Nymåne i jomfruen 09.09.18 kl. 20:01
Venus beveger seg inn i skorpionens tegn i dag (kl. 11:26)

Det er nymåne i dag, i jomfruens tegn, og ved enhver nymåne bringes det inn en ny frisk pust og energi i livet. Det er en derfor en gunstig tid til å iverksette og å gå i gang med nye prosjekter og ideer.

Månen er sjelelig hersker i jomfruen og derfor får den en ekstra betydning under denne nymånen. En nymåne står for igangsetting, og jomfruen for skapelse, så vi har en sterk tematikk gående hva dette angår. Hva er det så jomfruen ønsker å skape, jo det er en ny bevissthet. Hun ønsker å gi liv til sin sjelsbevissthet, og det skjer ved å forene det høyere og det lavere i menneske. Dette skjer gjennom hennes personlige hersker Merkur som har som oppgave å være bindeleddet mellom det indre og det ytre liv, mellom sjel og personlighet. For at dette skal gjøres mulig kreves det at man må rense ut i det gamle, hvilke er jomfruens tematikk. Renselse på alle plan, i tanker, følelser og den fysisk-eteriske kroppen. Alt henger sammen og påvirker hverandre, hvilke betyr at våre tanker og følelser også påvirker våre handlinger.

Det er med andre ord en gunstig periode for å ta dette med renselse på alvor. Kosthold og helse kommer også inn herunder, for hva vi spiser og konsumerer både fysisk så vel som psykisk og mentalt påvirker oss og kan skape blokkeringer i vårt energisystem så fremt vi nærer oss på en ugunstig måte. Månen er enn videre knyttet til vår fortid og våre følelser, og hvilke lag av våre følelser og hva er det i vår fortid vi må ta et oppgjør med i vår renselsesprosess for å gi rom for det nye, se det er et essensielt spørsmål nå.

Jomfruen er også knyttet til kritikerenergien, og hun kan bli veldig kritisk til både seg selv og sine omgivelser, ofte i den grad at hun spolerer for seg selv. Jeg er ikke bra nok, flink nok, god nok osv., og i denne tankeprosessen spenner hun litt ben på seg selv. I mangel på tillitt både til seg selv, sitt indre så vel som til det ytre liv, blir hun brennende inne med det hun så dypt og hellig ønsker å bringe ut til verden, det hun ønsker å skape gjennom en jomfrufødsel.

Jomfruen er enn videre et tjenesteytende tegn. Det vil si at hun nærer et ønske om å stå til tjeneste for andre mennesker og ut i fra fellesskapets beste. Jo mer kontakt hun får med sin sjelsbevissthet som følge av renselse, desto sterkere blir hennes tjenestevilje. Det skal sies at sjelen ikke er opptatt av vårt personlige liv, men hvordan vi kan bruke oss selv til det beste for menneskeheten som en samlet bevissthet. Det er også da gleden i livet blir mer fremtredende, for det ligger mye glede og kjærlighet i å få være en bidragsyter med en grunnleggende forståelse av at vi alle hører sammen og er likeverdige. Mor Teresa er et typisk eksempel på dette, og hun var født i jomfruens tegn. Hun hadde nok sitt å slite med i det personlige liv som menneske på jorden, men hun hadde et stort hjerte.

Det er da det enn videre blir interessant å se på kjærlighetsplaneten Venus, for den har i dag under nymånen forflyttet seg inn i skorpionens tegn. Den retter med andre ord blikket mot vår kjærlighetsevne, og den vil at vi skal gå i dybden av oss selv, se våre egne skyggesider hva dette angår. Vår evne til å gi og å ta imot kjærlighet, for det er ikke tvil om at livet har påført oss noen gode så vel som dårlige erfaringer hva dette angår, som vi bringer med oss videre i livet på godt og på vondt. Når Venus har plassert seg i skorpionens tegn, ned i vår psyke, vil den belyse det i oss som vi har fortrengt fra det fortidige hva seksualitet og kjærlighet angår, og som hindrer oss i å leve ut vår sanne og ekte kjærlighet.

Venus er ikke bare opptatt av kjærligheten i parforhold. Jo mer vi åpner opp i våre hjerter, desto større blir vår kjærlighetsevne, og desto mer blir vi i stand til å favne andre mennesker med vår kjærlighet. Venus er derfor knyttet til det med å samarbeide og å skape harmoni og balanse mellom mennesker.

På et mer personlig plan er det nok mange som kan komme til å møte en sterk lidenskap med Venus sin plassering, men det er også de som kan komme til å oppleve en eller annen form for krise hva dette angår. Da er det gjerne våre verdier den vil til livs, for dette er noe Venus er opptatt av. Med andre ord kan vi også komme til å oppleve noen erkjennelser og en transformasjon av våre mer mere ¨primitive¨ verdier til fordel for våre åndelige verdier.

Med dette ønsker jeg dere alle en kjærlighetsfull søndag <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen