NYMÅNE I FISKENE

Sensitivitet og følsomhet

10.03.24 – kl. 10:00

✨

Det nærmer seg nymåne i fiskenes tegn, og enhver nymåne beskriver en ny begynnelse hvor det er gunstig å sette seg noen nye intensjoner. Men fiskene representerer også en avslutning, fordi fiskene er det aller siste tegnet i det astrologiske kalenderåret. Det er i dette tegnet solen avslutter sin 12 måneders lange reise gjennom de 12 stjernetegn, så hva har vi lært av denne reisen, og har vi fått noen nye innsikter for hver gang solen har passert et og et tegn. Det kan faktisk være avgjørende i forhold til hvordan vi møter det nye året ved vårjevndøgn, når solen trer inn i værens tegn.

Gjennom alle disse læringsprosessene vi har opplevd via solens reise gjennom de 12 arketyper som vært stjernetegn representerer, har vi hatt muligheten til å få løftet vår bevissthet til nye høyder og nivåer i den grad vi har vært klar for dette. Det fordi alle tegn er knyttet til ulike typer bevisstheter og sjelelige kvaliteter vi alle skal utvikle. Så dersom vi har tatt våre oppgaver på alvor, vil vi få en helt ny innsikt knyttet til hvem vi er på et mer spirituelt og åndelig plan når solen passerer og avslutter sin 12 måneders lange reise i fiskene. Da vil vi muligens se ting med større klarhet fordi vi bryter gjennom noen illusjoner og tilsløringer som tidligere har gjort oss blinde, ikke minst i forhold til hvem vi egentlig er dypest sett.

Man kan føle seg litt sliten når solen står i fiskenes tegn, og når man på sett og vis står ved veis ende. Livet trekker oss innover, og vi blir mer introverte, sensitive og følsomme både i forhold til det som foregår i det ytre så vel som overfor det som foregår i det indre. Noen flykter vekk fra virkelighetens verden fordi den kan oppleves som for tøff å forholde seg til, mens andre velger å trekke seg litt tilbake. Det sistnevnte kan i så tilfelle henge sammen med at det indre livet kaller på. Det er en tid for å gjøre oss stille å la ting synke innover, for det er gjennom stillhet vi kan få kontakt med vårt indre liv og vår sjelsbevissthet.

Vi kan som sagt komme til å føle oss veldig sensitive og følsomme når solen befinner seg i fiskene. Utad kan vi bli veldig følsomme overfor andre menneskers lidelser, og det kan være grunnen til at mange velger å distansere seg fra virkelighetens verden, fordi den regelrett kan bli for voldsom å forholde seg til. Men det er faktisk i fiskenes tegn vi skal åpne våre hjerter for de lidende, og gjerne strekke ut en hjelpende hånd dersom vi har muligheten til det.

Neptun er hersker i fiskenes tegn, og den er under den 6. stråles innflytelse som står for hengivenhet og idealisme, som sies å være avtagende i vår tid. Den 6. strålen har som hensikt å brenne ut våre lavere instinktive drifter og begjær, slik at de kan omdannes til høyere sanser. Gjennom slike transformasjoner vil våre selviske følelser omdannes til et høyere ideal, hvor våre hensikter vil bli mindre uselviske fordi vi vil evne å se at livet ut ifra det helhetlige, og ikke bare ut ifra et selvsentrert ståsted. Det er gjennom disse transformasjonene at vi vil utvikle den ubetingede kjærligheten som fiskene representerer.

Den negative innflytelsen fra den 6. strålen kan være at man blir veldig sort- hvitt tenkende og fanatisk når det gjelder tro og det man idealiserer, og da vil det man tror på oppleves som den eneste sannheten. Man kan med andre ord utvikle ekstreme meninger og holdninger om ting, noe som har resultert i mange religiøse kriger opp gjennom historien.

✨✨✨

DRØMMER OG FANTASIER – Tid for å la seg bli inspirert ✨

Fiskene er knyttet til våre drømmer og fantasier. Noen ganger kan man bli for mye i fantasiens verden, hvor det man drømmer om ikke har rot i virkeligheten, men det kan kanskje være godt å få lov til å drømme seg litt bort av og til. Men våre drømmer kan også være knyttet til noe vi ønsker å realisere. Det er en tid hvor vi ved å åpne opp kan bli inspirert fra vårt indre, for fiskene stimulerer til kreativ aktivitet og en stor fantasirikdom. Fiskene er derfor knyttet til alt som har med musikk, film, dans og fotografering m.m. å gjøre.

Det er en gunstig tid til å la seg bli inspirert nå under denne nymånens innflytelse, ikke mindre ettersom solen og månen plasserer seg sammen med Neptun. Det forsterker disse innflytelsene på godt og på vondt da Neptun er hersker i fiskene. Snart beveger solen seg inn i værens tegn, og da vil energier bli en helt annen, for da er det handling som gjelder.

Solen og månen står ellers i forholdsvis gunstige forbindelser med Uranus, en såkalt aspekt som kan beskrive at noe er i ferd med og modnes. Dette er energier som kan skape et større engasjement overfor de lidende og medmenneskelige, men Uranus kan også bidra til økt inspirasjon og behovet for å tenke nytt.

Når vi avslutter det astrologiske kalenderåret vil noe i forhold til vår gamle identitet gå mot en oppløsning, i iallfall dersom denne delen av oss står i veien for egen utvikling. Når vi åpner opp for det nye i oss, vil vi føle oss mer inspirerte til å ta fatt på det nye astrologiske kalenderåret når solen beveger seg inn i værens tegn.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne i FISKENES TEGN. 💞

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen