MERKUR I STEINBUKKEN
01.12.23
MERKUR RETROGRAD

✨

Merkur har beveget seg inn i steinbukkens tegn, og fra å ha hatt tankene i mange retninger, blir de nå mer samlende, fornuftige og organiserte. Mens Merkur beveget seg gjennom skyttens tegn, var det med mål for øye å få oss til å reflektere over meningen med livet og veien videre. Når Merkur nå har entret steinbukkens tegn, vil tankene dreie seg om hvordan vi kan nå de målene vi har satt oss. Det er med andre ord en tid for å samle, planlegge og strukturere.


Merkur i skytten bringer ofte med seg optimisme, humor, håp og glede, og dette er energier som stimulerer vår sosiale bevissthet, nysgjerrighet og vårt frihetsbehov. Men handlingene vil ikke alltid være godt nok gjennomtenkte, med de konsekvenser det kan få. Man kan ha en evne til å tenke stort med Merkur i skytten, men man kan også ha tendenser til å overdrive. Når Merkur nå har beveget seg fra skytten og inn i steinbukkens tegn vil tankene bli mer jordnære, men de kan også bli noe pessimistiske, tunge, satte og depressive.

✨✨✨

Merkur retrograd 13.12.23 – 02.01.24 ✨

Merkur skal starte sin neste retrograde bevegelse mens den befinner seg i steinbukkens tegn, og da vender den tilbake til skyttens tegn. Når en planet beveger seg retrograd bringer den med seg noen repetisjoner, sånn at vi kan få muligheten til å lære noe av tidligere handlinger som vi kanskje ikke helt har forstått. Kan det eksempelvis være noe vi kunne gjort annerledes, og som vi kan gjøre bedre? Vi får med andre ord muligheten til å rette opp i tidligere feil og mangler, slik at vi kan oppnå bedre resultater.

Steinbukken er opptatt av lønnsomhet og effektivitet innen det yrkesaktive liv. Merkur i steinbukken forsøker derfor å få oss til å tenke over hvordan vi kan skape en bærekraftig virksomhet. Når Merkur beveger seg tilbake til Skytten, kan det også være får å få oss til å tenke over om vi i det hele tatt er på rett vei. 💞

Kh

Siv Nancy