Merkur i vekten 30.08 – 05.11
Merkur retrograd i vektens tegn

28.09 – 17.10.

✨🌟✨

 Merkur beveget seg inn i vektens tegn i går, og der vil den oppholde seg helt til 6 november, fordi den i denne perioden vil bevege seg retrograd i dette tegnet. Når en planet beveger seg retrograd, beveger den seg tilsynelatende baklengs, men dette er bare en illusjon. Den bruker imidlertid lengre tid på sin ferd, fordi den i denne perioden beveger seg langsommere enn normalt sett gjør.

Merkur er planeten som er knyttet til sinnet vårt og hvordan vi tenker. Den er forbundet med kommunikasjon og formidling, samt hvordan vi tilegnelser oss kunnskap. Merkur er derfor den som forbinder og kobler mennesker sammen gjennom dialog.

Det er ikke uten betydning hvilket tegn Merkur beveger seg i, for det vil påvirke vår måte å tenke på. Når Merkur nå har entret vektens tegn, vil dette med diplomati og rettferdighet bl.a. bli et sentralt tema. Men vekten er også knyttet til dette med valg, og hvordan skape ro og balanse i vårt samspill med andre mennesker. Den viser til vår evne til å samarbeide, og det er når vi har etablert en indre ro og balanse at vi også vil bli i stand til å samarbeide på en god, fleksibel og og diplomatisk måte, med evne til å se at en sak faktisk har flere sider.

Når det kommer til dette med valg, vil man ofte med Merkur i vekten bli litt ambivalent. Man veier for og imot, frem og tilbake, og man kan derfor komme til å slite litt med å klare å bestemme seg. Det er her valget blir så viktig, for det valget vi tar vil selvfølgelig få konsekvenser for veien videre.  

Merkur påvirker vår uttrykksform på ulike måter, og da vekten er glad i vakre ting, form og farger, vil den så absolutt kunne stimulere den mer sanselige måten å kommunisere og å uttrykke seg på.

Vekten er ofte litt konfliktsky med sin opptatthet av å bevare freden og roen, noe som gjør at man i denne perioden kan komme til å utsette å ta tak i ting for å unngå ubehageligheter innenfor noe som har med samarbeid eller avtaler å gjøre.

Merkur er under innflytelse av den 4 strålen, som er strålen for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt. Den viser til at når vi opplever konflikter i det ytre, er det gjerne gjenspeilinger av det som foregår i vårt indre. De indre konfliktene oppstår fordi det er noen sider i oss som ikke klarer å komme til enighet. De har samarbeidsproblemer og klarer regelrett ikke å kommunisere med hverandre på en god nok måte. Merkur har derfor som oppgave å etablere en dialog mellom våre delpersonligheter, mellom vårt indre og ytre, så disse kan begynne å spille på lag. Vi vil da falle i mer ro og balanse i oss selv, hvilke vil påvirke oss positivt i vårt samspill med andre mennesker. Når vi er i harmoni med oss selv, vil vi i dialog og i kommunikasjon med andre bidra til å skape fred og harmoni med våre partnere, samarbeidspartnere, kollegaer m.m.

Dette med valg er som nevnt et kjent begrep for vekten, og et av dette tegnets store utfordringer. Men det egentlige valget er knyttet opp imot hvilken stemme vi skal lytte til. Skal vi lytte til personlighetens behov og lyster, eller skal vi begynne å lytte til vår indre stemme, sjelens røst? Det er dette valget vekten til syvende og sist står overfor, for i motsatt fall vil kampen fortsette mellom personlighet og sjel fordi de ikke klarer å få til et samarbeid gjennom dialog.

Disharmoni oppstår med andre ord fordi personligheten har så mange lyster og begjær den ønsker å få tilfredsstilt gjennom sitt behov for å nyte, men i sin søken etter å få tilfredsstilt disse glemmer man at den andre part også har et behov, og dermed blir det en ubalanse knyttet til dette med rettferdighet, hvorpå samarbeidsproblemer oppstår. Man har ulike udekkede behøv som man ønsker å få tilfredsstilt som faktisk går på bekostning av andre.

✨🌟✨

Merkur retrograd – 28.09 – 17.10.

Når personligheten derimot viker til side og forstår at den kun er et redskap for sjelen, vil fokuset bli noe helt annet, nemlig dette med likeverd og rettferdighet. Når Merkur i løpet av denne måneden begynner sin retrograde reise i vektens tegn, vil det være noe i henhold til det nevnte den ønsker at vi skal reflektere over. Alle retrograde bevegelser har som hensikt å få oss til å gå inn i tenkeboksen, fordi det ligger noe i dens energier vi trenger å repetere, inntil vi har forstått.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en kjærlig reise.

Kh
Siv Nancy