Tid for ekspansjon og økt bevissthet

 

Den 7. november får vi en nymåne i skorpionens tegn, og dagen etter forflytter Jupiter seg inn i sitt eget tegn skytten.

En nymåne viser til at vi har avsluttet noe gjennom en hvileperiode etter forrige fullmåne, for så å gå i gang med nye prosjekter. Vi vil ofte merke oss en økende energi ved nymåne, hvor energiene er tiltagende frem mot neste fullmåne hvor de på en måte kulmineres, fullbyrdes og igjen avsluttes. Det er litt denne tematikken vi nå står overfor og som får en ekstra tyngde når Jupiter forlater skorpionen og beveger seg inn i sin egen sfære. Nymånen og tiden vi går i møte er derfor gunstig med tanke på å sette nye intensjoner og å gå i gang med nye prosjekter, for vi står ved starten av en ny syklus.

Jupiter er hersker i skytten, og når en planet plasserer seg i sitt tilhørende tegn, sies det at den trives særdeles godt. Her blir energiene og kreftene forsterket, på godt og på vondt, og mye avhenger av det forarbeidet vi har foretatt oss i det forutgående tegnet, som i denne sammenheng er skorpionen.

I skorpionen blir vi gitt muligheten til å ta et dybdeblikk i oss selv, erkjenne våre svake så vel som sterke sider, for noen ganger fortrenger vi også våre muligheter og vårt potensiale i frykt. Frykten kan være relatert til gamle hendelser, endog fra tidligere liv, hvor vi muligens har opplevd noe traumatisk som har satt seg fast i oss og som vi følgelig har fortrengt. Dette kan være noe som har påvirket våre handlinger og endog gjort oss handlingslammet, og på den måten forhindret oss i sikte fremover mot nye mål relatert til meningen med livet. Vi følger de samme gamle tanke- og handlingsmønstre gjennom det tidligere erfaringsbaserte.

Dette har blant annet vært Jupiters oppgave når den har bevandret skorpionens tegn, å forsøke å belyse vår indre stengsel, bidra til en ny bevissthet og en ny forståelse om hva det er i oss som hindrer oss i å nå våre mål, og som kanskje har fått oss til å stille spørsmålstegn med meningen med livet. Det kan nok derfor være mange har opplevd det siste året som krevende, for det koster å grave dypt i seg selv, sin egen psyke og sitt eget mørke, erkjenne hva som må til av endringer for at vi skal bli i stand til å nå våre mål knyttet til en dypere mening. En mening som kan være knyttet til ikke minst vår livsoppgave eller delmål for denne inkarnasjonen.

Skorpionen handler som nevnt om vår psyke, vårt mørke, det som ligger dypt forankret i oss selv og som det ofte er smertefullt å forholde seg til. Det handler om å våge å gi slipp. Med Jupiter i skorpionen har målet vært å gå ned i dybden, øke vår selvbevissthet om hvem vi er dypest sett, la trollet i esken få komme frem for så å bli satt fri.

Jupiter og skytten er knyttet til frihet, og det er derfor man med deres innflytelse er glad i reisevirksomhet. Men det handler også om å bli fri i ånden, og det krever at man evner å vikle seg ut av materiens trelldom, vårt mørke og begjær, for se det er da vi virkelig blir satt fri. Det er da gleden og optimismen som også er forbundet med dette tegnet blir mer fremtredende.

Selv har jeg gjort meg noen erkjennelser i mitt eget liv, hvor jeg nå kjenner at jeg bare må gi slipp på mitt behov etter å eie. Jeg bestemte meg under siste fullmåne at jeg nå skal selge huset mitt som jeg har lagt ned så mye arbeid og kjærlighet i. Jeg må gjøre meg fri av gjeldsslaveriet, og med dette kjenner jeg samtidig på en utrolig voksende indre fred, glede og ikke minst frihet. Jeg kjenner på utålmodigheten, for jeg vil at det skal skje nå og helst med en gang, men må holde meg i tøylende til etter jul. Men gleder meg til den friheten dette vil gi meg.

Vel, avslutningsvis vil jeg si at vi går en tid i møte hvor dette med reisevirksomhet, utenlandsforbindelser, utdanning, filosofisk tenkning vil bli satt i fokus og som kan bidra til et større vidsyn og økt bevissthet. Religion og politikk kommer også inn herunder, så mulig vi vil få se eller merke oss noen markante endringer innenfor dette området. Jupiter og skytten er enn videre knyttet til vår intuisjon, så vær åpen og lyttende til ditt indre. Og husk, intuisjonen er ikke knyttet til magefølelse og begjær, men de tanker og ideer som kommer til oss fra vår høyere bevissthet. Sist men ikke minst, finn frem pilen din, våg å sikte mot dine mål. Pass på at du våger å sikte langt nok, men se opp for at du ikke sikter for langt, for da kan det du fort gjort vikle deg inn i for mye igjen.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god reise i Jupiters ånd og sfære.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen