NODEAKSEN SKIFTER TEGN ♈️☯️♎️

NYMÅNE I KREPSEN ♋️

 

✨✨✨

 

MÅNEKNUTENE skifter nå tegn, hvorav den sydlige noden forlater skorpionen og trer inn i vektens tegn, mens den nordlige noden forlater tyren og trer inn i værens domene. Nodene vil befinne seg i disse tegnene i 18 måneder fremover, frem til januar 2025. Dette innebærer et energetisk skifte som vil påvirke oss alle, og da væren og vekten er knyttet til relasjonsaksen, vil vi møte noe i forhold til ¨meg vs. deg¨.

Nodeaksen beskriver vår evolusjonære utvikling fra fortid til nåtid og fremtid. Den sydlige noden representerer fortiden og noe vi jobber med å frigjøre oss fra, men det krever at vi må bearbeide det som ligger der som et tema. Den nordlige noden beskriver det ukjente, og noe vi strekker oss mot som et ledd i vår videre utvikling og vekst. Veien fra den sørlige til den nordlige noden innebærer derfor at vi må komme frem til noen nye og bedre løsninger. Da nodene sies å være knyttet til vår karma kan det være at vi blir konfrontert med noe fra fortiden, slik at vi kan bli i stand til å se hva som må avvikles for at vi skal klare å strekke oss mot det fremtidige.

Det temaet vi møter med denne nodeaksen handler mye om oss selv og hvem vi er i møte med en annen part, enten det gjelder partner, ektefelle, via samarbeidsprosjekter etc. Det handler om forholdet mellom avhengighet og uavhengighet, og vår evne til å imøtekomme andre og deres behov på en likeverdig måte, uten å miste oss selv.

Når vi kommer under innflytelse fra vekten og værens energier, kan det være at vi kan komme til å møte noe i forhold til vår lidenskap og seksualitet. Det kan være at det ønskes og rettes oppmerksomhet mot våre begjær, og vårt behov for frihet kontra hvordan ivareta den andre parten.

✨✨✨

SYDLIGE NODEN I VEKTEN ✨

Når den sydlige noden plasserer seg i vektens tegn, vil den peke på noen ubalanser knyttet til vektens tematikk. Vekten kan vise seg som noe konfliktsky, hvor den ungår konfrontasjoner og ubehageligheter med dens opptatthet av å bevare freden og harmonien. Den kan derfor ha tendenser til å underkaste seg andre for å unngå konflikter, hvilket kan resultere i at den mister sin jeg-identitet, og følgelig også sin følelse av verdighet. Dette kan også gjelde innenfor seksualiteten, hvor man underkaster seg den andre av en underliggende frykt.

Nå er det slik at alle tegn som står overfor hverandre viser til polariteter, og at de sammen skal strekke seg mot hverandre slik at de kan skape en forening. Dette vil være med på å skape balanse og likevekt, og det er nettopp det denne nodeaksen handler om.

✨✨✨

NORDLIGE NODEN I VÆREN ✨


Når den nordlige noden plasserer seg i den viljesterke værens tegn, skal den ved å trekke med seg de positive kvalitetene til vekten lære å bruke viljen, motet og handlekraften på en rettferdig og diplomatisk måte. Men det kan også være at vi skal lære å håndtere kampånden i oss, for med mot og selvtillit å klare å virkeliggjøre oss selv, våre ideer, drømmer og visjoner. Vekten kan være noe ambivalent og viljeløs, men det gir ingen fruktbare resultater, og viser heller til at man gjør seg avhengig av andre.

Man skal med den nordlige noden lære å stå opp for seg selv, for i motsatt fall vil en undertrykkelse av jeget kunne føre til opplagring av sinne, frustrasjon og i verste fall aggresjon. Det kan faktisk være at disse energiene kan komme til å fremprovosere noe nå, for dersom man over tid har følt seg kuet og slitt med følelsen av å være verdsatt, kan det komme til å ulme under overflaten som en trykkoker som kan komme til å eksplodere.

En kombinasjon mellom vekten og væren kan utløse en fred og krig problematikk, men læringen ligger i evnen til å gi og å ta imot. Gjensidig respekt blir veldig viktig nå, og vår evne til å samarbeide via relasjoner, partnerskap, ekteskap allianser osv. Dette gjelder både i våre private liv, så vel som kollektivt og i en bredere forstand.


✨
✨✨


VENUS RETROGRAD ✨

Venus blir viktig når vi har med vekten å gjøre, ettersom den er personlig hersker i dette tegnet. Venus stopper opp 22 juli, for å starte sin retrograde bevegelse. Venus er knyttet til alt hva vi liker / ikke liker, hva vi verdsetter / ikke verdsetter osv. Kjærlighetslivet kan bli utsatt for prøvelser når den beveger seg retrograd, for nå er det en tid til å stoppe opp og ta opp til vurdering gamle mønstre knyttet til våre relasjoner og vår samarbeidsevne. Hvilke partnere har vi tidligere blitt tiltrukket av, og er forholdet vårt basert på noe ektefølt, eller lever vi i et forhold uten respekt for hverandres integritet, følelser og behov. Dette blir viktige temaer nå.

Når Venus beveger seg retrograd i løvens tegn kan det nok tenkes at det blir rettet en finger mot vår oppblåsthet, selvgodhet, forfengelighet, oppmerksomhetsbehov osv., men det kan også være at vi bør se opp for ikke å bli for opptatt av at andre skal like oss, for da kan vi komme til å gjøre ting vi ellers ikke ville gjort.


✨
✨✨


GUDS FINGER ✨

Det kan virkelig synes som om det blir rettet et fokus mot det ovenfornevnte, for i de neste dagene rettes det en såkalt Guds finger mot Venus, og dette er et aspektmønster som krever handling. Denne aspekten sies å være knyttet til vår skjebne, og har som oppgave å forsøke å skape balanser der det er ubalanser. Hvis vi neglisjerer det som ligger det som et tema, kan det få uante konsekvenser, i alle fall dersom det er store ubalanser mellom energiene.

Pluto og Neptun er involvert i denne Guds Finger konfigurasjonen, hvorav begge på hver sin side peker mot Venus. Når det gjelder Plutos forbindelse med Venus, kan det være at den nå peker på noen inngrodde vaner og gamle adferdsmønstre, som det nå er på tide å bryte med. Det kan være at den ønsker å få oss til å se på hvordan løven i oss fremstår, ettersom Venus står plassert i løvens tegn. Er det den oppblåste, forfengelige, stolte og selvgode løven som forherliger seg selv, og som elsker pomp og prakt, eller er det den generøse, varme og hjertegode løven vi utstråler?

Neptun sin forbindelse med Venus forsøker kanskje å peke på noe knyttet til hvordan vi lar oss bli blindet av noe vi tror er kjærlighet. Hva er kjærlighet liksom? Når disse to energiene harmoniseres vil vi bli i stand til å omgås alle mennesker med respekt, fordi da vil kjærligheten gjennomstrømme våre hjerter og ikke via solarplexus hvor man utøver dominans overfor den andre.


✨
✨✨

PLUTO I SPENNING TIL NODEAKSEN ✨


Pluto står under tiden i en sterk spenning med nodeaksen, noe som viser til at den virkelig forsøker å bryte opp i noe gammelt knyttet til det beskrevne om nodene. 25 juli kan kanskje bli en interessant dag, for da for også månen og den sydlige noden en Guds finger rettet mot seg.

✨
✨✨

CHIRON RETROGRAD 22 JULI ✨


Den 22 juli stopper Chiron opp for å starte sin retrograde bevegelse. Dette aktiverer noe sårt knyttet til værens tematikk, ettersom Chiron befinner seg i værens tegn. Dette såret kan aktivere noe knyttet til selvtillit, eller mangel på sådan. Med mangel på pågangsmot og viljeskraft kan vi bli brennende inne med ting, hvilket kan gi grobunn for sinne og frustrasjon. Men dette såret kan også aktivere noe knyttet til vårt overmot, hvor vi kan ha brent ut våre energier i altfor mange gjøremål, eller at vi har vært for dristige og impulsive med de konsekvenser det har fått. Det er en tid nå å reflektere over hvordan vi håndterer værens viljekraft i oss, som også kan handle om å våge å stå opp for oss selv på en trygg, harmonisk og reflektert måte.

✨✨✨

NYMÅNE I KREPSEN 17.07.23 🌛♋️

Det ble et langt innlegg, men det skjer en god del ting på himmelen akkurat nå som vi kan komme til å merke oss de påfølgende dagene. Ikke minst må også nymånen i krepsen nevnes, som kort og godt handler om følelser, og vår evne til å få dekket våre behov. Nymånen kan kanskje ses på som en innledning til det som skal skje, for nymånen innebærer nye begynnelser. Men nye begynnelser innebærer også avslutninger, og det er som om vi står ved utgangen eller en avslutning av noe, et slags veiskille. Under denne fullmånen plasserer solen og månen seg i en tiltagende opposisjon med Pluto som står på 29 grader i steinbukken. Pluto beveger seg retrograd, og dette kan blant annet indikere at vi holder på å avslutte noen gamle inngrodde vaner som hører tidligere generasjoner til.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god uke. 😘

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen