Uranus og Mars møtes eksakt den 20.01.21
Ekstremisme, opprør og krig 🙏💙

Vi går en svært spennende, eller anspent tid i møte frem imot den 20.01.21, datoen hvor Trumps presidenttid er over. Den 13. januar er det nymåne, og under denne nymånen møter solen og månen ødeleggeren Pluto, i steinbukkens tegn. (Har skrevet litt om dette i tidligere innlegg).

I møte mellom disse energiene, månen, solen og Pluto, får vi med behovet for makt og kontroll å gjøre, det autoritære. Når disse planetene står plassert i steinbukkens tegn, som representerer selve ryggraden i samfunnet og knyttet til hele samfunnsstrukturen, så kan disse energiene gi noen signaler om at noe nå er ved og bryte sammen.

✨✨✨

Jupiter og Saturn i vannmannen

Saturn og Jupiter gikk inn i vannmannens tegn i desember 2020, og dette er energier som kan oppleves som noe motstridende. Vi får med Saturn å gjøre, som ber oss om å utvise tålmodighet og ansvarlighet, mens Jupiter ønsker å bevare friheten sin. Disse to tegnene som ikke harmonerer så godt sammen, plasserer seg i vannmannens tegn, som er tegnet som står for revolusjon og opprørske tendenser. Saturn som er hersker i steinbukken er knyttet til samfunn, og Jupiter til blant annet tro, religion og politikk.

Dette er den ene ytterligheten, for det skal også sies at Saturn og Jupiter i vannmannen også gir noen muligheter, hvor ny teknologi og et nytt samfunn vil være i fremvekst. Men det kan nok synes som om det gamle eksisterende først vil brytes ned, før det nye får muligheten til å se dagens lys. Ikke minst når man tar i betraktning de energiene vi ser på himmelveldet nå, som gir noen indikasjoner om at vi kan komme til å møte på enda mer uro.

✨✨✨


Mars og Uranus møtes eksakt den 20.01.21

Krigeren mars har forlatt sitt eget tegn, og beveget seg inn i tyren, og her vil den sakte, men sikkert gå i møte med opprøreren Uranus. Disse to vil møtes eksakt den 20.01.21 – kl. 21:19.
Det kan derfor være nærliggende å tro at vi går noen dager i møte nå, hvor det bygger seg opp til noen konflikter. Det ligger noe nervøst og anspent over disse energiene, som kan føre til at ting plutselig eskalerer og ender ut i voldelige handlinger, i sitt verste scenarium. La oss håpe det ikke skjer. Men når Uranus og Mars går inn i et stadig sterkere spenningsforhold til Solen, Saturn og Jupiter, så gir det noen indikasjoner om at dette kan bli en veldig spennende tid.

Det ligger mye politikk i disse energiene, også i forhold til det ekstreme fanatiske. Men når alt kommer til alt, handler det også mye om frigjøring, ikke minst fra det gamle rigide i vårt samfunn som har utspilt sin rolle. Vi er på vei inn i en ny tid, og slike overganger går som oftest ikke smertefritt for seg, og fører derfor med seg uro og konflikter. Men vi får håpe at ødeleggelsens vold, misbruk av makt og manipulerende krefter ikke får for stort spillerom, slik at overgangen kan skje på en mer harmonisk og fredsommelige måte.

Jeg kan i denne sammenhengen ikke dy meg, og jeg vet at jeg kan komme til å provosere mange, for jeg ser at Trump nærmest dyrkes som en Guddommelig helt. Det for meg til og undres hvordan vi sommennesker så lett lar oss bli manipulert med. Nå skal ikke jeg påstå at jeg sitter inne med noen sannhet, men jeg tror ikke at en person med et så stort ego bør dyrkes som han gjør. Greit nok har han gjort gode ting han også, som president, men det gjorde også Hitler. Han manipulerte med mennesker rundt seg ved å love dem gull og grønne skoger, og hvor mange tilhengere fikk ikke han? Man kan trekke frem flere, som for eksempel narkobaronen Escobar, som ennå blir elsket og gudedyrket for alt det gode han gjorde, som et skalkeskjul for all ondskapen. Nå sammenligner ikke jeg Trump med sistnevnte, ei heller med Hitler, men han har noen særdeles sterke tendenser som oppvigler, når han ikke får viljen sin gjennomført. I mine ører ropes det derfor et lite varsko, for når man handler ut ifra egoet og ikke hjertet, så vil det ofte ikke ende godt. 

Jeg tror derfor at vi nok en gang blir testet i forhold til retning og hvilke sti vi videre skal følge. Dette er svært avgjørende i tiden vi nå befinner oss i.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen