MERKUR RETROGRAD

29.12.22 – 18.01.23

 

Merkur starter sin siste retrograde bevegelse helt på tampen av dette året i steinbukkens tegn. I dag stopper den opp, hvor energiene omdirigeres og blir mer innadrettet før den begynner å bevege seg retrograd. Merkur som er knyttet til hva vi bruker vår tankevirksomhet på, vil føre til at vi i denne perioden blir mer introverte, reflekterende og selvransakende.

Når Merkur som er knyttet til det mentale beveger seg retrograd i jordtegnet steinbukken, kan det være fordi den har som hensikt å få oss til å bevare bakkekontakten og til å ta til fornuft. Den ønsker å disiplinere våre tanker, og den bidrar følgelig til av vi blir mer tålmodige, realistiske og praktiske orienterte.

Merkur i steinbukken kan også føre med seg en del bekymringer, tungsinn og pessimisme, hvilket kan henge sammen med at man henger for mye fast i gamle negative tankemønstre med frykt for det ukjente. Det kan være at det er en tid nå hvor vi trenger å jobbe med å åpne opp for noen helt nye tanker. Det er en tid hvor vi trenger å ta ting på alvor, samtidig som vi må forholde oss realistisk til virkelighetens verden.

Steinbukken er knyttet til menneskets skjelett, som er kroppens reisverk, som gjør oss i stand til å holde oss oppreist slik at vi kan utføre våre plikter og oppgaver. På tilsvarende måte er steinbukken knyttet til samfunnet, samfunnsstrukturen og økonomiloven, og den symboliserer derfor ryggraden i en velferdsstat. Dersom denne ryggraden er sterk og solid vil det etableres trygghet blant folket og i samfunnet, men hvis knoklene blir skjøre og lite bærekraftig vil selvfølgelig det motsatt skje.


Noen ganger må det litt luft inn i steinbukkens rigide og noe stivsinnede tanker så de kan bli litt mer fleksible og bevegelige, hvilket Merkur bidrar med. Merkur vil gjennom dens retrograde reise i dette tegnet få oss til å gjøre oss noen helt nye tanker i forhold til hvordan vi kollektivt kan ta ansvar for hvordan samfunnets goder og resurser skal forvaltes. Året 2023 vil bringe med seg et stort skifte, som muligens kan komme til og oppleves som et kvantesprang, noe som helt opplagt vil påvirke det samfunnet vi lever i.

✨✨✨

MERKUR OG VENUS I STEINBUKKEN – hvordan er det med vår velferd?


Merkur plasserer seg sammen med Venus i en nøyaktig konjunksjon i dag, og generelt sett sier man at dette vil bidra til at man blir mer vennligsinnet og harmonisk i tankene og i kommunikasjon med andre mennesker.

Når Venus plasserer seg i steinbukken, tar man dette med kjærlighet på alvor. Lojalitet, trofasthet og ærlighet blir viktige begreper. Men Venus er også knyttet til dette med verdier og ressurser. Det med hvordan skape en god velferdsstat er absolutt i fokus og et tema nå. Vi går en tid i møte hvor det vil brukes mye tankevirksomhet på å finne gode og langsiktige løsninger på hvordan man skal forvalte samfunnets ressurser på best mulig måte. Dette muligens som en forberedelse til det STORE skifte som vil skje til neste år.


Med disse ord ønsker jeg dere alle et riktig GODT NYTTÅR.
💥

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen