Mars, Merkur og Uranus direkte
Januar 2023

 

Mars stoppet opp og begynte å gå direkte igjen den 12. januar. Den 18.01 stopper Merkur opp, og den 22.01 følger Uranus med. Vi får dermed en periode henimot 21.04.23 hvor alle planetene beveger seg direkte og i samme retning.

Når en planet går retrograd, beveger den seg saktere fremover enn den normalt sett gjør. Planeten forsøker å tiltrekke seg vår oppmerksomhet ved å få oss til å stoppe litt opp, fordi det er behov for å bruke litt tid til å reflektere over noe i tilknytning til dens energier. Det kan være ting vi har oversett eller ikke forstått, eller det kan være noe som trengs og bearbeides. Uansett, det er under en retrograd bevegelse at vi ofte kommer frem til noen gode og bedre løsninger, hvilket vil resulterer i at det blir mer fart må sakene når planeten begynner å bevege seg direkte igjen.

MARS RETROGRAD I TVILLINGEN – selvtillit, mot og handlekraft
Når Mars beveget seg retrograd i tvillingens tegn fra 30.10.22 – 12.01.23, kan vi ha opplevd en splittelse i oss i forhold til hva vi skal bruke våre energier på, og hvilket mål vi skal sikte mot. Det er derfor sannsynlig at mange kan ha opplevd en slags handlingslammelse, eller at tankene har godt i tankespinn under dens retrograde periode. Mars er vår indre kriger og knyttet til selvtillit, mot og handlingskraft, og forhåpentligvis har vi kommet frem til noen tanker om at det kun er oss selv som kan styre vår egen skute. Da må vi imidlertid våge å hente fram motet og selvtilliten til å ta initiativ sånn at vi kan komme i gang med våre prosjekter.

MERKUR RETROGRAD I STEINBUKKEN – bakkekontakt, sunn fornuft og tålmodighet
Merkur avslutter nå sin retrograde bevegelse i steinbukkens tegn den 18.01.23. Merkur er viktig når vi har med tvillingen å gjøre, som Mars nylig har beveget seg retrograd i. At disse har beveget seg retrograd samtidig har så absolutt vært av det gode. Dette fordi Mars i tvillingen negativt kan ha en tendens til å handle overilt, og at man buser ut med ting uten tanke på konsekvenser. Merkur retrograd i steinbukken derimot bidrar til fornuft og tålmodighet. Denne kombinasjonen har derfor medvirket til mot og handlekraft kombinert med sunn fornuft og bakkekontakt, og det er da vi i større grad vil oppleve suksess når vi går i gang med nye prosjekter.

URANUS RETROGRAD – stabilitet og trygghet
Uranus stopper opp den 22.01.23 for å avslutte sin retrograde bevegelse i tyrens tegn, for denne gang. Uranus kan bringe med seg en del overraskelser på sin vei, men dens intensjon er å blåse nytt liv i vår måte å tenke på. Tyren på sin side kan vise seg som veldig nytelsessyk og materialistiske fokusert, samt at den kan være noe konservativ i sin måte å tenke på. Tyren er også knyttet til våre resurser og hvordan vi forvalter disse slik av vi kan skape oss et levebrød og noen helt nye verdier. Den er opptatt av å skape stabilitet, så dette med kvalitet er derfor viktig for den. 

Det er interessant å bite seg merke i denne sammenhengen mellom disse planetene, og at de avslutter sin retrograde bevegelse med noen få dagers mellomrom. Mars i tvillingen har fått frem krigeren, selvtilliten og motet i oss, slik at vi skal tørre å stå opp for oss selv og våge å følge våre tanker og ideer. Disse energiene kan imidertid føre til at man får for mange tanker og ideer, og at man går i gang med for mange prosjekter på en gang. Det vil i så tilfelle ofte resultere i frustrasjon, hvor man i ettertid forstår at man har forspilt sine energier uten å ha oppnådd de ønskede resultater. Men, da har Merkur i steinbukken kommet den til unnsetning, hvor den har bidratt med tålmodighet og sunn fornuft, sånn at vi ikke skal handle overilt. I tillegg har Uranus blåst nytt liv i våre gamle vaner og tankemønstre, sånn at vi skal bli i stand til å tenke helt nytt i forhold til hvordan vi skal forvalte våre ressurser og hvordan vi kan skape oss en levebrød gjennom bruken av våre disse.

Vi har vært inne i en periode med refleksjoner og mye tankevirksomhet knyttet til økonomi, penger, samfunnsspørsmål osv., og ideelt sett har man under tiden kommet frem til gode løsninger som nå vil settes ut i handling. Dette gjelder både for enkeltindividet som for samfunnet som helhet, men det gjenstår å se hvilke effekt energiene har hatt på oss.  

 

RETROGRADE PLANETER 2023

MARS
30.10.22 – 12.01.23

MERKUR
29.12.22 – 18.01.23
21.04.23 – 15.05.23
23.08.23 – 15.09.23
13.12.23 – 02.01.24

PLUTO
01.05.23 – 11.10.23

SATURN
17.06.23 – 04.11.23

NEPTUN
30.06.23 – 06.12.23

VENUS
23.07.23 – 04.09.23

CHIRON
23.07.23 – 27.12.23

URANUS
24.08.22 – 22.01.23
29.08.23 – 27.01.24

JUPITER
04.09.23 – 31.12.23

 

STASJONÆRE PLANETER

Når en planet står stasjonær kan man oppleve det som om ting står stille. En stasjonær planet viser til at energiene omdirigeres fra å bevege seg direkte til retrograd, eller motsatt. Man kan derfor si at en planet går stasjonær direkte eller stasjonær retrograd.

12 januar                    Mars i tvillingen.
18. januar                   Merkur i steinbukken
22. januar                   Uranus i tyren
21. april                       Merkur i tyren
01. mai                         Pluto i vannmannen
15. mai                       Merkur i tyren
17. juni                        Saturn i fiskene
30. juni                        Neptun i fiskene
23. juli                         Venus i løven
23. juli                         Chiron i væren
23. august                  Merkur i jomfruen
29. august                  Uranus i tyren
04. september          Venus i løven
04. september            Jupiter i tyren
15. september          Merkur i jomfruen
11. oktober                Pluto i steinbukken
04. november            Saturn i fiskene
06. november            Neptun i fiskene
13. desember             Merkur i steinbukken
27. desember            Chiron i væren
31. desember             Jupiter i tyren