Selv om solen i dag går inn i værens tegn, vil vi stadig være under sterk innflytelse fra noen sensitive og følsomme fiske energier

 

Merkur og Jupiter i fiskene – møtes eksakt den 21.03.22

I det solen så vidt har startet en ny reise gjennom de 12 stjernetegn, møtes Merkur og Jupiter eksakt i fiskene den 21.03. Dette er ikke uten betydning, fordi både Jupiter og Merkur står i noen særstillinger når de plasserer seg i dette tegnet.

Merkur er knyttet til det mentale og er den som skaper forbindelser mennesker imellom gjennom kommunikasjon og formidling, mens Jupiter er den som knytter mennesker sammen over landegrenser. Når Merkur og Jupiter går inn i et møte med hverandre, vil de forsøke å få oss til å se litt stort på ting. De forsøker å få oss til å danne oss et overblikk, med evne til å se ting ut ifra et større perspektiv.

Jupiter er knyttet til ekspansjon og økt bevissthet, og er det vi kaller personlig hersker i fiskene. Den er under innflytelse fra den 2. strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Den har som oppgave å koble det mentale med hjertet, noe som ideelt sett vil resultere i at vi får en sterkere kontakt med vår intuisjon. Med en sterk intuisjon vil vi bli i stand til å se veien videre med klarere øyne.

Merkur står både i det vi kaller en svekket posisjon, samt at den har sitt såkalte fall når den plasserer seg i fiskenes tegn. Dette vil opplagt kunne påvirke vår tenkning, fordi Merkur er ikke bare den som kobler mennesker sammen gjennom kommunikasjon på det ytre plan, men den har også som oppgave å skape en indre dialog mellom menneskets høyere og lavere bevissthet, mellom personlighet og sjel. Når Merkur går fra å ha vært i en svekket posisjon til et fall i fiskene, betyr det at det er noe hva vår dualistiske tankegang som opphører som følge av den foreningen som foregår på det indre plan. Dette vil hjelpe oss til å tenke mer helhetlig, og til å se ting ut ifra et større mangfold og et perspektiv. Disse energiene vil derfor være med på å få oss til å se bakenfor våre illusjoner, hvor det vi tidligere har trodd på følgelig vil briste.

Negativt kan disse energiene føre til sort-hvit tenkning, overdrivelser, feilvurderinger, upålitelighet osv. Dette når man ikke klarer å se livet ut ifra et større bilde, noe som kan resultere i at man mister veien og retningssansen av syne.

 

Merkur og Neptun i fiskene – møtes eksakt den 23.03.22

Merkur fortsetter sin bevegelse videre, og vil den 23.03 gå inn i et eksakt møte med Neptun. Igjen to tegn som står i en særstilling i fiskene, for Neptun er også personlig hersker i dette tegn. Man må imidlertid først beherske det som hører Jupiter til, før man får tilgang til Neptuns energier.

Jupiter som er knyttet til mening, mål og veien videre, er den som i første omgang viser oss vei. Dersom vi ikke klarer å se bakenfor våre illusjoner vil vi bevege oss i villrede, med fare for å gå oss vill. Men dersom det via Merkur er etablert en kontakt mellom vårt indre og ytre liv, vil dens møte med Neptun bidra med at vi blir oss mer og mer bevisste samspillet mellom personlighet og sjel. 

 

Jupiter og Neptun i fiskene – møtes eksakt den 12.04.22

Det blir ikke mindre interessant i og med at Jupiter og Neptun også skal møtes i fiskenes tegn den 12.04.22. Det går en rød tråd gjennom alt som skjer og har skjedd nå. Etter at Merkur har etablert denne kontakten mellom personlighet og sjel møtes begge disse herskerne i fiskene, hvor den ene står for økt bevissthet og åndelig utvikling, og den andre er knyttet til det det indre livet. Disse energiene vi er under påvirkning av kan derfor bidra med en sterk åndelig utviklingsprosess, og det kan synes som om vi går gjennom en sterk og kraftfull åndelig vekkelsestid akkurat nå.

Negativt kan Jupiter og Neptun føre til en del desillusjoner, fordi Jupiters negative innflytelse kan bidra med sterke overdrivelser, mens Neptun heller mot det grenseløse. Energiene kan føre til at man kan komme til å ta noen unødig store sjanser, med de konsekvenser det kan få. Dette kan kanskje være et lite ops. Det skal sies at det er mens energiene bygger seg opp at man kan oppleve dem som særdeles intensive.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull uke <3

Kh
Siv Nancy