MØTE MELLOM PLUTO OG VENUS
Kjærlighet – Verdier

MARS I SKYTTEN
Sterke meningsutvekslinger

VENUS RETROGRAD
Repetisjoner av gamle kjærlighetsmønstre

⭐️⭐️⭐️


Det skjer en del på himmelveldet denne uka. Blant annet vil ødeleggeren Pluto møte kjærlighetsplaneten Venus i steinbukkens tegn, og det kan komme til å påvirke oss i forhold til noe som har med kjærlighet og seksualitet å gjøre, eller i henhold til våre verdier knyttet til økonomi, penger og materielle goder.

⭐️⭐️⭐️

VENUS OG PLUTO – 12.12.21 – Hvordan er det med kjærligheten?

Det er som om vi virkelig testes denne uka hva kjærlighet og samarbeid angår, og dette kan ses i sammenheng med flere begivenheter denne uken, blant annet møtes Pluto og Venus eksakt i dag. Disse energiene kan føre til maktkamper i parforhold, nære relasjoner eller mellom samarbeidspartnere, som i verste fall kan resulterer i kriser hvor relasjoner går mot en endelig oppløsning. Det er også sterke seksuelle lidenskapelige energier vi her får med å gjøre, som kan vise seg i form av besettelser i kjærlighetslivet, med manglende evne til å gi slipp på den man begjærer.

Dette er et mulig scenarium, men det er også en tid hvor sterke bånd kan knyttes blant annet gjennom denne intense lidenskapen, noe som kan resultere i at forhold blir styrket, og hvor man sammen kan oppleve en fornybar kraft gjennom en slags forening. Det skal sies at de som får disse planeten i transitt til planeter i eget horoskop vil merke seg disse innflytelsene særdeles godt i den ene eller den andre retning, alt ettersom.

Venus er også opptatt av dette med verdsettelse, enten det gjelder oss selv og vår egenverdi, verdsettelse av andre eller våre materielle verdier. Pluto røsker opp i dette, sånn at vi skal få kontakt med våre indre verdier og resurser dersom det er nødvendig for at vi skal endre fokus.  

⭐️⭐️⭐️

MARS I SKYTTEN – 13.12.21 – sterke ytringer

Mars beveger seg inn i skyttens tegn samme dag som Pluto og Venus møtes, og dette kan føre til ytringskamper, noe som i aller høyeste grad kan påvirke våre relasjoner. Her får vi med krigeren mars og gjøre som med sin sterke vilje ofte er en dårlig lytter, og den plasserer seg i den ofte noe bastante skyttens tegn.

Man kan komme til å bli noe egenrådig i egne meninger under innflytelse fra disse energiene, hvor man kan bli påståelig, ufravikelig og veldig skråsikker på at man bærer sannheten. Men Mars har en hensikt når den plasserer seg i skytten hvor den er åndelig hersker, for her tar den faktisk opp kampen med det som foregår på det mentale plan. Den rydder opp på det lavere mentale plan hvor våre tankeforestillinger og vårt tankekaos befinner seg, sånn at vi kan få kontakt med vår høyere bevisst, vår sjel og intuisjon. Den bryter med andre ord ned vår dualistiske tankegang, noe som vil resultere i at våre tanker blir klarere, og at vi blir mer sannferdige og ærlige i våre ytringer. Dette fordi vi da får kontakt med vår indre visdom, og ikke det som befinner seg bakenfor alle våre illusjoner.

Disse energiene kan med andre ord føre til konflikter mennesker imellom på grunn av partenes sterke meninger, og i verste fall brudd mellom partnere, i forhandlinger eller annet fordi man ikke kommer til enighet.

⭐️⭐️⭐️

NODEAKSEN I SKYTTEN OG TVILLINGEN

Nodeaksen befinner seg foreløpig i skytten og tvillingen, men skal 19 januar skifte tegn. De avslutter sin reise gjennom disse to samtidig som Mars nå har beveget seg inn i skyttens tegn, og dette er ikke tilfeldig.

Nodeaksen består av den sydlige noden som beskriver noe vi skal frigjøre oss fra fordi det ikke tjener oss lenger, mens den nordlige noden forteller noe om hva skal strekke oss mot som et ledd i vår videre utvikling og vekst. Det handler kort og godt om at vi skal lære å snakke sammen. Men dersom vi har sterke meninger med manglende evne til å lytte til hverandre, ender det det ofte med konflikter i stedet for at vi kommer frem til gode løsninger. Det kan dessverre synes som om vi ikke har vært så gode til å jobbe med disse måneknutene, for det virker som om vi har blitt mer dualistiske enn forenelige, hvilket betyr at vi stadig henger igjen i den sydlige noden.

Under innflytelse fra den nordlige noden i tvillingen har derfor målet vært at vi skal lære å samarbeide gjennom utveksling av tanker og ideer, gjennom kommunikasjon og formidling, sånn at vi sammen kan finne de beste løsninger som vil gagne felleskapet. Det er jo gjerne sånn at flere hoder tenker bedre enn ett, men da må man gi slipp på det å være så egosentrisk, egenrådig og bastant, for det vitner egentlig bare om et stort ego uten tilgang på sin høyere bevissthet og det intuitive. Vi lever i et felleskap, og da må vi lære å lytte til hverandre framfor å gå til angrep mot andre som mener noe annet enn en selv.

⭐️⭐️⭐️

VENUS RETROGRAD – 18 desember – Møte med en gammel flamme

Vi har sett at Pluto og Venus går inn i et eksakt møte med hverandre samtidig som Mars går inn i skyttens tegn, og da kan man lett se for seg at livet kan by på noen uoverensstemmelser. Men det stopper ikke der, for kjærlighetsplaneten Venus starter sin retrograde bevegelse den 18 desember.

Enhver retrograd bevegelse viser til energier som trekker oss innover, fordi det ligger noe der vi trenger å reflektere over. Det kan være at vi nå kommer til å repetere noe i forhold til kjærlighet og seksualitet, sånn at vi endelig skal forstå et. Det kan derfor være vi kommer til å gjenta ting vi tidligere har gjort, eller at vi vil oppleve noe vi har gjort i tidligere forhold, fordi det stadig ligger rester der vi trenger å forløse. Det kan være vi møter en gammel flamme som aktiverer et eller annet. Uansett på hvilken måte kan vi nå komme opp i situasjoner hvor vi vil oppleve noe knyttet til kjærlighet og lidenskap for at vi endelig skal lære for så å forstå, hva vi ikke skal bringe med oss inn i våre fremtidige forhold.

Det skal også sies at man som et resultat av disse energiene kan komme til å oppleve noe av det mer varige og stabile, og det fordi man gjennom erkjennelser og refleksjoner vil begynne å se verdien av oss selv og andre med nye øyne.

⭐️⭐️⭐️

ØKONOMI OG PENGER

Venus i steinbukken har også med verdier og gjøre, og her snakker vi ikke minst om samfunnsøkonomiske verdier. Vi går derfor en tid i møte hvor det vil brukes mye tid til å reflektere over hvordan økonomien skal forvaltes, enten det gjelder vår privatøkonomi eller samfunnets verdier og resurser. Dette er så absolutt i fokus nå, men det er ingen lett oppgave da det er mange sterke meninger og behov der ute som ønskes tilfredsstilt.

Avslutningsvis vil jeg si at Norge har Venus i tyren i sitt horoskop, noe som viser til at vi er en velferdsstat, og at vi er et folk som er glad i luksus og i å nyte livet. Venus står imidlertid i en anspent forbindelse med månen i løven, noe som indikerer at vi er selvopptatte og at vi som folkeslag kan ha en tendens til å overreagere vår egen betydning. Det kan nok være at vi på et tidspunkt må lære å utvikle mer toleranse og ydmykhet.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god uke, med alt hva det innebærer på godt og på vondt. 💞

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen