den utstråling skje via hjertet og ikke via solar plexus og konkurranseinstinktet.


Det er mye transformasjoner og endringer på gang, men endringer må til for at utviklingens skal kunne gå sin gang. Når vi favner endringene med hjertet framfor angst og motstand, så vil prosessene gå mer smertefritt.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god sommer. 😘🌞

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen