Merkur starter nå sin retrograde bevegelse i vannmannen, som avsluttes i steinbukken.

Tid for å tenke helt nytt

 

Merkur har i dag stoppet opp for å starte sin retrograde bevegelse. Den står derfor det vi kaller stasjonær i dag, noe som kan gi en opplevelse av at ting stopper opp. Det fordi energiene denne dagen omdirigeres fra det mer ekstroverte til å bli mer introvert, hvilket er det som kjennetegner en planet som beveger seg retrograd. Da blir vi mer innadvendte.
Merkur stopper opp når den befinner seg på 10 grader vannmann, og dette er noe som i særdeleshet kan komme til og merkes for de av dere som er født den 31.01 eller 01.02. Men også for de av dere som er født mellom 14.01 til 01.02.

Merkur er planeten som er knyttet til dette med kommunikasjon og formidling, samt hva vi bruker vår tankevirksomhet på, og hva som fanger vår oppmerksomhet. Den har som oppgave å skape forbindelser mellom mennesker gjennom kommunikasjon. Men den anses også som bindeleddet mellom menneskets høyere og lavere bevissthet gjennom en indre dialog, når mennesket har åpnet opp og er mottagelig for dette.
Når Merkur nå beveger seg i vannmannens tegn som er knyttet til det vi kaller det transpersonlige og til det som befinner seg utenfor tid og rom, så kan man komme til å få noen helt nye tanker og ideer, for Merkur i vannmannen er knyttet til det abstrakte. Det kan være at man kan få noen originale tanker og ideer, noe nyskapende. Det kan også være at man i denne perioden kommer frem til noen løsninger som har med teknologi og vitenskap å gjøre, enten det er åndsvitenskap eller naturvitenskap. Det kan for eksempel være noe innen medisin. Men uansett, det handler om å tenke helt nytt, og for så vidt også om å bryte med gamle tankemønstre.

Det oppstår også ofte et behov for frihet til å kunne gå nye veier med disse energiene, til å gå våre egne veier. Uranus skal imidlertid når den beveger seg retrograd vende tilbake til Steinbukkens tegn, noe den gjør den 26 januar. Dette er viktig fordi det vil hjelpe oss til å bevare fornuften, for med Merkur i vannmannen som er knyttet til mye luft, vil ideene ellers rett og slett risikere å havne helt ut i det blå. Men her får Merkur hjelp ved at den vender tilbake til Steinbukken som er et jordtegn, og som vet hva som må til for at vi skal kunne klare å nå de målene vi setter oss. Dette er noe den ansvarsfulle og hardt arbeidende steinbukken er særdeles god på, nemlig hvordan bringe oss ned på bakkeplan sånn at vi kan klare å realisere våre ideer med fornuften i behold.

Merkur i vannmannen og steinbukken forsøker også å gjøre oss oppmerksomme på at vi har et kollektivt ansvar overfor de som har det vanskelig i vårt samfunn. Disse energiene hjelper oss til å tenke nytt i forhold til det gamle, rigide, autoritære og kontrollerende systemet som har utspilt sin rolle. Dette fordi vannmannen er opptatt av det store felleskapet, mens steinbukken er opptatt av å skape trygghet og sikkerhet i samfunnet generelt sett gjennom dets forvaltning av samfunnsøkonomien og ressursene for øvrig. Men som sagt, vi kan ikke gå en utvikling i møte uten samtidig å ivareta vårt ansvar og fornuften.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen 😘