Mars, Uranus og den nordlige noden møtes

Kan skape varige endringer
Sammenbrudd og oppvåkning

Den 31 juli vil Mars, Uranus og den nordlige noden sammen plassere seg på 18 grader i tyrens tegn, og dette er et møte som kan komme til å skape varige personlige så vel som kollektive endringer for verdenssamfunnet slik vi nå kjenner den. Dette er et møte man kan si er skjebnebestemt på grunn av nodens tilstedeværelse, og det sies at disse tre sammen ikke har gjort en tilsvarende innflytelse på oss siden år 324 før Kristus, da Alexander den store satte sitt store preg på verdenshistorien. Det eksakte møtet mellom Uranus og Mars vil finne sted 1. august. 

URANUS OG MARS I TYREN – overraskelser og sjokkbølger

Uranus og Mars er to energier som sammen kan utløse store overraskelser og sjokkbølger. Det er som om man møter en slags elektrisk ild og en sterk spenning og uro med disse. Mars er planeten som representerer krigsguden, og som kan være ganske primitiv i sin adferd, mens Uranus er opprøreren og rebellen som nekter å underordne seg gjeldende normer og regler. Når den nordlige noden blander seg inn kan man forvente naturkatastrofer, eller at ting innen teknologi og nettsamfunnet kan bryte sammen på en måte som kan få katastrofale følger. Dette er satt på spissen og kan virke skremmende, men det er heller ikke usannsynlig.

Både Mars og Uranus står i noen spesielle posisjoner når de står plassert i tyrens tegn, for der står Mars i det vi kaller en svekket posisjon, mens Uranus står i sitt såkalte fall. Dette er derfor energier som kan få ting til å kollapse eller bryte (helt) sammen.

Det blir viktig i denne sammenhengen å se på hva tyren som tegn egentlig handler om. Tyren er knyttet til våre drifter og begjær, og den er sterkt forbundet med våre sanser. Det er våre drifter, begjær og vårt sanselige liv som får oss til å søke mot stadig nye erfaringer, sånn at vi kan utvikle oss som mennesker, men det er også dette som gjør at vi vikler oss dypere og dypere ned i materien. Det er også da vi blir veldig materialistisk fokusert, hvor det er våre materialistiske behov som blir vår drivende impuls framfor noe annet, og det eneste vi søker mot.

NORDLIGE NODEN I TYREN – transformasjon og nedbrytning

Det er her den nordlige nodens oppgave blir så viktig, for den nordlige noden viser til noe vi skal strekke oss mot som et ledd i vår videre utvikling. På motsatt side står den sydlige noden i skorpionens tegn, som representerer noe vi skal frigjøre oss fra. Skorpionen er der vi tar et oppgjør med vårt mørke, og hvor vi blir nødt til å se våre skyggesider, våre primitive drifter og begjær. På et eller annet tidspunkt i vår inkarnasjonssyklus vil skorpionen gi oss noen tøffe prøvelser, og teste oss om vi er klar. Hvis vi ikke er klar legger den til rette for noen kriser sånn at vi endelig skal våkne opp. Den bringer oss derfor ned i dødens rike, og med sine sterke transformerende krefter sørger den for at en gjennomgripende forvandling kan finne sted. Når denne transformasjonsprosessen er over, vil vi stige opp i et helt nytt lys, som om vi vokser frem i en helt ny utgave av oss selv. Det er da vi retter oss mot den nordlige noden igjen, som under tiden står i tyrens tegn. Det er også da vi får kontakt med tyrens positive kvaliteter, for det er i tyren vi får kontakt med vårt indre lys. Når vårt indre lys blir tent får vi kontakt med noen helt nye sanser, og følgelig vil vi begynne å verdsette livet og jordens resurser på en helt ny måte. Vi vil se at livet har noen helt andre verdier enn de vi tidligere har verdsatt, og dette bringer oss mot en nyorientering. Livet vil få en helt ny mening, og vi vil begynne å bevege oss i en helt ny retning og mot noen helt nye mål. Det skal i denne sammenheng sies at alle tegn strekker seg mot et annet, og tyrens strekker seg mot Skytten som handler om mening, mål og retning i livet, alt etter hva vi verdsetter.

MARS, URANUS OG DEN NORDLIGE NODEN I TYREN – sammenbrudd og oppvåkning

Tilbake til Mars og Uranus. Krigsguden Mars, planeten som styrer våre primitive drifter og begjær, har som hensikt når den står i en svekket posisjon i tyren å ta opp kampen med disse, sånn at de kan transformeres til åndelig søken. Rebellen Uranus som er knyttet til det transpersonlige og okkultismen, det vil si det som holdes skjult for mennesket, har med sitt fall som oppgave å vekke tyren i oss for dens tiltagende lys, og bidrar derfor til grader av opplysning. I sitt fall kan Urannus først gi en opplevelse av at ting rakner eller faller i grus, men det for å frigjøre oss fra det gamle styresettet som har utspilt sin rolle.

Dette er derfor energier som kan komme til å føre til SAMMENBRUDD, VEKKELSE OG OPPVÅKNING. I hvilken grad kan man ikke forutse, men man kan forvente at noe kan skje.

SATURN – motstand eller frihet

Mars og Uranus danner en konfliktfylt aspekt til Saturn, og dette er energier som i utgangspunktet ikke går så godt sammen. Det fordi Mars med sin utålmodighet er den som vil så gjerne og helst med en gang, mens Uranus har et veldig stort behov for frihet og uavhengighet, og her møter de den strenge Saturn som sier at nå er det slutt på moroa, og at nok er nok. Den ber oss om å bli mere ansvarsfulle og tålmodige, hvilket hverken krigeren eller rebellen vil.

På den andre siden forsøker Uranus å få oss til å bryte ut av det gamle rigide som Saturn ofte representerer, sånn at vi kollektivt og som menneskehet kan bli i stand til å bevege oss videre på utviklingens vei. Men der vil også kampene skje, da Saturns innflytelse ofte fører til motstand mot endringer. Dette er de prøvelsene vi nå står overfor. Kamper, maktkamper, motstand, opprør, kriger, men også oppvåkning mot en ny tid.  

Det er en interessant tid vi lever i, det er ganske sikkert. Vi går noen dager i møte hvor vi kan forvente at overraskende ting kan skje. Om det ikker skjer noe på det ytre plan, er det iallfall en tid nå hvor mange går gjennom en endring og høyning av sin bevissthet på det indre plan, som man kanskje ikke vil forstå betydningen av før det har godt litt tid.

Uansett hvordan disse energiene vil forløpe seg, vil de være av det positive for vår videre utvikling ❣️

Med disse ordene ønsker jeg dere alle en riktig god helg. 💞

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen