NYMÅNE I KREPSEN

29.06.22 – kl. 03:52

Den 29 juni er det nymåne i krepsens tegn. Krepsen er et vanntegn, og er derfor knyttet til våre følelser og emosjoner. Den beskriver noe om våre røtter og alt som hører fortiden til. Den representerer det familiære og moderlige prinsippet, samt vår evne til å ta imot og å gi omsorg.

Dersom krepsen har vokst opp under utrygge forhold, eller bærer med seg noen ubevisste traumatiske minner fra fortiden, kan den bli noe forsiktig, reservert, usikker og tilbakeholden. Da trekker den seg tilbake og forblir i krepseskallet sitt, og kan følgelig komme til å trenge litt ekstra omsorg og hjelp fra andre før den tør å bevege seg ut igjen. Den trenger å føle at den har en familietilhørighet og at den er velkommen, for den har et veldig stort trygghetsbehov. Dette kan føre til at den kan bli veldig avhengig av andres støtte og oppmuntring, og med andre ord noe uselvstendig.


Når krepsen er trygg på seg selv derimot, vil man få se den moderlige, barmhjertige og omsorgsfulle krepsen tre frem, som med sine følsomhet, sensitivitet, og sterke innlevelsesevne har et ønske om å gi noe som kan være med på å skape trygghet i andre menneskers liv.

KREPSEN I SPENNING TIL JUPITER 🌟

Krepsen kan ha en tendens til å klamre seg til fortiden, til sine barndomsminner, og til familien generelt. Den kan være veldig lettpåvirkelig, og kan fort la seg bli revet med av sine følelser. Under kommende nymåne vil solen og månen plassere seg i en sterk spenning til Jupiter som står plassert i værens tegn, noe som kan resultere i problemer med å kontrollere egne følelser, og at man kan komme til å overdrive sitt eget følelsesliv. Ting kan bli blåst opp og tatt ut av sammenheng og proporsjoner, sånn at man mister realiteten av syne. Det kan være følelser knyttet til tro, meninger, ytringer etc.

JUPITER I HARMONISK FORBINDELSE MED VENUS 🌟

Heldigvis forsøker den diplomatisk Venus som står plassert i tvillingens tegn, å skape fred og harmoni gjennom dialog. Den plasserer seg i en harmonisk forbindelse med Jupiter, så her forsøker Venus å roe ned gemyttene, for det er mulig å løse konflikter og eventuelle uenigheter gjennom kommunikasjon, mekling og diplomati.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne. Og husk, vi har alle krepsen i oss et eller annet sted. Selv har jeg krepsen i mitt 10 hus, og skal med den våge å komme ut av krepseskallet mitt å være synlig i det offentlige rom.

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen