Mars retrograd i tvillingen
31.10.22 – 12.01.23

Mars stopper opp i dag for å klargjøres for sin retrograde bevegelse i tvillingens tegn, som starter i morgen den 31 oktober 🎃. Mars er krigsguden, som kan frembringe våre instinktive primitive reaksjoner. Når den beveger seg retrograd, kan den vekke et undertrykt sinne og aggresjon, noe som kan henge sammen med mangel på selvtillit og mot, eller at man ikke har kontroll på egne impulser. Hvis vi ikke klarer å stå opp for oss selv, vil vi lett havne i en angreps- forsvarsposisjon hvor vi skyter fra hofta, med de konsekvenser det kan få.

Mars er forbundet med det ildfulle maskuline, som hersker over våre lavere instinktive drifter og begjær. Den vekker fighteren i oss på godt og på vondt. Den har som hensikt å lære oss og stå opp for oss selv, men negativt er dens handlinger svært ofte lite gjennomtenkte, og med sitt krigerske temperament kan den følgelig komme til å handle overilt.

Mars vil bevege seg retrograd i tvillingens tegn, som står for kommunikasjon og formidling. Hvis ikke mars-energien i oss temmes, kan vi risikere å havne i noen verbale konflikter og kriger. Mars liker ikke å se seg slått, hvilket er en av dens største svakheter og utfordringer. Vi trenger kanskje å øve oss på å uttrykke oss klart og tydelig, uten å gå til motangrep og i selvforsvar. Vi trenger å lære oss å snakke fra hjertet, sånn at vi ikke buser ut i sinne, aggresjon eller affekt.

Når vi lærer oss å bruke mars på en god og disiplinert måte, vil vårt uttrykk bære preg av gjennomslagskraft å styrke, og da vil vi lettere nå frem med vårt budskap. Det er ingen tid til å gå rundt grøten nå, for nå skal vi lære å kommunisere direkte og i klartekst, og ikke unnvikende og med usikkerhet. Det siste nevnte kan heller føre til misforståelser.

En retrograd bevegelse har som hensikt å få oss til å reflektere over noe vi ikke helt har forstått, som vi derfor trenger å repetere, sånn at vi kan lære av tidligere hendelser/erfaringer. Den får oss til å tenke over ting som ikke har gått helt etter planen, og som ikke har gitt de ønskede resultater. Mars i tvillingen kan få mange ideer, og med sin ildfullhet kan den ha en tendens til å gå i gang med for mange prosjekter på en gang. Den kan imidlertid lett miste konsentrasjonen, noe som gjerne resulterer i at den ikke klarer å fullføre det den påbegynner. Det kan være at mars sin retrograde bevegelse forsøker å få oss til å tenke over hva vi gjør galt, og hvorfor våre ideer ikke bærer frukter slik vi hadde håpet på. Hva bør vi gjøre annerledes sånn at vi kan lykkes?

Det er som nevnt sterke maskuline krefter vi får med å gjøre, da både mars og tvillingen er knyttet til denne kraften. Det kan derfor være at vi trenger å jobbe litt med det sensitive og følsomme uttrykket, hvilket kan antas ettersom Mars står i en spenning til Neptun og Jupiter når den starter sin retrograde bevegelse. Mars sin anspente forbindelse med Jupiter i fiskene, kan vise til at man har satt i gang med noen altfor storstilte prosjekter, og kanskje hellet litt mot det stormannsgale i mangel på fornuft. Mars sin negative forbindelse med Neptun, kan vise til at man kan oppleve handlingslammelse og at man kan føle på en mindreverdighetsfølelse. Det handler kanskje derfor om hvordan man skal klare å få gjennomslagskraft uten å ødelegge for seg selv, kontra det å ha motet til å gå til handling.   Positivt kan disse energiene gi støtet til å komme i gang med nye ideer og prosjekter, for det skal sies at retrograde bevegelser hjelper oss til å komme frem til nye løsninger på det som har gått helt etter planen tidligere.

Forøvrig skal det sies at når mars står i tvillingen blir det fart på sakene, for mens tvillingen får ideene, så er mars den igangsettende. Dette er er energiene som liker handling, og som får ting til å skje, men de er sammen ikke så gode på å tenke langsiktig.

Som alltid vil energiene påvirke oss på forskjellige måter, alt etter hvordan de treffer oss i våre personlige horoskoper.

God søndag 😘

Kh
Siv Nancy