Mars og Venus i vannmannen
06.03.22

Det kjempes en kamp for fellesskapet og det humanitære

Merkur i fiskene
10.03.22
Vekker vår barmhjertighet og medfølelse

Det er noen andre energier som utspiller seg på himmelveldet nå som både Mars og Venus samtidig beveger seg inn i vannmannens tegn. De fortsetter å følge hverandre som om de går hånd i hånd, men de får nå en helt annen betydning når de beveger seg ut av steinbukken og inn i vannmannen.

Mars og Venus representerer det maskuline og det feminine, og er knyttet til dette med samarbeid og relasjoner. Mens Mars er forbundet med handlekraft, vilje og mot, representerer Venus diplomaten og den som er opptatt av å skape fred og harmoni.

Mars har stått i det vi kaller en opphøyd posisjon mens den har beveget seg gjennom steinbukkens tegn, og der ble den derfor veldig sterk og dominant, noe som kan ha vært årsaken til at Venus ikke nådde frem med sine diplomatiske evner. Mars og Venus gikk inn i et møte med Pluto når krigen i Ukraina startet, og Mars er krigeren, mens Pluto er forbundet med bomber og granater. Dette har vist seg å bli en meget uheldig kombinasjon, som vi dessverre har sett i det store verdensbildet i disse dager.

Når Mars og Venus nå trer inn i vannmannen så rettes fokuset mot fellesskapet og det humanitære. Dette med lederskap kontra menneskekjærlighet blir så absolutt et tema nå. Dersom Mars og Venus sammen fungerer optimalt, vil Mars vise seg som en fighter og en som kjemper for det humanitære og det medmenneskelige, men Venus med sin kjærlighet vil engasjere seg i et sosialt hjelpearbeid. Det kan være at det vokser seg frem en ny type lederskap med disse energiene, som sammen jobber for fellesskapets beste.

Men det er stadig en pågående krig der ute, det må ikke glømmes. Negativt vil Mars stadig være krigeren, som med sitt sterke konkurranseinstinkt kan være veldig stridig og uhåndterlig, med manglende evne til å lytte til sine medmennesker. Venus på sin side kan være vankelmodig og konfliktsky, av frykt for at freden skal forstyrres. Da vil den feminine Venus vike til side for den maskuline kraften som Mars representerer, og det er jo noe vi også ser i verdensbildet i dag. Det er en pågående kamp mellom disse to kreftene.

 

Merkur i fiskene – 10 mars – sosialt engasjement

Merkur beveger seg inn i fiskenes tegn den 10 mars, og disse energiene vil vekke vår sensitivitet og mottagelighet. Merkur er planeten som står for kommunikasjon og formidling, samt at den beskriver noe om hvordan vi tenker. Fiskene er knyttet til vår følsomhet. Våre tanker vil derfor bli veldig preget av våre følelser, noe som følgelig vil påvirke våre handlinger.

Man får derfor ofte en veldig sterk innlevelsesevne under innflytelse fra disse energiene, med et behov for å hjelpe de lidende som er i nød, for fiskenes tegn er også knyttet til dette med sorg og lidelse. Merkur i fiskene vekker derfor vår barmhjertighetsfølelse, hvor man ønsker å foreta seg noe gjennom et sosialt engasjement.

 

Solen i møte med Neptun – 13 mars

Solen går nå inn i et møte med Neptun, et møte som vil skje eksakt den 13. mars. Dette er energier som kan påvirke oss positivt og negativt som med alt annet, men de har som hensikt å øke vår sensitivitet og medfølelse for de lidende.

Neptun er hersker i fiskene som solen nå står plassert i, så her får vi med en veldig sterk fisketematikk å gjøre. Fiskene er knyttet til vår sensitivitet, det spirituelle og det åndelig og våre høyere sanser, men den er også forbundet med våre illusjoner. Det er her solen forsøker å belyse et eller annet, hvor den forsøker å få oss til å se bakenfor våre illusjoner, for i motsatt fall vil vi leve i en fantasiverden med manglende evne til å se virkeligheten som den egentlig er. Disse energiene har derfor som hensikt å få oss til å se sannheten bakenfor vår illusjoner.

Fiskene er også knyttet til dette med fanatisme og blind tro, hvor det man tror på er den eneste sannheten, og en slik livoppfattelse kan får uheldige konsekvenser. Fiskene er derfor knyttet til dette med eskapisme og martyrium, hvilket egentlig handler om at man flykter vekk fra virkeligheten. Solen sammen med Neptun forsøker å opplyse oss, sånn at vi kan bli i stand til å skille mellom fantasi og drømmer, og det er jo da vi vil få mer kontakt med vår indre spirit.

Med disse ord kjære medmenneske ønsker jeg dere alt godt.

La oss stå sammen i denne tiden, i lys og kjærlighet.

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen