Nettkurs

Datoer og temaer

Temakveld 1 – kommer

Chakraene og dets funksjoner.

Metoder og øvelser for å rense og aktivere Chakraene.

Mantraer på chakraene

Healing av chakraene

Chakrameditasjon.

Temakveld 2 – 

Aura, energi og bevissthet.

Øvelser knyttet til vår aura og våre energier.

Blokkeringer, og hvorfor oppstår disse.

Beskyttelse og rens.

Guidet reise på våre legemer.

Temakveld 3 – 

De 7 bevissthetsplan.

Involusjons- og evolusjonsprosessen.

Menneskets reise på det jordiske plan.

Solengelen m/ meditasjon.

Temakveld 4 – 

Jordens indre styre.

Sjelegrupper og verdenstjeneste.

Nærværsmeditasjon

Regnbuebroen og styrking av denne.

 

Temakveld 5 – 

Engler, devaer og naturånder.

Kontakt med den åndelige verden.

Gruppereading.

Herunder øver alle seg på å sense / lese energi.

 

Temakveld 6 – 

Elementaler og tankeformer.

Våre skyggesider og projeksjoner

Kritikerenergi

Øvelser knyttet til våre skyggesider

Temakveld 7 – 

Terskelens vokter

Våre skyggesider og projeksjoner

Hvor i livet møter du motstand

Vi ser på horoskopet til den enkelte
(Avhengig av antall påmeldte)

Meditasjon på terskelens vokter.

Temakveld 8 – 

Hjertets utvikling.

De 12 hjerteblader og den egoiske Lotus

Vårt ego og hjertets utviklingsfaser

Kundalinikraften

Meditasjon.

Endringer kan forekomme etter behov i gruppen