Når Merkur i dag beveger seg inn i i skorpionens tegn, blir det slutt på overfladisk snikk snakk. Nå går vi i dybden av vår tenkning for å finne svar. Det er derfor en tid hvor man kan tilegne seg noen dypere (selv)innsikter.

ÆRLIGEHET blir et viktig begrep nå, hvor ting skal frem i lyset. Ærlighet både overfor seg selv og andre.

Når Merkur nå beveger seg fra vekten til skorpionens tegn, så beveger vi oss fra de luftige tankene til å gå mer i dybden av vår tenkning. Skorpionen kan være noe mistenksom av natur, noe som får den til å grave i dybden for å finne svar. Den overlater ingenting til tilfeldighetene, og når Merkur plasserer seg i dette tegnet vil alle sider av en sak bli grundig undersøkt. Sannheten skal frem i lyset.

Det man bør se opp for er og ikke å bli for manipulerende i eget uttrykk, eller at man ikke lar seg bli manipulert med. Det er en tid for å ta de ærlige samtalene nå, men det er også en tid for litt sjelegransking.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen