Manifestasjon og realisering av drømmer

 🌏
 
Vi går en uke i møte hvor vann- og jordelementet er sterkt representert. Både vann og jord er forbundet med det feminine prinsipp, og handler om næring, føde, og fruktbarhet. Jorden gir næring og føde til nytt liv, mens vann viser til det fruktbare, vår medfølelse og omsorgsevne.
 
Mye vann gir økt sensitivitet og innadvendthet, hvilke betyr at vi er inne i en periode hvor det kan være gunstig å gjøre seg stille og mottagelig for det indre liv og vår indre spirit. Vann er knyttet til det ubevisste og det kollektive. Ubevisst vil man derfor være mottagelig for andres energier, særdeles om man er veldig sensitiv, og det er kanskje derfor behovet for å trekke seg tilbake blir tiltagende. Man trenger regelrett og verne om seg selv, men dette nettopp for at man skal få muligheten til å åpne opp for det indre iboende liv, vår kreativitet og skaperevne.
 
Jord er fundamentet og bidrar til stabilitet, og vi er avhengige av å være jordet og ha en god jordforbindelse for av vi skal klare å skape oss en trygg og god tilværelse. En god jord- og rotforbindelse bidrar til at vi blir i stand til å stå trykt i oss selv, ikke minst når livet rundt oss stormer.
 
Mye vann, og i denne sammenheng via fiskenes tegn, gir liv til vår visualiseringsevne og bidrar til økt kreativitet og skaperevne, og er forbundet med våre drømmer. Utfordringen med mye fisk, blir regelrett å gripe mulighetene, for ting kan fort gjort bli for utsvevende og uhåndgripelige. Vi bærer på en drøm om å realisere, knyttet til våre sjelskvaliteter og noe vi ønsker å bringe ut til verden. Det som er gunstig nå, er at vi får den hjelpen og støtten til roting via jordelementet som under tiden er så sterk representert. Det er en tid hvor himmelkreftene og Moder jord møtes i en skjønn forening, hvilket bidrar til at det er en gunstig tid til å manifestere og realisere egne drømmer.
 
En annen utfordring med disse energiene, er at de kan gi ubalanse i form av mye følelser, eller hvor man føler at man stagnerer og sitter litt fast. Man kan i det ene øyeblikket kjenne på en inspirasjon og med masse glede, for i neste øyeblikk å kjenne på frustrasjon over og ikke å komme i gang. Rotingsøvelser kan derfor være å anbefale, får det vil hjelpe til oss slik at vi skal bli bedre i stand til å realisere oss selv og våre drømmer.
 
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god uke. Om ikke lenge vil solen plassere seg høyt på himmelen og i værens tegn, og da vil det straks bli mer ildfullt og fart på saker og ting. Men enn så lenge, nyt din indre stillhet.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen