Merkur i væren
27.03.22

Merkur har nå forlatt fiskene, og beveget seg inn i værens tegn. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, og beskriver noe om hva vi bruker vår tankevirksomhet på. Når Merkur har oppholdt seg i fiskenes tegn, har vi vært mer introverte, sensitive og mottagelige. Den har stimulert vårt sanselige liv, og gjort oss mottagelige for inspirasjon fra vårt indre. Våre tanker har blitt preget av våre følelser, i form av medfølelse og medmenneskelighet. Vår måte å kommunisere på har vært litt mer tilbaketrukket og diffus.

Merkur har i dag beveget seg inn i værens tegn, inn i et maskulint og ekstrovert tegn. Det betyr at vår tale under disse innflytelsene kan komme til å bli mer direkte og impulsive, hvilket kan resultere i at vi kan komme til å snakke før vi tenker, med de konsekvenser det kan få. Med andre ord kan man bli noe ubetenksom, kranglevoren og for rask i egne uttalelser, og da kan man lettere komme til å såre andre mennesker dersom man verbalt skyter fra hofta. Man liker ofte å konfrontere andre gjennom diskusjoner og debattering.

Man går liksom ikke rundt grøten når Merkur plasserer seg i værens tegn. Med værens mot og vilje vil man våge å være mer ærlig og direkte i egne uttalelser. Man er ofte kvikk i oppfattelsen, og tar lettere raske avgjørelser. Det blir gjerne lettere å stå opp for egne meninger, og med mer selvstendighet vil vi bli i bedre stand til å klare å snakke for oss selv.

Ved å samle tankene kan Merkur som sjelelig hersker i væren bidra til at vi kan bli mer åpne for noen helt nye tanker og ideer. Det fordi væren er der våre tankeimpulser oppstår, og det er også der pionerånden i oss vokser frem. Men det krever at vi er i harmoni i våre tanker.

Motsatt, dersom vi er veldig sort hvitt tenkende hvor våre tanker er polariserte, vil vår måte å kommunisere på bære preg av dette. Da vil man gjerne bli noe kranglevoren, ubetenksom og krigersk i måten å snakke på. Man bør kanskje derfor se opp for at man ikke snakker før man tenker, og kanskje også se opp for at nettrollet i oss ikke får for stor plass.

God søndag ønskes dere alle
💞

Kh

Siv Nancy