Merkur retrograd i KREPSENS tegn
Nymåne i krepsen 21.06 – ringformet solformørkelse

 🌜♋️🌛

Merkur har startet sin retrograde bevegelse, og denne gangen i krepsens tegn. Når en planet går retrograd, får den oss til å gå innover for å reflektere over ting vi ikke helt har forstått. Den får oss til å søke innover for å finne svar, eventuelle løsninger på ulike problemstillinger.

Noen kan oppleve retrograde bevegelser som tyngende, med det fordi noe blir vekket og aktivert under disse periodene, for at vi skal få muligheten til å knekke gamle koder og bli fri. Det er når man blir hengende fast i det gamle, at de retrograde bevegelsene oppleves som tunge å møte, men de gir oss virkelig noen muligheter.

Når Merkur går retrograd, så blir vår tenkning mer innadvendt og selvransakende. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, og generelt sett forteller den oss noe om hvordan vi tenker. Hva vi bruker vår tankevirksomhet på, avhenger derfor av vårt eget fødselskart.

 

MERKUR RETROGRAD I KREPSENS TEGN
Krepsen er knyttet til det familiære, vår barndom, oppvekst, bosituasjon, samt vårt fortid, også hva tidligere liv angår. Når Merkur nå beveger seg retrograd i krepsens tegn, så er dette temaer den får oss til å reflektere over. Så, hvordan er det med ditt familieliv, og hvordan opplever du din nåværende bosituasjon? Her kan Merkur få oss til å gå i tenkeboksen dersom det nevnte ikke fungerer helt som det skal.

Krepsen er enn videre knyttet til tillitt og trygghet. Den tryggheten som ble etablert som barn innenfor det familiære, og den tillitten man fikk til de voksne rundt oss i barndommen. I det hele tatt hvilke oppvekstsvilkår vi levde under som barn. Vokste man opp under trygge og stabile rammer, så har det kunne medvirket til at vi har blitt tryggere på oss selv som voksne. Har man vokst opp under utrygge forhold, er det gjerne det vi trekker med oss inn i vårt voksne liv, og som følgelig påvirker våre handlinger når vi senere skal skape og etablere et familieliv.

Når krepsen er utrygg i seg selv, så vender den fokuset innover, og kan derfor bli veldig selvsentrert, sentimental og selvmedlidende. Den trekker seg innover i seg selv, hvor den gjemmer seg i skallet sitt, for der er det tryggest å forbli. Dette fører imidlertid til stagnasjon, og man hindrer ikke minst sjelens fremvekst. Man kan si at energien blir blokkert, fordi man lever for mye i det vi kaller den astrale verden til, det vil si det som hører fortiden til. Krepsen er enn videre knyttet til vannelementet, og vann er forbundet med våre følelser og emosjoner. Vi blir dermed kontrollert av vårt følelsesliv, og det som skjedde den gang.

Månen er hersker i krepsen på det personlige plan, og månen er som en beholder hvor alt hva vår fortid angår blir lagret. Merkur forsøker som å gjøre oss oppmerksom på noe i forhold til dette, slik at vi kan bli satt fri, og ikke minst tryggere på oss selv. Det som skjedde den gang, er nødvendigvis og høyst sannsynlig ikke en realitet i dag, men minner får oss til å reagere ut ifra tidligere hendelsers erfaringer.

Vi bærer alle med oss noe fra fortiden, og det er viktig å huske på at vi alle har krepsen i oss, hvilket betyr at dette er gjeldende temaer selv om man ikke er født i dette tegnet.

 

KREPSENS KVALITETER
Når krepsen har etablert en indre trygghet, kommer dens kvaliteter sterkere frem i lyset, for krepsen er særdeles omsorgsfull med en sterk innlevelsesevne. Den er knyttet til det moderlige og favnende prinsipp, som ønsker å skape trygghet innenfor det familiære, som kan ses på som et lite samfunn. Jo tryggere man blir på seg selv, desto mer av disse kvalitetene vil man utstråle, og det er da vi begynner å vende blikket utover i det kollektive samfunnet som vi alle er en del av. Vår medlidenhet og barmhjertighet øker i omfang, med evne til å se at det finnes trengende mennesker som ikke har det like trygt og godt som oss. Vi begynner å aspirere mot noe som er høyere enn oss selv, for vårt blikkfang begynner å forstå viktigheten av å ivareta hele den store kollektive familien, kalt menneskeheten. Vi utvikler oss fra det som blir kalt massebevissthet (krepsen), blir trygge på oss selv hvor vi utvikler selvbevissthet, for så å bli aktive i den nye tiden, i det vi kaller gruppebevissthet. Gruppebevissthet er viktig når vi nå er på vei inn i Vannmannens tidsalder, for da vil vi være opptatt av det helhetlige.

NYMÅNE I KREPSEN – RINGFORMET SOLFORMØRKELSE
Vi går mot en nymåne i krepsens tegn, og en nymåne indikerer alltid noe nytt, en ny vekst.  Nymånen plasserer seg på 00 grader kreps, og det i seg selv betyr også en ny begynnelse. Sammen med nymånen står den nordlige noden, på 29 grader i tvillingen, som Merkur er hersker i. Den nordlige noden beskriver enn videre et utviklingspotensial. På den motsatte siden av den nordlige noden står den sydlige noden, som forteller noe om hva vi skal frigjøre oss fra. Nodeaksen er derfor knyttet til månen, som handler om vår fortid og det fremtidige.

Når den nordlige noden plasserer seg i tvillingen som tegn, som er knyttet til hvordan vi tenker via dens hersker Merkur, så forsøker den til å få oss til å se ting fra flere synsvinkler. Tvillingen er god på å belyse, og til å se at en sak har flere sider.

 

REINKARNASJON
Det gjør det ikke mindre interessant med tanke på at krepsen er knyttet til begrepet reinkarnasjon, det vil si veien inn i livet. Vi fødes på ny og på ny, og vi bringer med oss alt vi har erfart på godt og på vondt inn i det nye livet. I denne prosessen kan vi også velge å bringe med oss et helt nytt liv, slik at en ny innsikt kan bli gitt nytt liv. Men det betyr at vi må frigjøre oss fra noe av det gamle, ved å la det finne veien ut av livet i det motsatte tegnet, Steinbukken. Motsatte tegn samarbeider alltid, og det er viktig å forene disse motpolene for at vi skal bli helere som mennesker.

Med disse ord ønsker jeg dere alle noen riktig fine sommerdager <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen