Merkur retrograd i vekten
28.09 – 18.10.21

✨💫✨

Merkur har startet sin retrograde bevegelse, og denne gangen i vektens tegn. Når en planet går retrograd bringer den med seg en del tankevirksomhet, noe som resulterer i at vi blir mer introverte og selvransakende. Dette fordi det ligger noe i dens energier det er ønskelig at vi skal reflektere over. En retrograd planet bringer derfor med seg repetisjoner. Vi går tilbake til tidligere hendelser eller opplevelser og ser på hvordan vi tidligere håndterte disse, og om det ikke var noe der som burde ha vært gjort annerledes.  

Det er ikke uten betydning hvilket tegn planeter går retrograde i, for det forteller noe om innenfor hvilket livsområde denne vil påvirke oss. Når Merkur beveger seg i vektens tegn, blir det viktig å se litt på hva vekten egentlig handler om. Vekten er knyttet til alt som har med nære relasjoner å gjøre, det være seg partner, samarbeidspartner, ektefelle, nære venner osv. Den er opptatt av rettferdighet og at det skal være balanse i våre forhold. Seksualitet og penger kommer også inn herunder som et tema som er knyttet til vekten som tegn, for dette er noe som binder mennesker sammen. Vi blir bundet til hverandre gjennom kontrakter og avtaler, og da kommer vi heller ikke utenom dette med økonomi og penger. Dersom vi bærer med oss noen dårlige erfaringer innenfor det nevnte, kan det være av verdi å bruke Merkurs retrograde bevegelse til å finne nye og bedre løsninger på eventuelle problemstillinger.

Enhver retrograd bevegelse bringer oss inn i en dypere tankevirksomhet, og det er nettopp hva Merkur i seg selv handler om, nemlig hvordan vi kommuniserer og hvordan vi tenker. Kommunikasjon og formidling blir derfor et sentralt tema med disse energiene, så hvis vi har noe usagt eller noen problemer med eventuelle (samarbeids)partnere, kan det være tid for å ta til orde og å rydde opp nå. Men vekten er ofte litt konfliktsky med sin opptatthet av å skape harmoni og balanse, noe som gjør at den ofte unngår konfrontasjoner, og da utsetter den ofte det den synes er ubehagelig. Men det er kanskje ikke tiden for utsettelser nå, for det kan være lurt å bruke Merkurs retrograde bevegelse for alt den er vært, for det ligger så absolutt muligheter for løsninger når man går inn i det som ligger der som en konflikt i stedet for å unnvike det.

Merkur i vekten er opptatt av fred, harmoni, likeverd og rettferdighet etc., og det er dette den har som hensikt å etablere. Den har som hensikt å opprette balanse der det er ubalanse. De ubalanser og konfrontasjoner man møter i det ytre gjenspeiler ting som foregår i vårt indre, og dette vil vi kunne bli gjort oppmerksomme på nå de tre påfølgende uker.

Jeg vil også nevne at Merkur ikke bare er knyttet til den kommunikasjonen og formidlingen som foregår mellom mennesker på det ytre plan hvor kunnskap spres, men den er også forbundet med den dialogen som foregår i mennesket på det indre plan mellom personlighet og sjel. Det betyr at jo mer balansert man er i seg selv, desto mer lydhør blir man overfor sin indre stemme, sjelen, og det er også da man blir i bedre stand til å ta de rette valg, for valg er et av de store utfordringene til vekten som tegn. Da vil man bli i stand til å ta valg ut ifra sjelens hensikt og mål, som gjerne er noe helt annet enn personlighetens fokus. Dette fordi sjelen vår har noen helt andre grunnleggende verdier enn hva vi har på det personlige plan, ikke minst når det kommer til dette med likeverd og rettferdighet.

Vel, det vi kan oppleve med Merkurs retrograde bevegelse i vekten er samarbeidsproblemer og at samarbeidsprosjekter går litt i stå. Vi kan også oppleve forsinkelser eller misforståelser. En annen ting Merkur er kjent for, er at den ofte lager trøbbel for oss når det kommer til det tekniske, som for eksempel data- eller internettproblemer. Men når dette er sagt så gir retrograde bevegelser oss også noen muligheter, det skal vi ikke glemme, for det er ved å gå innover i oss selv og gjennom en dypere tankevirksomhet at vi finner frem til gode løsninger, hvilket så absolutt vil gagne oss på vår videre reise.     

Med disse ord ønsker jeg dere alle riktig god Merkur opplevelse de neste 3 uker.

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen