MÅNEN, VENUS, SATURN OG MARS I VANNMANNEN –

28 mars 2022

✨

Overraskelser, sterke følelser, verdier, økonomi og penger, depresjon,

Det bygger seg opp til et sterkt møte mellom diverse planeter på himmelhvelvet frem mot 28 mars. Denne dagen vil månen, Venus og Saturn gå inn i et tett møte med hverandre i vannmannens tegn, samtidig som også mars gjør sin innflytelse på dette. Jeg har forsøkt å danne et lite bilde av hvordan disse energiene kan påvirke oss, på godt og vondt.

Først litt om vannmannen som kan beskrives som rebellen og opprøreren, og som kan by på noen overraskelser og plutselige hendelser. Den skaper ofte revolusjoner og store omfattende omveltninger. Negativt kan den være svært uberegnelig, utilregnelig og provoserende.

Positivt er den opptatt av fellesskapet, medmenneskelighet og det humanitære.

✨✨✨

MÅNEN I VANNMANNEN – Følelser knyttet til venner og det medmenneskelige ✨

Månen er forbundet med våre emosjoner, og når den plasserer seg i vannmannens tegn, kan den vekke noen følelser knyttet til vennskap, grupper og ens relasjoner til andre mennesker. Vannmannen som er veldig opptatt av sin frihet, kan være noe særegen og egenrådig. Den liker ikke å bli diktert eller befalt av andre, og den er derfor ikke alltid like god til å følge andres råd. Den kan også by på en del overraskelser, som kan frembringe sterke følelser.

Dersom vi derimot responderer positivt på energiene, vil den vekke våre følelser for det medmenneskelige.

✨✨✨

VENUS I VANNMANNEN – Verdisyn, idealisme og medmenneskelig kjærlighet ✨


Venus er knyttet til våre verdier, men også vår evne til å samarbeide, enten det gjelder i våre nære relasjoner, med våre samarbeidspartnere, eller med andre grupper av mennesker generelt. Venus er ideelt sett og i bunn og grunn, opptatt av å skape fred og harmoni i sine omgivelser. Men dersom det er sterke uenigheter og disharmoni, vil den ikke alltid klare å nå frem med sitt diplomatiske budskap. Vannmannen er knyttet til dette med idealisme, men hvis man ikke møtes hva de idealistiske verdiene angår, kan det oppstå splittelser og konflikter. Det kan oppstå kamper hvor man kjemper for friheten under innflytelse fra disse energiene.


Dersom vi derimot responderer positivt på disse, vil vi utstråle kjærlighet til våre medmennesker, samtidig som vi kan dra fordeler av våre vennskapelige relasjoner, hvilket speiler at vi er i harmoni i oss selv og vårt følelsesliv.

✨✨✨

SATURN I VANNMANNEN – Begrenset frihet, innskrenking og depresjon ✨

Saturn er en planet som ofte bringer med seg alvor og prøvelser. Den skaper begrensninger, noe som den frihetskjempende og revolusjonære vannmannen ikke er så begeistret for, og noe den derfor kan komme til å kjempe hardt imot. Saturn i vannmannen kan ofte føre til løftebrudd, hvor den noe trassige, egenrådige og ufravikelige vannmannen ikke vil la seg bli pillet på nesen.

Saturn ønsker at vi skal være oss vårt ansvar bevisst når vi kjemper med å bryte ut av den gamle samfunnsstrukturen, for vi står i en kollektiv brytningsfase hvor vår bevissthet er i endring. Saturn tester oss i forhold til vårt verdisyn, og om det eksisterende er noe som vil fungere når vi går den nye tiden i møte. Et verdisyn bygget på likeverd, rettferdighet og søster-broderfelleskap er i fremvekst, men da må mye av det gamle verdisynet endres, hvor mye vil ha mere og fanden vil ha flere.

Saturn har som hensikt å etablere trygghet og sikkerhet, men det gjennom ansvarlighet, tålmodighet og hardt arbeid. Når Saturn står plassert i vannmannens tegn, vil den at vi skal bli mer ansvarlige overfor våre medmennesker.

Vannmannen er også knyttet til dette med eliten, hvor (e)liten representerer en liten gruppe mennesker som utøver stor autoritet. De representeres gjennom et statussymbol hvor de hever seg over andre mennesker, noe som ikke har med likeverdighet å gjøre i det hele tatt, og som ikke vil fungere i det nye verdenssamfunnet som er i fremvekst i vannmannens tidsalder. At dette er noe som er i endring kan man se via det som for eksempel skjer med de russiske oligarkene, men også i samfunnet generelt.

✨✨✨

VENUS, MÅNEN OG SATURN I VANNMANNEN –

Sterke følelser som følge at overraskende hendelser ✨

Venus og månen sammen vekker våre omsorgsfulle følelser for våre medmennesker, men også følelser knyttet til dette med verdier, penger og økonomi. Når Saturn som står for begrensninger blander seg inn i dette bildet, kan den sette en demper på våre følelser, og skape usikkerhet, utrygghet og i verste fall depresjon.

Månen og Saturn sammen kan frembringe en sterk maktsyk egoisme, og misbruk av egen autoritet. Energiene kan gi en følelse av utilstrekkelighet, motløshet og maktesløshet.

Venus og Saturn sammen har med verdier og samfunnsøkonomi å gjøre, og når de plasserer seg i vannmannens tegn, vil dette berøre hele det kollektive verdenssamfunnet og verdensøkonomien. Vi ser jo hva som skjer i det ytre bilde som følge av den triste krigen i Ukraina, men i kjølvannet av dette får vi kanskje også se en helt ny lederstil vokse frem.

✨✨✨

MARS I VANNMANNEN – krigeren og opprøreren ✨

 

Mars står også i vannmannen, i en forholdsvis tett forbindelse med de øvrige nevnte planetene. Venus og Mars har over lengre tid beveget seg sammen, men nå er diplomaten Venus i ferd med å forlate krigeren Mars. De klarte ikke å komme til enighet, og dessverre var det den sinte krigeren Mars som tok kommandoen, med de katastrofale følgende det har fått. Mars i vannmannen bringer dessverre ofte frem den rebelske, revolusjonære, opportunistiske krigeren som ikke imøtekommer andre mennesker.

 

✨✨✨

SATURN OG MARS MØTES EKSAKT DEN 5 APRIL,

DANNER ET ANSPENT MØTE MED NODEAKSEN 04–05APRIL✨

Mars og Saturn er i ferd med å gå inn i et møte med hverandre, og dette møte skjer eksakt den 5 april. Her får vi med den impulsive autoritære krigeren å gjøre, som møter den litt strenge Saturn som forsøker å få den til å dempe gemyttene. Om den klarer det er uvisst, men Saturn sammen med Mars kan ofte skape frykt og spenning, særdeles når de står i vannmannens tegn. I tillegg vil Mars og Saturn plassere seg i en disharmonisk forbindelse med nodeaksen, og dette er ingen heldig kombinasjon med tanke på de spenningene vil opplever i verden akkurat nå.

Den 4 april, mens disse anspente energiene bygger seg opp, vil også månen gå inn i en eksakt forbindelse med den nordlige noden og i spenning til Mars og Saturn. Dette er noe som kan frembringe sterke følelser. Det har med våre verdier å gjøre, samt hvordan vi forvalter og ivaretar jorden og dens ressurser. Her står også månen i en spesiell posisjon, hvor den er det vi kaller opphøyd. Der vil den muligens i disse spenningene forsøke å holde fast ved det gamle gjennom en sta og urokkelig opptreden. Vel, det gjenstår å se hva utfallet av dette blir.

✨✨✨

JUPITER OG NEPTUN MØTES I FISKENE – 08 – 12 APRIL ✨

 

Den 8 april møtes Jupiter og Neptun på samme grad. (Det eksakte møte vil skje den 12 april). Jupiter står for økt bevissthet og Neptun for åndelig utvikling, hvilket betyr at disse energiene kan bidra til en åndelig vekkelsestid, såfremt man er åpen for dette. De har som hensikt å bringe frem vår sosiale bevissthet og vår menneskekjærlighet. De kan imidlertid også representere det overdrevne, grenseløse og virkelighetsfjerne, hvor man distanserer seg fra den virkelige verden. Energiene kan følgelig negativt føre til at man tar unødige sjanser.

Når alt kommer til alt kan disse energiene føre til en sterkere fellesskapsfølelse, hvor vi nå gjør hva vi kan for å stå sammen for å ivareta verdensfreden. Dette i ånd av vannmannens egentlige formål.

La oss ta vare på hverandre. 💞

 

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg.🌞🌷

Kh

Siv Nancy