NYMÅNE I FISKENEi 13. MARS ♓🌙
Solen går inn i en eksakt møte med Neptun

NØKKELORD ER SENSITIVITET OG FØLSOMHET

✨

Vi går en særdeles sterk nymåne i møte i disse dager som vil vekke menneskets sensitivitet og følsomhet. I forkant av nymånen vil Neptun den 10 mars gå inn i et eksakt møte med solen, og da Neptun er hersker i fiskenes tegn, forsterkes hele fisketematikken ytterligere. I tillegg plasserer solen seg i en forholdsvis tett forbindelse med kjærlighetsplaneten Venus, som er det vi kaller forhøyet i dette tegnet, og som derfor således ikke er uten betydning.

 

✨✨✨

 

NEPTUN OG SOLEN I FISKENE – MYE ENERGI ✨

 

Det åpnes opp for noen helt nye dimensjoner av vår bevissthet med disse energiene vi har med å gjøre, hvor den intuitive stemmen forsøker å trenge gjennom til oss med sitt sjelelige budskap.

 

Det er mye energi nå, det kan merkes. Verden har stengt ned, og dette må ennå vedvare ut ifra de omstendighetene vi befinner oss i, men det kan nok tenkes at dette er av nødvendighet sett ut ifra en større plan og mening. Det kollektive verdenssamfunn bringes inn i stillhet for å gjøre seg stille for det indre liv, sjelen. Vi har et virus gående kalt Korona som årsak til dette, og korona sies å være navnet på den gloria som befinner seg rundt vårt kronechakra og vår sjel.

 

Menneskehetens kollektive bevissthet er i endring det er ganske sikker, hvor vi går en ny tid i møte. I den nye tiden vil store deler av menneskeheten bli mer lyttende til sin sjelsbevissthet og mindre til sitt store ego, og når vi lytter til vår sjel vil det bli mye mer kjærlighet i verden.

 

Det skal herunder nevnes at Neptun i fiskene sies å være forbundet med Kristusbevissteheten, som er vår sjel. Med sjelen som veiviser vil vi fokusere mot nye mål, styrt av kjærligheten med frelse for øye. Frelse i denne sammenhengen har ikke noe med religiøs fanatisme å gjøre, men vår evne til å hjelpe andre lidende til å få åpnet deres hjerter slik at de kan bli mottagelige for den universelle kjærligheten.

 

Med Neptun i fiskene trekkes vi bort fra den fysiske verden, noe som kan vekke en del sterke følelser og emosjoner som kan virke overveldende for mange. Det ligger derfor en fare for overgivelse, eller at man gir opp med disse energiene, hvilket vi som medmenneske bør ha oss sterkt på minne.

 

✨✨✨

 

FISKEN SOM TEGN STÅR FOR AVSLUTNING ✨

 

Fiskene som det siste tegnet i zodiaken representerer en avslutning, slik at vi kan forberede oss til en ny runde, en ny syklus. Det kan nok tenkes at vi nå avslutter en større syklus, for å forberede oss til et større kollektivt skifte.

 

✨✨✨

 

VENUS I FISKENE ✨
 

Når det kommer til Venus som er forhøyet i fiskene, så har den som hensikt å gjenforene de to i fiskene representert som personlighet og sjel i en fullbyrdet kjærlighet, slik at personligheten kan blir et redskap og en tjener for sjelen, og ikke omvendt. Kjærlighetsplaneten Venus bidrar også til at menneskets tankeevne forbindes med hjertet, hvilket til syvende og sist vil påvirke våre handlinger som følgelig vil bli styrt av kjærlighet og medmenneskelighet. Personligheten vil med andre ord vende fokuset bort fra seg selv, og mot felleskapet og det humanitære.

 

✨✨✨

 

JUPITER OG SATURN I VANNMANNEN ✨

 

Jeg har avslutningsvis lyst til å nevne at det er lys i tunnelen. I fjor hadde vi med sterke nedbrytende energier å gjøre, som vi så ville påvirke hele det kollektive verdenssamfunnet. I år står Jupiter og Saturn i Vannmannens tegn, og disse er ikke helt forenelige. Saturn ber oss som samfunn om å smøre oss med tålmodighet, mens Jupiter i denne sammenhengen har et utrolig sterkt frihetsbehov. I løpet av året vil Jupiter i sin retrograde bevegelse bevege seg mellom vannmannen og fiskenes tegn, før den endelig trer inn i fiskene mot slutten av dette året. Da vil vi kollektivt gå mot en nyorientering som følge av endret bevissthet, og hvor åndelig utvikling vil være i fokus det kommende året, kort fortalt.

 

Mulig du nå merker deg nymånens energier som tiltagende. ❤

 

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god NYMÅNE. 🌙💞

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen